Konkurransetilsynet godkjenner Telias oppkjøp av Get/TDC til 21 mrd.

Etter å ha snakket med både kunder og konkurrenter har Konkurransetilsynet bestemt seg for å velsigne Telias 21 milliarder kroners oppkjøp av Get/TDC.

KABEL OG MOBIL: I juli annonserte Telia Norge-sjef Abraham Foss (t.h.) at de ville kjøpe Get/TDC for 21 milliarder kroner. Sammen med Get-sjef Gunnar Evensen pønsker de to nå ut hvordan de kan koble disse teknologiene for å lansere nye typer tilbud til norske kunder.
Publisert:

Konkurransetilsynet melder fredag at de har orientert Telia om at deres oppkjøp av Get og TDC Norge blir tillatt. Oppkjøpet til 21 milliarder kroner ble annonsert 17. juli i år.

– Til tross for at Telia og Get/TDC er to store aktører i Norge, så møtes de i liten grad som direkte konkurrenter. Konkurransetilsynet har derfor kommet til at oppkjøpet kan tillates, sier prosjektleder Marita Skjæveland, i en pressemelding.

Etter at Telia solgte seg ut av NextGenTel i 2013 har ikke telegiganten hatt en egen bredbåndsinfrastruktur i Norge, men selskapet har vært tydelige den siste tiden på at de ønsket nettopp det. Oppkjøpsønsket handler både om at man ønsker å styrke egen infrastruktur med et fastnett og at man vil styrke seg i konkurransen mot Telenor.

Les også

Telias toppsjef om storkjøpet i Norge: Må kutte kostnader for å forsvare prisen

Telia forsøkte å få kloen i Broadnet, men EQT som eier Broadnet endte med å selge selskapet internt til et annet EQT-fond.

Konkurransetilsynet skriver at de generelt sett er «bekymret for konkurransesituasjonen» i det norske mobilmarkedet og at de derfor har satt i gang en omfattende undersøkelse før de godtok oppkjøpet.

– Blant annet har vi gjennomført en omfattende informasjonsinnhenting blant nærmere 40 kunder og konkurrenter i de berørte markedene. På bakgrunn av disse undersøkelsene er Konkurransetilsynets vurdering at Telias oppkjøp av Get/TDC ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Get/TDC driver også mobilvirksomhet som Telia til privat- og bedriftsmarkedet, men leier nettilgang til dette siden de ikke eier et eget mobilnett slik Telenor, Telia og Ice gjør. Ice har vært blant kritikerne til Telias oppkjøp.

Les også denne saken fra E24s søsternettsted Tek.no: Slik påvirker Telia- og Get-fusjonen deg som kunde

Flest konkurrenter eller en sterk Telenor-utfordrer

Den kanskje største avveiningen som tilsynet har måttet gjøre når det kommer til Telias forskjellige oppkjøp er om det er bedre for konkurransen at Telia får styrke seg i konkurransen mot Telenor, eller om det er best å ha flest mulig aktører i markedet.

Telenor er ikke bare stor målt i markedsandeler, men sitter også posisjonert på alle flater med egne nett og distribusjonskanaler innen TV, bredbånd/fiber og mobil. Med dette oppkjøpet møter de et Telia som altså også får sikret seg TV og bredbånd (fastnett) i tillegg til det nasjonale mobilnettet de allerede har.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet

Ice, som bygger ut Norges tredje mobilnett, har ikke posisjoner i TV- og bredbåndsmarkedet.

Selv om Get-oppkjøpet gikk gjennom relativt raskt, var prosessen rundt Telias oppkjøp av Phonero i fjor mer omstendelig ettersom Phonero er en såpass betydelig aktør i bedriftsmarkedet. Konkurransetilsynet endte likevel med å godkjenne Phonero-oppkjøpet til slutt.

Mens Telia måtte komme Konkurransetilsynet i møte med såkalte avhjelpende tiltak for å få kjøpe Phonero, var det ikke tilfellet denne gangen:

– Nei, saken er klarert og oppkjøpet kan gjennomføres som meldt til oss, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet til E24.

– Var det noe som i nevneverdig grad talte imot å tillate Get-kjøpet?

– Vi har gjort en grundig vurdering siden dette involverer mobilmarkedet, der konkurransen burde vært mye bedre enn den er i dag. Men analysene våre tilsier ikke at konkurransen kan bli negativt påvirket som følge av avtalen, sier Nese.

Les også

TV, bredbånd og mobil gror sammen: Slik ser Get-sjefen for seg fremtiden med Telia

Har Fornebu i siktet

I en pressemelding uttaler både Telia Norge-sjef Abraham Foss at han er fornøyd med godkjenningen, og han beskriver det som en «strategisk milepæl» for Telia og norsk telehistorie at oppkjøpet blir en realitet.

Telia regner med å bruke 400 millioner kroner totalt i 2019 og 2020 på å slå sammen selskapet, samtidig som de også regner med at fusjonen vil gi dem årlige besparelser på rundt 600 millioner kroner årlig fra 2021.

Telia opplyser fredag at oppkjøpet formelt sett vil bli gjennomført 15. oktober, og at Get/TDC vil bli en del av regnskapene deres fra november.

– Sammen skal vi skape et nytt industrielt selskap som skal bli en slagkraftig og uavhengig konkurrent til markedslederen, sier Foss, med referanse til erkerivalen Telenor på Fornebu.

Sammen med Get-sjef Gunnar Evensen får de to nå 2,3 millioner mobilkunder og rundt 1,8 millioner TV- og bredbåndskunder. Da oppkjøpet ble lansert snakket Evensen entusiastisk om hvilke nye kundetilbud de to selskapene kan få til sammen, men akkurat når man kan forvente at Telia-Get-alliansen kommer med tilbud som kobler fastnett, mobil og TV har de ikke presisert ennå.

Inntil videre får fusjonen ingen praktiske konsekvenser for kundenes avtaler og vilkår, opplyser selskapene.

– Get har ledet an i utviklingen av digitale tjenester til norske kunder og vi har tatt reisen fra et kabel-TV selskap til et moderne digitalt bredbåndsselskap med TV- og strømmetjenester. Med TDC i bedriftsmarkedet har vi satt en ny standard for norske kunder med multitjenestenettverk og verdiøkende skybaserte tjenester, sier Gunnar Evensen, administrerende direktør i Get og TDC Norge

Les også

Filippinene kan bli Brekkes nye eventyr

Les også

EQT vil lage nordeuropeisk fiberkjempe

Les også

– Folk bør jo kunne skru ned parabolen fra hyttetaket

Publisert: