Fra 80 til 20 prosent av nybilsalget på ti år: Dette er årsakene til dieselbilens popularitetskollaps

Etter en topp i 2007, er dieselbilsalget snart tilbake på det lave nivået fra tusenårskiftet. Annerledes kjørevaner og lokale restriksjoner fremheves i fersk SSB-analyse. 

OPPSIKTSVEKKENDE: Dieselforbudet, som trådte i kraft i Oslo 17. januar 2017 og ble opphevet samme dag, skapte mye oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt.
  • Hans M. Jordheim
Publisert: Publisert:

Gjennom det tidlige 2000-tall eksploderte salget av dieselbiler. Statistikk fra SSB viser at antallet førstegangsregistrerte nye dieseldrevne personbiler økte hvert eneste år fra 2002 til 2007.

I 2006 ble det for første gang solgt flere dieselbiler enn bensindrevne. Året etter ble bilavgiftene endret slik at de favoriserte kjøp av dieselbil. Det resulterte i at nesten åtte av ti nye biler i Norge gikk på diesel det året.

Men så har det snudd, og fra 2011 har dieselbil-salget falt år for år. I 2017 utgjorde de 39.000 solgte dieselbilene kun drøye 20 prosent av alle førstegangsregistrerte personbiler.

I en fersk analyse har senior statistikkrådgiver Geir Martin Pilskog i Statistisk sentralbyrå gått gjennom faktorene som har bidratt til popularitetsboomen, og -svikten.

Elbilen og hybridenes inntog i den norske bilparken er naturligvis en viktig grunn til det fallende dieselbilsalget, men det forklarer ikke hvorfor dieselbilen har mistet sin dominerende posisjon overfor bensinbilen, sier han til E24.

– Jeg vil nok fremheve de lokale restriksjonene som den viktigste faktoren, selv om det ikke er så lett å dokumentere med statistikk.

Mindre effekt av lavere drivstoffkostnader

I januar i fjor ble det for første gang innført dagsforbud mot kjøring av dieselbil i Oslo, på grunn av akutt helsefarlig luftforurensning. Og da bompengene samme år økte i Oslo og Bergen, ble taksten satt opp mer for dieselbiler enn for biler med bensinmotor.

– Restriksjonene og differensierte bompenger er med på å sørge for at folk tenker seg mer om når de vurderer hva slags bil de skal ha. Dette kan også ha en indirekte effekt, ved at brukprisen faller og folk dermed blir mindre lystne på dieselbil, sier Pilskog.

Også nordmenns kjørevaner, og hvordan de har utviklet seg, har vært av betydning. Pilskog forklarer at den gjennomsnittlige kjørelengden for diesel- og personbiler har minket med henholdsvis 2.300 og 3.000 kilometer årlig fra 2005.

Det gjør at effekten av dieselbilens kostnadsfortrinn har tapt seg med årene.

Som et ledd på veien mot reduserte klimagassutslipp verden over, ble dieselbilens popularitet godt hjulpet fra år 2000, med skatte- og avgiftsreduksjoner. For dieselmotoren bruker mindre drivstoff og slipper dermed ut mindre CO2.

Senior statistikkrådgiver Geir Martin Pilskog i SSB

Kombinert med nasjonale subsidier har lavere drivstoffkostnader skapt forlokkende økonomiske incentiver. I perioden 2002-2017 har bensin kostet omtrent en krone mer enn diesel.

– For folk som kjører mye, vil derfor diesel være attraktivt, men siden den gjennomsnittlige kjørelengden går ned, er det altså flere som opplever at det er mer prisgunstig med bensin, sier Pilskog.

– Diesel er ikke døende

Pilskog forteller at han er usikker på trenden fremover, men slår fast at den vil påvirkes en del av avgiftspolitikken.

Han viser til vegdirektør Terje Moe Gustavsen som i fjor tilskrev avgiftsendringen omtrent 1/3 av veksten i salget av dieselbiler i Norge etter 2007.

Men det er en fremtid for diesel, skal vi tro industrikonsernet Bosch. De har i år hevdet å ha utviklet en teknologi som reduserer NOx-utslippene dramatisk – til langt under de utslippsgrensene som er satt av EU fra 2020.

– Vi flytter grensene for hva man trodde var teknisk mulig. Utstyrt med vår nyeste teknologi vil dieselbiler nå kunne klassifiseres som lavutslippsbiler og samtidig forbli økonomisk overkommelige, hevder Bosch-sjef Volkmar Denner ifølge Motor.no.

Også dekkgiganten Continental har fremdeles tro på diesel. De lanserte i fjor systemet Super Clean Electrified Diesel – teknologi de hevder at reduserer NOx-utslipp med 60 prosent og CO2-utslipp med 4 prosent.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Bil
  2. Drivstoffpriser

Flere artikler

  1. Dette mener forskerne kan redde dieselbilen

  2. Dieselsalget opp 40 prosent på ni år

  3. – Eier elbil, men leaser hybrid

  4. Ny undersøkelse: Flere vil bytte til elbil

  5. BNP Paribas om fornybar strøm og elbil: Gir langt mer energi for pengene enn olje