Så dyrt er det egentlig for Ola og Kari Nordmann å fylle bensintanken

Selv om bensinen reelt sett har blitt dyrere de siste årene, må nordmenn likevel bruke mindre av inntekten sin på å kjøpe en liter bensin nå enn på hele 90-tallet og frem til finanskrisen.

BRUKER MINDRE AV INNTEKTEN: Literprisen på bensin kan leses av den blå aksen, hvor prisene er til venstre i diagrammet. Hvor mye 1.000 liter bensin utgjør av en norsk gjennomsnittsinntekt kan leses av den røde aksen til høyre. Grafen løper fra 1970 og frem til i dag.

Illustrasjon: E24 Kilder: SSB/Statoil/Circle K
Publisert:,

Bensinprisen har aldri vært høyere enn den er nå i kroner og øre. Som E24 har skrevet satte Circle K (tidl. Statoil) sine veiledende priser fra 2. januar til 16,29 kroner per liter for bensin og 15,25 kroner for diesel, men prisene lokalt varierer med konkurransen.

Det høye prisnivået kommer både av avgiftsøkningen på 34 øre for bensin og 55 øre for diesel fra 1. januar, samt en høyere oljepris, en sterkere dollar, raffineringskapasitet og andre faktorer i drivstoffmarkedet. Avgiftsøkningen kom som en del av regjeringens bilpakke og kommer på toppen av inflasjonsjusteringen som gjøres av avgiftene hvert år.

Lest denne? VGs Frithjof Jacobsen: «Politisk fyllekjøring»

At bensinprisen med Frp i regjering er høyere enn noen gang, har skapt stort engasjement, men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tilbakeviste mandag den kritikken som har kommet.

– Selv om mange er irriterte over økte bensin- og dieselavgifter er det de totale avgiftene som er avgjørende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til E24 mandag, og viste til at bilistene samlet sett betaler langt færre milliarder inn til statskassen hvert år nå, enn da de rødgrønne styrte landet.

Dette må du ut med

Selv om bensin og diesel er dyrt i kroner og øre bestemmer også lønnsnivået hvor mye vi faktisk må bruke av lønnen på å fylle tanken.

For knappe fem år siden gjorde E24 en analyse av bensinprisene fra 1930 og frem til 2012 og sammenlignet det med den norske gjennomsnittsinntekten for de samme årene.

Analysen viste at det var under 2. verdenskrig at nordmenn måtte bruke mest av inntekten sin på å kjøpe 1.000 liter bensin. Da ville hele 27,69 prosent av årsinntekten gått med for å kjøpe den mengden.

I fredstid var det i 1950 at bensinen tok mest av lønnen. Da kostet 1.000 liter bensin 12,46 prosent av en gjennomsnittlig årslønn.

Når bensindebatten nå har blusset opp igjen har vi oppdatert tallgrunnlaget og sett på utviklingen helt frem til og med 2017. (Prisen på bensin er satt opp mot den nominelle inntekten – ikke justert for prisvekst):

  • Basert på Statistisk sentralbyrås (SSB) estimater for årslønn i 2016 brukte gjennomsnittsnordmannen i fjor 2,79 prosent av inntekten for å fylle 1.000 liter bensin.
  • For 2017, basert på veiledende bensinpris per 2. januar 2017, og innkalkulert SSBs estimat for årlig lønnsvekst for 2017 vil gjennomsnittsnordmannen bruke 2,98 prosent av lønnen for å fylle 1.000 liter bensin.

Som man kan se av diagrammet øverst i saken har andelen ligget på cirka dette nivået siden 2001, og selv om det er litt høyere enn de siste årene er det langt lavere enn hele 90-tallet da prisen på bensin lå på 3,64 prosent av gjennomsnittsinntekten.

Også gjennom 2000-tallet gjorde bensinprisen et større innhugg i lommeboken til den jevne nordmann, og snittet fra 2000 og til og med utgangen av 2009 var på 3,08 prosent.

Relativt billig

Bloomberg har en oversikt der de sammenligner hvor mye bensin koster i forskjellige land i verden, her benytter de en utregning basert på daglig gjennomsnittsinntekt.

Ifølge statistikken har Norge den nest dyreste bensinen av de 61 landene i undersøkelsen, bare Hongkong er dyrere der literprisen ifølge Global Petrol Prices per 2. januar 2017 ligger på 16,75 kroner.

Når det kommer til bensinpris avregnet mot gjennomsnittsinntekt derimot er bensinen i Norge 11. billigst i verden. Innbyggerne i Danmark (15), Sverige (16), og Finland (19) må alle bruke mer av lønnen per liter bensin.

India er det landet der det svir mest i lommeboken per liter bensin der en arbeider bruker over én femtedel av arbeidsdagen for å tjene hva det koster å kjøpe én liter bensin.