VG taper annonseinntekter på papir

VG tjener mindre penger på annonsesalg til papirutgaven. Nedgangen forklares med prispress.

HARD KONKURRASE FRA TV: Kommersiell direktør Per Håkon Fasting i VG sier flere store annonsører har valgt å bruke pengen på TV-reklame fremfor annonseplass i VG. Nå tror han flere vil komme tilbake på grunn av plassmangel på TV.
Publisert: Publisert:

Norges mest leste avis, VG, solgte i andre kvartal annonser for 94 millioner kroner. Det er ned 11 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Dette er andre kvartal på rad at VGs salg av annonser i papirutgaven faller. Ser man på hele første halvår er nedgangen på 26 millioner kroner, eller 12 prosent.

Ifølge kvartalsrapporten fra VGs eier, Schibsted, skyldes nedgang prispress.

Taper markedsandeler

I motsetning til Aftenposten kommer så godt som alt av VGs annonseinntekter på papir fra merkevareannonsører.

Statistikk fra de norske mediebyråene viser at de store merkevareannonsørene valgte å bruke mindre penger på dagspressen i første halvår.

Omsetningen av merkevareannonser i dagspressen falt med 5,4 prosent, altså kun halvparten av VGs fall. Det betyr at VG også taper markedsandeler i konkurransen mot de andre papiravisene.

Tøff sammenligning

Kommersiell direktør i VG, Per Håkon Fasting, mener nedgangen i annonsesalget skyldes to ting: utviklingen i markedet generelt og at man nå sammenligner med et svært godt annonseår i 2010.

- Utviklingen reflekterer den trenden man ser i annonsestatistikken for mediemarkedet. Så svinger pendelen, og nå har den svingt litt for mye den gale retningen, sier Fasting og legger til at det er tøft å levere like gode tall som i fjor.

- Vi sammenligner oss nå med veldig sterke tall. 2010 var et veldig godt år for papirdelen av vår virksomhet

Høytrykk på TV

Ifølge VG-direktøren har noen store annonsekunder valgt å bruke mer av pengene på TV i løpet av første halvår. Og annonsestatistikken viser at TV er en av vinnerne i annonsemarkedet så langt i år.

Fasting mener reklametrykket på TV nå er så stort at flere annonsører vil flytte tilbake noe av pengene til andre mediekanaler.

- Reklametrykket på TV er enormt nå, og flere annonsører merker at de får dårligere effekt. Vi tror derfor at flere vil øke sin annonsering hos oss denne høsten.

Færre lesere gir mindre

Kvartalsrapporten fra Schibsted viser også at antall spaltemillimeter brukt på annonser er omtrent uendret. Så når inntektene faller betyr det at prisen per annonse er blitt lavere. Denne utviklingen henger sammen med avisens lesertall.

I likhet med TV-kanalene bestemmes prisen på annonseplassen i VG ut fra hvor mange som ser annonsene. De siste lesertallene for VG kom ved nyttår. De viste en nedgang i 2010 på 152.000 lesere i gjennomsnitt.

Hvordan lesertallet har utviklet seg siden årsskiftet er så langt ikke offentlig kjent, men opplaget – altså antall solgte aviser – har falt videre. I andre kvartal var VGs opplag på hverdager og lørdager i snitt 210.315. Det er ned 25.000 eksemplarer sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

E24 er eid av VG. Begge selskapene er en del av det børsnoterte selskapet Schibsted. Enkelte ansatte i E24 eier aksjer i Schibsted.

Du kan følge utviklingen i Schibsted-aksjen på E24 Børs

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om