- Mest rasisme på nett

Mediene spiller stadig mer på muslimhets og fremmedfrykt, mener tyske forskere.

BEKYMRET: - Vi ser at grensene for hva som er lov å si hele tiden flyttes og utfordres når det gjelder enkelte minoritetsgrupper, sier Kari Helene Partapuoli, leder for Antirasistisk Senter.
Publisert: Publisert:

– Vi har sett tendensen over flere år: Det vi på 1990-tallet ikke trodde var mulig, skjer i dag, sier professor i kommunikasjonsvitenskap ved Universitetet i Erfurt, Kai Hafez, til VG.

Forskeren leder nå et prosjekt der rasistiske tendenser i internasjonal presse skal under lupen.

Stueren rasisme

AVSLØRER RASISME: Professor Kai Hafez, leder et prosjekt der rasistiske tendenser i internasjonal presse skal under lupen.

I Tyskland har den tidligere toppolitikeren og sentralbanksjefen Thilo Sarazzin skapt en bred debatt etter å ha skrevet boken «Deutschland schafft sich ab» («Tyskland avskaffer seg selv»), hvor han blant annet hevder at hovedoppgaven til tyrkiske immigranter ser ut til å være «produksjon av tilslørte jenter».

En lang rekke medier har omfavnet Sarazzin og viet ham rikelig plass.

- Rasismen som kommer til uttrykk i pressen i dag ser ut til å være langt åpnere enn før, og utsagnene blir ofte forsøkt forankret i biologi eller genetikk, sier Hafez.

- Vi interesserer oss for hvordan medier og offentlighet forholder seg til en endring der rasisme kan synes å ha blitt stuerent, poengterer han.

11. september

Forskningsprosjektet er så vidt i gang, og Hafez har ennå ingen forklaringer på utviklingen. Likevel antyder han at hovedgrunnene er å finne i innvandringspolitikk og islamofobi, sammenholdt med høyrepopulistiske tendenser.

Forfatter, journalist og høyskolelektor Nazneen Khan-Østrem mener 11. september utgjorde et vannskille.

- En slags ny dør ble åpnet og man begynte å diskutere verdier, hvem de andre var. Det ble lov til å spille spørsmål ved integrasjon og det multikulturelle prosjektet, sier hun og utdyper:

- Vi har fått en offentlighet hvor man skal diskutere de andre, som ofte er muslimske immigranter eller afrikanere. Det politiske klimaet er blitt mye hardere, og høyreradikale har stormet frem. Vi ser en ny legitimitet, som fører til at utsagn som på 90-tallet ikke ble godtatt, blir akseptert i dag. Polemikken kan skape ytterligere fremmedgjøring og være med på å skape distanse.

Les også: Nektet å vise Koran-brenning

- Grovest i nettdebatten

Kari Helene Partapuoli, leder i Antirasistisk Senter, er skeptisk til utviklingen.

- Vi ser at grensene for hva som er lov å si hele tiden flyttes og utfordres når det gjelder enkelte minoritetsgrupper. I Norge er det spesielt norske muslimer som får gjennomgå, sier hun.

Partapuoli mener norske medier som oftest unngår direkte rasistiske kommentarer

- Den mest utpregede rasismen i mediebildet i Norge foregår på nett. Nettdebattene har etter hvert blitt en del av det samlede produktet til avisene og det er her de groveste rasistiske kommentarene faller, sier hun.

Les flere saker på E24 Media

Publisert: