Dette er de nye bilavgiftene

Regjeringen foreslår en omlegging av bilavgiftene, med egen NOx-komponent. Resultatet blir at biler med stor bensinmotor blir billigere.

BILKØ: Statsbusjettet styrer avgiftene slik at biler med store lokale utslipp blir straffet.
Publisert:

I statsbudsjettet for 2012 foreslås det å styrke CO2-komponenten i engangsavgiften ved å redusere innslagspunktene med 5 gram per kilometer.

Det betyr at det kun blir gitt fradrag for biler med utslipp under 110 gram per kilometer, mot dagens grense på 115.

Noe som vil si at de CO2-gjerrige dieselbilene får en høyere terskel i avgiftssystemet.

- Diesel er et miljøproblem

Det laveste trinnet på 50 gram per kilometer, som vil gjelde hybridbiler, holdes uendret.

Samtidig foreslås det å øke fradragssatsene i CO2-komponenten for å stimulere til valg av biler med lave CO2 -utslipp.

NOX

Regjeringen ønsker å bidra til at det velges biler med lave NOx -utslipp.

NOx-utslippene gir lokal forurensning, og det er særlig dieselbiler som står for dette.

Her foreslås det å innføre en NOx-komponent i engangsavgiften. Noe det tidligere ikke har vært.

Dette vil gjøre at en dieselbil i snitt blir 3.300 dyrere.

Samtidig reduseres effektkomponenten.

Denne endringen blir gjort for at det skal bli mindre mindre lønnsomt å endre motoreffekten med trimming på ulovlig vis etter registrering,

Høy effekt blir billigere

Det er i første rekke kostbare biler med høy effekt som får de største avgiftslettelsene.

Avgiftslettelsen for disse bilene begrenses noe ved at det øverste trinnet i effektkomponenten ikke blir redusert like mye som de øvrige trinnene. Det foreslås å redusere satsene i effektkomponenten med 33 prosent, med unntak av den høyeste satsen som reduseres med 20.

Dette gjør at alle endringene i engangsavgiften skjer innenfor en provenynøytral ramme, det vil si at avgiftsinntektene samlet sett holdes på samme nivå, kortsiktig sett. Samlet sett vil biler med høyest effekt få de største lettelsene i engangsavgiften.

Dette er biler som i utgangspunktet betaler en svært høy avgift.

Regjeringen foreslår og å redusere omregistreringsavgiften, samt å øke vrakpanten, noe som vil gjøre det billigere å bytte bil.

Elbil

Det er ingen konkrete planer om å endre rammebetingelsene for elbiler. Dette er i dag biler som er avgiftsfrie.

Helheten i rammebetingelsene for elbiler skal vurderes i årene framover på bakgrunn av utviklingen i salget av slike kjøretøy.

Les også

Publisert:
Gå til e24.no