Læreropprør etter Vismas rekordkontrakt: – Uforsvarlig

I et brev til fylkeskommunen i Akershus, skriver samtlige fagforeninger som organiserer ansatte på skoler i fylket under på at det er uforsvarlig å rulle ut Vismas system til flere skoler i 2020.

Publisert:

Det er feil med timeplaner for både lærere og elever, fraværsføring og karakterer i det nye datasystemet, forklarer Bjørn Sigurd Hjetland, som er lokallagsleder og hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Bærum i Akershus.

Da Visma i 2013 vant oppdraget om å stå for et felles system for videregående skoler, var det den største kontrakten Visma hadde fått. De har tidligere anslått at leveransen var verdt 560 millioner kroner.

Tre år etter at Visma in school (VIS) skulle ha vært klart, ble systemet tatt i bruk i Akershus i høst. Problemene som har oppstått har blant annet blitt omtalt i både Aftenposten og Budstikka.

– Situasjonen er fullstendig uholdbar for akershuslærerne, men kanskje mest for dem som sitter som avdelingsledere og rektorer. De blir sittende med påtrykk fra både lærere og foresatte, sier Hjetland.

Les også

Feil i nytt datasystem til 560 millioner kroner

Til flere i 2020

Planen er at it-systemet skal rulles ut hos flere videregående skoler i Norge i 2020.

I oktober ble det sendt et brev der ansatte i videregående skoler i Akershus frykter det nye it-systemet skal presses frem før alle involverte er klare. Årsaken til denne frykten er blant annet at det systemet de tidligere brukte, Its learning, skal fases ut fra høsten 2020.

«Slik situasjonen er nå mener organisasjonene at det er uforsvarlig å legge ned Its learning fra skoleåret 2020/21. Vi kan ikke risikere å få en ny høst som den i år», står det i brevet, som er signert hovedtillitsvalgte i Skolelederforbundet, Udanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Tekna, Bibliotekarforbundet, Skolenes landsforbund, Delta og Fagforbundet.

De mener det er fare for at opplæringsloven brytes, og er bekymret for om maksimumsbestemmelsene for overtidsarbeid brytes, i tillegg til at de er bekymret for om arbeidsforholdene med de store utfordringene systemet gir.

– Vi beklager virkelig situasjonen med utfordringer for skolene i forbindelse med utrullingen. Tilbakemeldingene fra elever og lærere peker på reelle innkjøringsproblemer. Det er avdekket flere feil enn ønskelig, men også at ikke all funksjonalitet som skolene trenger er utviklet i løsningen, sier Leif Arne Brandsæter, administrerende direktør i Visma.

Les på E24+

Dette tror «batterigeniet» om elbilfremtiden

– Jobber intenst

Også Brynjulf Bøen, som er daglig leder i det interkommunale samarbeidet Vigo IKS, sier at det var forventet at løsningen skulle ha «barnesykdommer», men antallet feil har vært større enn vi forventet.

– Sammen med oppdragsgiver har vi satt inn store ressurser for å hjelpe fylkene og skolene så raskt som overhodet mulig. Alle parter arbeider intenst med å bedre situasjonen for skolene, sier Brandsæter.

Det er Vigo IKS som er oppdragsgiveren til Visma. Digi har tidligere skrevet om at Visma har forhandlet med Vigo IKS om dagbøter og prisavslag knyttet til forsinkelsene med VIS.

– Vi kan ikke kommentere forhold som relaterer seg til de pågående merkantile forhandlingene med Visma, sier Bøen når han blir spurt om forhandlingene om prisavslag og dagbøter, og om oppstartsproblemene også kan utløse lignende tiltak.

Bøen sier at de fremdeles mener at beslutningen om innføringen av systemet har vært riktig.

– Vi kan ikke se at vi kunne gjort noe annerledes med den kunnskapen og informasjonen vi hadde om løsningen på tidspunktet innføringen ble besluttet. Vi hadde et stort behov for å få ut løsningen i storskaladrift slik at vi kunne få en reell tilbakemelding på løsningskvaliteten. Antallet feil har overrasket oss alle, skriver Bøen.

Les også

Vy tapte anbud tross lovnad om mest togkjøring

Risikovurdering

Før «innføringsmilepæler», vil det bli gjort risikovurderinger, men Bøen tror ikke at disse vil vise at innføringen av systemet i andre fylkeskommuner skal utsettes.

– Neste utrullingspulje starter med skoleårsplanleggingen. På dette tidspunktet vil løsningen kun «treffe» brukere som jobber med skoleårsplanlegging. Problemene med løsningen så langt har vært knyttet til fraværsføring og funksjonelle områder, som er aktuelle først etter skolestart i august, skriver Bøen.

– Visma har i praksis ti måneder på seg til å forbedre løsningen slik at de øvrige fylkene ikke skal oppleve det samme som Akershus. De jobber kontinuerlig med å rette opp feil og med forbedringer som gradvis gir en mer stabil og funksjonell løsning, legger Bøen til.

Brandsæter i Visma sier at de sammen med Vigo IKS skal sørge for at lærere og elever er tettere involvert i utviklingen.

– Utviklingen skal fortsette til og med 2021, med et mål om å gjøre skolehverdagen bedre for lærere og elever, med mindre administrasjon og papirarbeid, sier Brandsæter.

Publisert: