Føler seg kneblet av sjefen

Nær halvparten av de ansatte i kommunikasjonsbransjen føler at sjefen deres holder dem tilbake.

Publisert: Publisert:

Det er konklusjonen i en undersøkelse gjennomført av rekrutteringsbyrået Hammer & Hanborg.

I undersøkelsen svarer 49 prosent av respondentene at de opplever at de ønsker «å gå lenger når det gjelder åpenhet enn det ledelsen for øvrig er villige til».

Drøye 8 prosent svarer at de i «svært stor grad» opplever at ledelsen holder dem tilbake.

Resultatet i undersøkelsen bygger på svarene fra 921 personer i databasen til rekrutteringsbyrået. Alle jobber eller har tidligere jobbet med kommunikasjon, informasjon eller markedsføring.

Ikke overrasket

Leder i Kommunikasjonsforeningen, Elin Klakken, er ikke overrasket over resultatet.

Elin Klakken

- Vi gjorde en lignende undersøkelse blant våre medlemmer i fjor, og da svarte over halvparten at de opplever etiske dilemmaer som dette i jobben sin.

Klakken, som har jobbet i ledende kommunikasjonsstillinger i en rekke større selskaper, sier at hun selv har opplevd at hun må holde tilbake informasjon hun i utgangspunktet ønsker å gå ut med.

- Jeg har vel det. Jeg tror alle jeg kjenner i bransjen har det. Men for min del har det ikke vært alvorlige ting, sier Klakken til E24.

Kan tape mye

Ifølge Klaggen er norske kommunikasjonsfolk generelt opptatt av å opptre etisk ansvarlig.

- Vi vet jo hvor ødeleggende for omdømmet det kan være når man driver med ting som ikke tåler dagens lys.

Hun viser til Birkedal-saken som et godt eksempel.

- Frp visste om det, men de varslet blant annet ikke foreldrene. Plutselig sier det pang.

Må ofte holde igjen

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er en av de som har svart i undersøkelsen.

I sin jobb er Hugubakken vant til å måtte holde tilbake informasjon, men det er ikke PST-sjefen som holder ham tilbake.

- Hos oss opplever jeg at ledelsen er veldig samstemte i ønsket om å kunne gå ut med informasjon, men muligheten er ofte ikke tilstede, sier Hugubakken til E24.

HINDRET AV LOVEN: Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken på vei inn til en pressekonferansen sammen med PST-sjef Janne Kristiansen. Hugubakken opplever ofte at han ikke kan svare på spørsmål fordi han er bundet av taushetsplikt.

Ifølge kommunikasjonsdirektøren står straffeprosessloven, avtaler med andre lands myndigheter og taushetsplikten ofte i veien for åpenhet som kan endre fremstillingen av saker som involverer PST.

- Det vanskelige for oss er at vi ofte blir konfrontert med påstander vi mener ikke er riktige, men hvis vi skal gå ut og fortelle hva som er riktig, så bryter vi loven, sier Hugubakken.

Ber redaksjonene ta ansvar

Han mener det hviler et ekstra ansvar på journalister som jobber med institusjoner som gjennom regelverket er forhindret fra å kommunisere.

- Ansvaret for å utøve kildekritikk blir større i denne type saker der det kun er den ene parten som kan kommunisere.

- Får du forståelse for din situasjon blant journalister?

- Jeg gjør det, og samtidig forstår jeg at journalistene blir frustrerte over at ikke vi kan si hva som er riktig eller ei, svarer Hugubakken.

Skal være åpne

Elin Klakken har vært med på å utarbeide de etiske retningslinjene for medlemmene i Kommunikasjonsforeningen.

http://api.int.vgnett.no/enrichments/unManageableContent/379

Et av punktene i retningslinjene sier at en kommunikatør aldri skal «bevisst gi uriktige opplysninger eller holde tilbake informasjon som ikke er taushetsbelagt».

Klakken sier kommunikasjonsfolk selv må finne ut hva de skal gjøre hvis de føler seg kneblet.

- Det som går på rene lovbrudd er jo lett å forholde seg til, men når det går på etikk er det vanskeligere. Det kan være ting du føler skurrer, men er usikker på hva du skal gjøre med. Du må da vurdere fra sak til sak hvordan du vil håndtere det, sier Klaggen.

Hun anbefaler de som måtte være i tvil om å bruke magefølelsen sin.

- Ta det opp med din nærmeste leder. Jeg tror de aller fleste vil oppleve å bli tatt på alvor.

Les mer om media og kommunikasjon på E24 Media

Publisert:

Her kan du lese mer om