Telia vokser i bedriftsmarkedet: Men lavpriskonkurrenter spiser av kundebasen

Mobilselskapet Telia vokser i bedriftsmarkedet, både i egne kanaler og gjennom nyinnkjøpte Phonero. I den andre enden av markedet klarer imidlertid ikke Norges nest største mobiloperatør å holde lavpriskonkurrentene på trygg avstand.

PASSERTE 10 MILLIARDER: Administrerende direktør Abraham Foss kan nå glede seg over at Telia for første gang har passert 10 milliarder i årlig nettosalg – riktignok svenske milliarder.
  • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

Fredag offentliggjorde svenske Telia sine resultater for fjerde kvartal og 2017. Det skjer kort tid før Telenor slipper sine tall onsdag neste uke.

Der kom det blant annet frem at selskapet øker utbyttet til tross for en lavere omsetning i 2017, og at selskapet selger seg ut av Georgia.

DNB Markets skrev i en rapport at resultatene var omtrent som ventet, justert for engangseffekter, men at kundeinngangen var negativ i Sverige, Finland og Norge.

Telia Norge-sjef Abraham Foss kan rapportere om en solid inntektsvekst, og inntektene økte også hvis man holder Phonero utenfor. Likevel klarte han ikke å unngå å miste mange kunder i året som nå er gått.

Selskapets mobilinntekter i Norge økte med 10,3 prosent til 8,11 milliarder kroner fra 2016 til 2017, mens det totale nettosalget økte med 10,5 prosent til 9,81 milliarder.

Holder man oppkjøp og salg utenfor (blant annet Phonero) vokste mobilinntektene likevel med 2,5 prosent mens nettosalget økte med 2,4 prosent i Norge.

Inntjeningen per mobilkunde (ARPU) økte fra 252 til 259 kroner i 2017, og det økte både i abonnement- og kontantkortsegmentet.

– Phonero-kjøpet har vært en vekstdriver, og det samme har også veksten vår i bedriftsmarkedet (under Telia-merkenavnet, journ.anm.). I tillegg har vi en pen økning i grossistinntektene (konkurrenter som leier nettilgang, journ.anm.), sier Foss til E24.

– Og så er det jo selvfølgelig veksten i databruk som er viktig å få frem. Trafikkveksten i nettet var på 40 prosent i fjor, og det gir kundene en stor nytteverdi og driver inntektene våre, sier han videre.

Selv om Telia har klart å få en vekst i totalen, betyr det imidlertid ikke at alt vokser, for selv om databruken øker, så har inntektene fra blant annet roaming (utenlandsbruk) og enkelte andre inntekter gått ned.

– Totalt sett klarer vi å dra det i riktig retning gjennom ulike aktiviteter og lanseringer samtidig som kundene får veldig mye mer verdi ut, sier Foss.

Les også

Telenor bekrefter at virksomheten i Øst-Europa kan bli solgt

Merker presset i lavpris

Gjennom oppkjøpet av Phonero fikk Telia i andre kvartal i fjor inn over 200.000 bedriftskunder. I kjølvannet har det likevel forsvunnet kunder andre steder. Det totale antallet kunder økte nemlig med 134.000 til 2,345 millioner.

Fra «kundetoppen» i andre kvartal (da Phonero kom inn) og frem til nyttår mistet Telia 65.000 abonnementskunder i Norge. 13.000 av disse er M2M (maskintilkoblede enheter), slik at nettotapet er 50.000 abonnementskunder i andre halvår.

I samme periode ble det også 31.000 færre kontantkortkunder.

Telia hevder selv de kapret 16.000 bedriftskunder fra Telenor til Telia i fjor, ikke medregnet Phonero. Abraham Foss sier at Phonero heller ikke er årsak til kundetapet, tvert imot.

– Hvis vi ser på fjerde kvartal er utviklingen preget av sesongvariasjoner på kontantkort og en teknisk justering etter en opprydding i kundebasen, som ikke er uvanlig. I bedriftssegmentet øker vi antallet kunder, men så er vi presset i lavprissegmentet i privatmarkedet, sier Foss og fortsetter:

– Det siste er vi ikke fornøyd med.

Telia Norge-sjefen sier at kundefrafallet (churn) i Phonero faktisk har vært lavere i migreringsperioden enn det de selv hadde lagt til grunn.

– Hva slags grep tar dere for å stanse kundetapet i lavprissegmentet?

– Vi jobber med flere ting, men jeg kommer ikke til å gå ut med konkrete planer her. Vi ser til enhver tid på hvordan vi skaper verdier i de ulike kundesegmentene, både når det gjelder prising og kundeutviklingen. Så vi styrer ikke bare etter antallet kunder, men det er selvfølgelig også viktig og vi vil gjerne forbedre oss, sier Foss.

Han ønsker ikke å gå i detalj på om kundetapet er størst i Telia, Chess eller OneCall.

Les også

«Tingenes internett» inntar Norge: Men det er usikkert hvor fort det blir penger av det

Storkjøp av kunder

Telia har gjort to store kundekjøp i løpet av året. Det første var de drøye 200.000 bedriftskundene de fikk gjennom kjøpet av Phonero. Det andre kjøpet er de 38.000 mobilkundene i privatmarkedet fra NextGenTel, som Telia betaler minst 75 millioner kroner for.

NextGenTel-kundene er ikke overtatt ennå, og er dermed ikke med i kundestatistikken til Telia.

– NextGenTel-kundene var ikke et strategisk oppkjøp for oss, men det er kunder som er veldig riktige for vår profil. Disse vil etter planen overføres til Telia før sommeren, sier Foss.

Det som imidlertid var av strategisk betydning var Phonero-kjøpet. Mens NextGenTel-kundene er relativt enkle å overføre til Telia, siden de er privatkunder og er på Telia-nettet allerede, har overføringen av Phonero-kundene vært langt mer krevende, ifølge Foss.

Ikke bare er det snakk om bedriftskunder i Telenor-nettet, som gjerne har sentralbordløsninger og andre krav som skal ivaretas, men det er også krevende kunder som Politiet og Forsvaret, som er avhengige av konstant oppetid.

– Phonero-migreringen er veldig komplisert og er den største overføringen som er gjort i bedriftsmarkedet i Norge, sier Foss.

Les også

Analysesjef om mobilen de neste fem årene: – Vil bli smartere, raskere og dyrere i pris

Må bidra til milliard-sparing

I kvartalsrapporten fra Telia kommer det frem at kostnadsnivået i konsernet skal kuttes med 1,1 milliard svenske kroner mot 2017. Av dette skal den norske virksomheten stå for rundt 15–20 prosent.

– Hvordan skal dere oppnå dette i Norge?

– For det første vil jeg si at selv om det er et ambisiøst mål, så er det ikke mer dramatisk enn det som den tiden vi nå er i tilsier at vi kan få til, sier Foss og forklarer at det meste skal hentes inn ved å digitalisere stadig flere prosesser og dermed også effektivisere mye manuelt arbeid.

– Det betyr at vi skal bruke teknologi for å løse oppgavene smartere, og at vi skal jobbe mer innsiktsbasert for å bli mer nøyaktig i ressursbruken på markedsføring, i tillegg til å kunne utfordre verdiforslagene våre.

Telia Norge vil også få en stor innsparing gjennom kjøpet av Phonero, ved at kundene deres flyttes over fra Telenor-nettet, noe som sparer store leiekostnader til Telenor.

Telia mener de totalt skal spare 400 millioner kroner årlig på dette. Dette vil få full effekt nå som de siste Phonero-kundene flyttes over til Telia-nettet i disse dager.

Les også

Telegigant inntar norsk sokkel: Mener tingenes internett vil revolusjonere oljeplattformer

Investeringene blir mer «kirurgiske»

Telia har tidligere sagt at de har brukt rundt 150 millioner kroner på å sikre ekstra dekning for Phonero-kundene i forbindelse med overtagelsen. Totalt sett investerte Telia 1,07 milliarder svenske kroner i Norge i 2017, mot 1,33 milliarder året før.

Ifølge Telia handler investeringene i mobilnettet nå mer om kapasitet og teknologioppgraderinger enn investeringer i mer dekning, sammenlignet med det selskapet har gjort de siste par årene.

Selskapet vil i løpet av året ha oppgradert samtlige basestasjoner til 4G eller bedre, i tillegg til at dekning for Tingenes internett – IoT (med teknologiene NB-IoT og LTE-M) skal dekke hele landet en gang i 2019.

– Hvis vi ser på nettinvesteringene våre år for år er det ingen tvil om at det er en mer kirurgisk utbygging nå enn før. Vi har blitt kåret to ganger til å ha det beste mobilnettet i Norge, og nå bruker vi mer av ressursene på dekke hull. Og vi har ingen planer om å investere noe mindre i årene fremover, sier Foss.

Kåringen han viser til er mediehuset Teks nasjonale dekningstest for 2016 og 2017.

– Krever IoT-utbyggingen store ressurser?

– Det koster det også, men det er en helt annen skala enn når man for eksempel snakker om utrullingen av nye teknologier som 4G eller 5G, sier Foss, og legger til at investeringene nå i stor grad rettes inn mot å bygge kapasitet for å kunne håndtere den stadig økende trafikken, samt den kommende 5G-utbyggingen.

Les også

Telia lanserer fri databruk i Norge – men bare i noen timer

Les også

Fortsetter å frigjøre seg fra Telenor

Les også

Milliardavtale kan være på trappene: Telenor bekrefter mulig salg i Øst-Europa

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Telia Norge
  2. Telekom

Flere artikler

  1. Slik rigger Telia og Get seg for å møte konkurrentene

  2. Kjøper 38.000 mobilkunder fra NextGenTel

  3. – Vi har fortsatt langt igjen å gå

  4. Telia girer om for å slå enda hardere fra seg

  5. Telia drømmer fortsatt om norsk bredbånd