Ny rekord i 2016: Så mange elbiler er det på veiene

I fjor økte antallet elbiler globalt med 60 prosent, men fortsatt er det bare to millioner elbiler på veiene. Det tallet kan tidobles innen 2020, ifølge en fersk rapport.

SELGER FLERE: Den globale elbilparken økte 60 prosent i fjor til to millioner, men utgjør fortsatt bare 0,2 prosent av verdens totale bilpark. Skal klimamålene fra Parisavtalen nås, må antallet hundredobles til 200 millioner innen 2030, ifølge IEA.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

De to millioner elbilene utgjør bare 0,2 prosent av verdens bilpark.

Det kommer frem i det internasjonale energibyrået IEAs ferske elbilrapport «Global EV Outlook 2017».

Men veksten har vært kraftig så langt, og salget av elbiler økte med hele 60 prosent i fjor, ifølge IEA.

750.000 elbiler ble solgt i 2016.

Den høyeste markedsandelen hadde elbilene i Norge, mens Kina var det største markedet målt i antall solgte elbiler.

Nå lanserer en rekke bilprodusenter nye elbilmodeller, inkludert Volkswagen som slipper hele 30 elbilmodeller frem til 2025.

Les mer: Her er VWs Tesla-utfordrer

Forventer flere elbiler

Finansielle goder for å lokke folk til å kjøpe elbiler samt skatt på fossile drivstoff vil være viktig i den fasen elbilene er i nå, for å drive teknologiutviklingen og redusere elbilenes kostnader ytterligere, ifølge energibyrået.

IEA forventer at mellom 9 millioner og 20 millioner elbiler vil bli tatt i bruk innen 2020, og mellom 40 og 70 millioner biler innen 2025, basert på tall fra bilprodusentene.

FLERE ELBILER: Slik har veksten i elbilsalget vært siden 2010. Kina og USA har de største flåtene, fulgt av Japan og Norge. Men andelen av nybilsalget som er elektrisk er høyest i Norge.

IEAs hovedscenario har tidligere vært at antallet elbiler vil øke til rundt 30 millioner i 2025 og 150 millioner i 2040.

Men dersom elbilen skal få noen vesentlig innvirkning på å begrense klimautslippene, må tallene bli langt større, ifølge energibyrået.

Ligger etter klimamålene

For å nå målet om å begrense global oppvarming til to grader fra førindustrielt nivå må det komme 150 millioner elektriske personbiler på veien innen 2030 og 600 millioner innen 2040, ifølge IEA.

I 2060 ville dette tallet øke til 1,2 milliarder elbiler, i et scenario hvor verden når det gamle og mindre ambisiøse målet om å begrense oppvarmingen til to grader.

Les også

I dag: 1,3 millioner elbiler – Paris-mål krever 1,5 milliarder

For å nå det enda mer ambisiøse Paris-målet om temperaturøkning på godt under to grader må bilparken globalt ha over 200 millioner elbiler i 2030, og innen 2060 må elbiler utgjøre 85 prosent av den globale personbilflåten, mens tohjulinger (mopeder og motorsykler) er fullelektrifisert innen 2045, ifølge IEA.

Les mer: Trenger 1,5 milliarder elbiler for å nå Paris-målet

NYE MODELLER: Bilprodusentene planlegger haugevis med nye elbilmodeller og har store mål for sine egne salgstall, ifølge IEA.

Kina er ledende

Den ledende nasjonen innen elektriske drivverk i verden er Kina, som også er det største markedet for elbiler globalt, med 40 prosent av salget i fjor, skriver IEA i rapporten.

SPÅR VEKST: Dette er IEAs spådom om veksten i elbilsalget i ulike scenarioer frem til 2030. Den øverste linjen er B2DS-scenarioet, som legger opp til å nå Paris-avtalens mål om godt under to graders oppvarming innen 2100, mens 2DS legger opp til å nå det eldre togradersmålet. "Paris declaration" legger opp til at landene oppfyller de løftene de frivillig kom med før Paris-forhandlingene. IEA RTS-scenarioet er en utvikling i tråd med det vi har sett til nå.

Slik fordeler salget seg i de største markedene, i antall biler:

 • Kina: 257.000 elbiler, 79.000 plugin-hybrider
 • USA: 86.731 elbiler, 72.885 plugin-hybrider
 • Norge: 29.520 elbiler, 20.660 plugin-hybrider
 • Storbritannia: 10.509 elbiler, 27.403 plugin-hybrider
 • Frankrike: 21.758 elbiler, 7.749 plugin-hybrider

I tillegg har Kina hele 200 millioner elektriske sykler og mer enn 300.000 elektriske busser.

Til sammen utgjør elbilsalget i Kina, USA og Europa over 90 prosent av det globale salget.

STORE KUTT: Batterikostnadene har falt mye, mens energitettheten i batteriene har økt, ifølge en fersk IEA-rapport. Det er fortsatt mer å hente, tror energibyrået.

Leder i markedsandel

Men på elbilens markedsandel i nybilsalget er det helt klart Norge som leder, med 29 prosent elbiler, mot 6,4 prosent i Nederland og 3,4 prosent av nybilsalget i Sverige.

Elbiler er sammen med CO₂-fangst, fornybar energi og energieffektivisering noen av de viktigste virkemidlene for å oppnå målene fra Parisavtalen, ifølge energibyrået.

Denne uken la IEA for første gang frem et scenario som fører utslippene i den globale energisektoren til null i løpet av prognoseperioden, som varer frem til 2060.

Les mer: Fersk IEA-rapport: Kan nå nullutslipp i 2060

Les også

IEA: – Oljen bør trosse klimarisiko

Byer går foran

Mange byer legger til rette for elbiler for å fjerne skadelig luft. I USA leder Los Angeles, Seattle, San Francisco og Portland et partnerskap av over 30 byer som vil gjøre masseinnkjøp av elbiler til tjenester som politi, gaterydding og søppelbiler.

Denne gruppen av byer skal kjøpe 110.000 elbiler, noe som er betydelig tatt i betraktning at hele elbilsalget i USA i fjor var på 160.000 biler.

En rekke bilprodusenter kommer til å levere nye bilmodeller fremover, og dermed gi konkurranse til tidlige suksesser som Tesla Model S, E-Golf og Nissan Leaf.

Les mer: Her er bilene som skal konkurrere med Tesla

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Det internasjonale energibyrået (IEA)
 2. Elbil
 3. Olje og gass
 4. Bil
 5. Fornybar energi
 6. Klima
 7. Energi

Flere artikler

 1. IEA: Globalt elbilsalg doblet til rekordhøye 6,6 millioner i fjor

 2. Ferskt IEA-scenario: Slik kan elbilbruken skyte i været

 3. Europa kjøpte flere elbiler enn Kina i fjor: IEA venter kraftig elbilvekst

 4. Store elbil-sprik: – Noen kommer til å ta feil

 5. Store elbil-sprik: – Noen kommer til å ta feil