Strøk på test: Telenor må kutte leieprisene i det norske mobilnettet

Norske myndigheter mener Telenor ikke besto den siste marginskvis-testen. Dermed må de kutte leieprisene i mobilnettet.

VARSLET OM PÅLEGG: Konserndirektør og sjef i Telenor Norge, Berit Svendsen, har nå fått varsel fra statens teletilsyn, som ligger under samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens departement. Arkivbilde.
  • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), det statlige teletilsynet, melder at de har kommet med et såkalt «utkast til vedtak».

Tilsynet har konkludert med at Telenor må kutte leieprisene i grossistmarkedet, altså prisene Telenor tar av konkurrenter som leier mobilnett.

På grunn av Telenors dominans og markedsandel i det norske mobilmarkedet har Nkom pålagt Telenor å tilby nettleie til alle konkurrenter som søker om det.

I tillegg gjennomfører tilsynet såkalte marginskvis-tester to ganger i året.

Her sjekker myndighetene om Telenor etterlever kravet om å tilby leiepriser som gjør det mulig for en konkurrent uten eget nett å konkurrere med nettopp Telenor ut mot forbrukerne, altså at de kan drive uten å gå med underskudd.

Les også

De ti mest verdifulle varemerkene i Norden

– Første gang testen ble gjennomført, viste testresultatene at Telenor etterlevde kravene på det aktuelle tidspunktet. Nå er andre runde gjennomført, og testresultatene viser at tilgangsprisen for tjenesteleverandører er for høy, skriver Nkom i en uttalelse.

Telenor vil ha slutt på særbehandlingen

Kommunikasjonsdirektør Torild Uribarri i Telenor Norge skriver i en uttalelse til E24 at Telenor nå skal gå inn i varselet og komme med sine innspill til Nkom.

– Når det gjelder marginskvis-testen mener vi som andre aktører i bransjen at den er komplisert og vanskelig å forstå, samt at Nkom har endret kriteriene sammenlignet med forrige måling, sier Uribarri.

Hun peker på at Telenor har klaget inn hele Nkoms regulering av Telenor inn til Samferdselsdepartementet, der saken nå ligger til vurdering. Telenor har klaget på at de, i motsetning til andre aktører som Telia, har egne krav på seg.

– Prinsipielt er Telenor er ikke enig i den reguleringen som Nkom pålegger Telenor i det norske mobilmarkedet, skriver Uribarri og refererer til klagen som nå ligger hos departementet.

– Vi har tidligere sagt at vi mener dagens modell for regulering er avleggs og i direkte motstrid med den politiske målsettingen om å støtte opp under langsiktig bærekraftig konkurranse. Tilgangsregulering for aktører som ikke investerer i eget nett virker mot den politiske målsettingen, skriver Uribarri videre.

Hun peker blant annet på at konkurrenten Telia har flere selskaper som leier nettilgang hos seg enn det Telenor har

– Det viser at markedet fungerer, og at reguleringen av Telenor bør opphøre. Det er i dag kun i Norge og i Kypros i Europa hvor myndighetene regulerer teleselskaper på denne måten, skriver Uribarri.

Nitidig prosess

Enkelt forklart tar Nkom et utvalg aktuelle mobilabonnement fra Telenor som utgjør den brede massen av kundene og analyserer dem opp mot prisene som Telenor tar av konkurrenter som leier mobilnett.

Deretter regner man på om det er mulig å drive en konkurrerende virksomhet basert på hva det koster å leie mobilnett hos Telenor og det Telenor tar betalt av sine egne mobilbrukere.

– I en modellert situasjon, som bruker Telenors inntekter og realistiske tilgangskostnader, viser testen at tilgangskjøpere har negativ bruttomargin for flere av abonnementene som inngår i testen, skriver Nkom videre.

Nærmere bestemt viser varselet at leieprisene for konkurrenter som er såkalte tjenesteleverandører er så høye at man ender opp med en negativ bruttomargin.

Såkalte MVNOer ender imidlertid opp med en liten positiv margin i testen.

En MVNO leier nett hos et mobilselskap, men drifter tjenesten og kontakten med andre teleselskap selv, gjennom å ha servere på plass i mobilnettet man leier tilgang til.

En tjenesteleverandøren overlater alt det mobiltekniske til nettselskapet, og tar kun hånd om eget salg, markedsføring, fakturering, og kundekontakt.

I varselet fra Nkom kommer det frem at det har vært en intens dialog mellom tilsynet og Telenor siden 1. april, etter at Telenor først utleverte informasjonen tilsynet hadde bedt om.

Tilsynet opplyser ikke hvor mye Telenor må senke prisene sine, men skriver at de må senkes for tjenestetilgangsleverandører «slik at bruttomargintestene fremviser et positivt resultat for hvert av de representative produktene».

Les også

Telia legger ned Chess-kontoret: 60 ansatte rammes

Årelang prosess

Nyheten fra Nkom er bare det siste som skjer i en årelang prosess rundt konkurransesituasjonen i det norske mobilmarkedet.

I desember 2012 inntok europeiske og norske konkurransemyndigheter Telenors hovedkontor på Fornebu i en razzia der man skulle hente ut dokumenter. Myndighetene mistenkte at Telenor hadde utnyttet markedsposisjonen sin i Norge. Telenors ledelse avviste hele tiden at de skulle ha brutt noen regler, og kjente seg ikke igjen i beskrivelsene.

I november i fjor, nesten fire år etter at konkurransemyndighetene gikk til aksjon, kom Konkurransetilsynet i Norge med et varsel om at de foreløpig har konkludert med å gi Telenor en bot på 906 millioner kroner – en konkurransebot som er historisk høy i norsk sammenheng.

Telenor sendte nylig inn sitt tilsvar, der de tilbakeviste anklagene. Et endelig vedtak kan komme før sommeren.

Les også

Statens «telesjef» trapper ned

Les også

Støtter den gamle rivalen i Phonero-striden

Les også

Får ny refs for behandlingen av konkurrentene

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Telenor
  2. Konkurransetilsynet
  3. Telekom

Flere artikler

  1. Telenor kuttet leieprisene til konkurrenter: Får grønt lys av myndighetene

  2. Fikk nei i departementet: Skal fortsatt detaljreguleres

  3. Støtter den gamle rivalen i Phonero-striden

  4. ESA mener de har nye bevis mot Telenor

  5. – Et område der markedet ikke fungerer optimalt