Vi ble kort- og
nettbanksvindlet for 143,6 millioner

Kriminelle får stadig flere millioner ut av å svindle nordmenns minibankkort og nettbanker.

KORTSVINDEL: Nordmenn blir loppet for mer penger enn tidligere. Finanstilsynet kaller den «viss økning».

Sara Johannessen
Publisert:,

- I 2012 var det særlig nettbanken som ble utsatt for angrep. Det er også 20 prosent økning i angrep ved handel på nettet, fra 24 millioner i 2011 til 35 millioner året etter. Tall fra andre land viser også økning, sier seksjonssjef for IT- og betalingssystemer i Finanstilsynet, Frank Robert Berg.

Torsdag formiddag la tilsynet frem sin årlige risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til IKT i finanssektoren.

Den viser at 2012 under ett var preget av en kraftig økning i kriminelle angrep mot betalingstjenester. Blant annet ble over 10.000 kunder utsatt for svindelforsøk i nettbanken.

- En transaksjon er ofte mellom 500 til 1.000 kroner. Når du da tar totaltallet på 35 millioner og dividerer på slike små beløp, skjønner du omfanget, sier Berg.

Bare i andre halvår i fjor var det registrert 14.000 infiserte PC-er med programvare beregnet for nettbanksvindel.

- Det er en utfordring å finne løsninger som sikrer betaling over nett med kortinformasjon, sier Berg.

Lite volum

Tilsynet registrerte i 2012 det de kaller en «viss økning» i tap på betalingstjenestene sammenlignet med 2011, men tapene er fortsatt relativt lave.

Svindelen utgjorde i verdi bare 0,017 prosent av alle transaksjoner i Norge.

Alt i alt viser rapporten at nordmenn ble svindlet for til sammen 143.584.000 kroner, ved bruk av betalingskort og nettbank.

135 millioner kroner ble tapt ved misbruk av andres bankkort, stjålet kortinformasjon, skimming og lignende. Fra nettbanker ble det stjålet litt over 8 millioner takket være trojanere på den svindledes PC eller stjålne sikkerhetsmekanismer.

Forebygger

- I skimming er det en forsiktig nedgang. Noe som kan skyldes nye chiper innført i Norge. Det er bra, oppsummerte Berg.

- Når det gjelder nettbanker, er den prosentvise økningen stor, men tallet fortsatt relativt lite, Samtidig har bankene brukt betydelige midler – mye større enn de faktiske tapene – på å forhindre slike angrep.

- Hadde man ikke brukt disse pengene, ville man fått mye større tall. Tapene kunne like gjerne vært hundre millioner. Dette er en egen industri, sier Berg.

(saken fortsetter under bildet)

FERSK RAPPORT: Finanstilsynet og seksjonssjef Frank Robert Berg la i dag fram den årlige rapporten om IKT-sårbarheten i norsk bankvesen.

- Fortsatt sikkert

Det finnes også eksempler på norske «mules», det vil si tredjepart som stiller sin konto til rådighet for slike stjålne midler. Det er mye vanskeligere å stoppe når det er slike kontoer stilt til rådighet i landet hvor pengene blir stjålet, eller om de skal overføres ut av landet.

- Helhetsvurderingen er likevel at betalingstjenestene i Norge fortsatt er sikre og at tilgjengelighetene i det norske betalingssystemet er god.

Finanstilsynet benyttet samtidig anledningen til å understreke at ansvaret ligger hos bankene, selv om de skulle benytte underleverandører.

- Det er bankene som er ansvarlig for at betalingstjenester og nettbank fungerer tilfredsstillende for kundene. Oppgaver kan utkontrakteres, men ikke ansvaret, sier Berg

- Det er viktig at bankene gjør risikoanalyser, og hva de må skru på for å kunne følge med på utviklingen. Ledelsen i bankene må spørre seg selv: Hva trenger vi for å sikre dette, advarte Berg.

LES OGSÅ: