Telenors kvartalsrapport

Telenor skal spare en ny milliard: Kutter 3.000 flere årsverk

Samtidig som mange ansatte tilbys videreutdanning og kompetanseløft så presser teknologiske endringer også frem kutt i Telenor. Konsernet vil nå spare en ny milliard gjennom nedbemanninger.

Konserndirektør Cecilie Heuch er øverste HR-ansvarlige i Telenor-konsernet. Hun har ansvaret for både kompetanseløft og nedbemanninger.

Telenor Norge
  • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

Tirsdag avholder Telenor kapitalmarkedsdag på hovedkontoret på Fornebu.

Der presenterer selskapet planene for hvordan de skal spare mellom tre og fire milliarder kroner brutto i perioden 2020–2022.

En milliard kroner skal komme fra tiltak i organisasjonen og 15 prosent av årsverkene skal kuttes. Basert på antallet ansatte betyr det at 3.000 årsverk skal kuttes i perioden.

– Dette gjelder Telenor globalt og det er flere deler i dette, forklarer Cecilie Heuch, konserndirektør for HR i Telenor Group til E24.

Hvor mye nedbemanningen vil koste Telenor er ikke klart, men kostnader knyttet til tidlig pensjonering og sluttpakker vil trolig komme slik man har sett tidligere.

Samtidig som mange stillinger skal bort skal konsernet også ansette i nye roller og fortsette arbeide med å løfte kompetansen internt.

– Hvor stor andel av de 3.000 årsverkene kommer i Norge?

– Jeg kan ikke gi et konkret tall for Norge i perioden, men dette er noe alle landene våre jobber med, sier Heuch.

Finansdirektør Jørgen A. Rostrup fortalte fra scenen at arbeidsstokken i Norge er redusert med en tredjedel siden 2016, hovedsakelig fordi kundene løser mer selv når de har tekniske problemer eller skal endre abonnementene sine.

Les også

Telenor beholder utbyttemål og skal gjøre store klimakutt

Fra 38.000 til 20.000 ansatte

Nedbemanninger er ikke noe nytt i Telenor, for teknologiske endringer har opp gjennom årene tvunget frem stadige endringer: Man må skalere ned virksomheten innen gammel teknologi og trappe opp innenfor nye felt.

Det handlet tidligere om overgangen fra fasttelefon til mobil og etter hvert også overgangen fra det gamle kobbernettet og over til fiber og mobilløsninger.

Nå handler det også om å gjøre seg klar for 5G, samt trender som kunstig intelligens, nye brukerapplikasjoner og skyløsninger.

I tillegg har Telenor også solgt seg ut av India og Øst-Europa de siste årene, mens de har kjøpt seg opp i DNA i Finland. Holder man oppkjøp go salg utenfor har antallet årsverk i Telenor blitt redusert med 22 prosent fra 2015 til 2019.

I brutto tall har konsernet gått fra 38.000 til 20.000 ved utgangen i perioden.

– Dere har jo kuttet bemanningen jevnt og trutt i årevis. Planlegger dere det samme tempoet som før?

– Det er ikke noen økning, så vi har det samme tempoet som før. Vi ser at vi hele tiden må jobbe annerledes og hvordan vi drifter organisasjonen, sier Heuch.

Les også

Pålegger ansatte hjemmekontor etter risikoreiser

Ansatte flyttes og mange slutter frivillig

I et stort konsern som Telenor vil det alltid være en andel ansatte som årlig går av med pensjon eller av andre årsaker slutter eller går til andre bedrifter.

Dette løser noe av utfordringen. Samtidig må selskapet av og til ta grep fordi kundenes atferd endrer seg:

– Kundenes digitalisering er også et viktig element. Vi ser at kundene ordner stadig mer selv og at færre ringer inn til kundesentrene, sier Heuch.

– Er det snakk om oppsigelser også?

– Vi ser på om vi kan prioritere annerledes, men noen steder har vi også insourcing av konsulenter – altså at vi ansetter konsulenter fremfor å leie dem inn utenfra, sier Heuch.

I tillegg til at kundenes atferd endrer seg, endrer Telenor også måten selskapet drifter nettverkene sine på.

Selskapet jobber nå med å legge det gamle norske kobbernettet, noe som vil spare 1,0 milliard kroner i brutto årlige kostnader. I tillegg vil en mer digitalisert kundebehandling gi mer enn 500 millioner i brutto besparelser.

Til sist skal omorganiseringen av IT- og nettverksavdelingene gi mellom 500 millioner og 1,0 milliard i besparelser.

Cecilie Heuch peker blant annet på at det skjer en del endringer gjennom etableringen av såkalte felles leveransesentre og IT-moderniseringen:

– I januar tok vi for eksempel ut 520 ansatte fra dtac (Telenors virksomhet i Thailand, journ.anm.) som ble overført til Ericsson. De jobber med oss, men de er en del av kompetansenettverket til Ericsson for vi ser at de er bedre enn oss på å løse noen oppgaver. Derfor gjorde vi den endringer, sier Heuch og fortsetter:

– I april skal 100 stykker i Digi i Malaysia gå over til Tech Mahindra, sier hun med referanse til det indiske IT-selskapet Telenor samarbeider med.

Les også

Telenor-selskap legger 1,1 milliard på bordet i skattekrangel

Vil trappe opp intern skolering

Samtidig som en rekke stillinger har og skal kuttes, jobber Telenor også aktivt med å heve kompetansen internt.

– Vi tror ikke vi bare kan ansette ny kompetanse, men at vi også må løfte kompetansen i den eksisterende organisasjonen, sa konsernsjef Sigve Brekke fra scenen tirsdag.

I de neste tre årene skal selskapet trene opp 1.200 personer internt hvert eneste år til å bli eksperter innenfor kritiske kompetansefelt. Dermed fortsetter Telenor programmet som har vært kjørt de siste årene.

Hver ansatt i Telenor tilbys å kunne bruke 40 timer årlig på ulike kurs- og kompetanseprogram.

– Vi jobber veldig mye med å få egne ansatte til å skaffe ny kompetanse og at vi ikke bare ansetter eksternt. Det er heller snakk om å oppskalere enn å nedskalere dette arbeidet, sier Cecilie Heuch.

– I fjor så greide vi å fylle 30 prosent av de nye rollene med interne ansatte og i år håper vi å klare 50 prosent, fortsetter hun.

Konserndirektøren peker på at de ansatte i mange av landene Telenor opererer i ikke er vant med å få tilbud om kurs og kompetanseheving, slik man kan være i Norge.

– Dette er også veldig viktig for engasjementet til de ansatte og at de skal føle seg relevante. I fjor hadde vi en av de beste resultatene på medarbeiderundersøkelsen noensinne. Jeg tror det har å gjøre med det interne løftet vi tar, avslutter Heuch.

Les også

Telenor-selskap blar opp for nok en mobillisens i Thailand

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Telenors kvartalsrapport
  2. Telekom
  3. Telenor
  4. Nedbemanning

Flere artikler

  1. Telenor kutter rundt 170 ansatte i Norge

  2. Telenor i gang med nytt strategiarbeid: Planlegger for verden etter corona

  3. Telenor vil investere mer og øker utbyttet til 12,6 milliarder

  4. Telenor kutter 130 årsverk i Norge

  5. Telenor jekker opp egne prognoser: Tror driftsresultatet vil vokse i 2020 likevel