EUs personvernregler forsinket igjen

EUs nye personvernregler vil tidligst tre i kraft i Norge i midten av juli. Årsaken til forsinkelsen er interne prosesser i Liechtenstein.

Publisert: Publisert:

EUs nye personvernforordning, gjerne kalt GDPR, trådte i kraft i EUs medlemsland 25. mai.

Men reglene er ennå ikke gjort gjeldende i Norge. Det skyldes forsinkelser i arbeidet med å få forordningen inn i EØS-regelverket.

Les også

E24-podden: Ny personvernlov i EU kan gi Bitcoin-trøbbel

Venter på Liechtenstein

Norge varslet tidligere i år at forordningen trolig ville tre i kraft i EØS rundt 1. juli, men nå er dette utsatt enda noen dager.

EØS-komiteen skal behandle saken 6. juli.

Deretter må beslutningen godkjennes nasjonalt i Liechtenstein. Forordningen kan ikke tre i kraft i Norge før dette er på plass.

Etter det NTB kjenner til, er det ventet at godkjenningen i Liechtenstein kan være på plass rundt midten av juli.

I løpet av måneden

Justis- og beredskapsdepartementet skriver på sine nettsider at de forventer at forordningen blir vedtatt av EØS-komiteen 6. juli, og at beslutningen deretter vil tre i kraft i løpet av juli måned.

– Dette forutsetter at EU har ferdigbehandlet EØS-komiteens beslutning, og at alle EØS/EFTA-landene har vedtatt komitébeslutningen og opphevet eventuelle konstitusjonelle forbehold, skriver departementet.

Les også

– Overveldende komplisert regelverk

Les også

Tjenester blokkerer europeiske brukere på grunn av GDPR

Les også

Nye personvernregler utløser skred av eposter

Publisert:

Her kan du lese mer om