Ny NHH-rapport kritisk til TV 2- støtte

Mener pengene blant annet kan gå til økt utbytte for Egmont og dyre sportsrettigheter.

KRITISK TIL STATSSTØTTE: I en rapport stiller to NHH-professorer seg sterkt kritiske til en mulig statsstøtte av TV 2s nyhetssendinger.

Vidar Ruud NTB scanpix
Publisert:

I en fersk rapport tar NHH-professorene Hans Jarle Kind og Øystein Foros for seg virkningen av et mulig statstilskudd til TV 2. Rapporten har fått navnet «Markedssvikt i nyhetsproduksjon», skriver fagbladet Kampanje.

I rapporten stiller professorene flere kritiske spørsmål ved hvordan en slik støtte skal kunne fungere.

«Det er vanskelig å utarbeide kontrakter som sikrer at en eventuell statsstøtte til en spesifikk kanal faktisk brukes i henhold til politiske intensjoner. En indikasjon på dette er at avtalene TV 2 tidligere har hatt, ikke har hindret nedbygging av allmennkringkasterfunksjonen. Blant annet har vi de siste årene sett en betydelig reduksjon av debattprogrammer på TV 2. Videre har journalistiske oppgaver blitt flyttet fra Bergen til Oslo,» heter det i rapporten, ifølge Kampanje.

– Kan gå til økt utbytte

Forskerne spekulerer også i at store deler av en statsstøtte kan gå til økt utbytte for den danske TV 2-eieren Egmont, økte oppkjøp av dyre sportsrettigheter og økt satsing på TV 2 Sumo og den digitale virksomheten.
«Det virker utopisk å tro at politikerne med noen rimelig grad av sikkerhet kan anslå TV 2s ressursforbruk på nyheter om de ikke får støtte.», skriver professorene i rapporten.

Les også

Reklamesvikt for TV 2 under OL

De mener også for at dersom dette mot formodning skulle være tilfellet, er det tvilsomt om myndighetene vil være i stand til å formulere etterprøvbare mål som vil presse TV 2 til å bruke penger på lineær nyhetsformidling, hvis kanalen skulle ønske å bruke midlene på en annen måte.

Rapporten publiseres nå kort tid før det regjeringsoppnevnte Mediemangfoldsutvalget skal komme med sine vurderinger 17. oktober.

Her kan du lese mer om