Forsvaret bruker 7,7 millioner på omdømme

Forsvaret satser hardt på omdømmebygging og bruker 7,7 millioner kroner på annonser i papiraviser, internett og kino i år.

LITE I SØKELYSET: Forsvaret mener det er mye av deres virksomhet som ikke får den oppmerksomheten den fortjener.
Publisert: Publisert:

– Vi vil fortelle befolkningen hva vi driver med, sier Tom Ovind, sjef for Forsvarets mediesenter, til Bergens Tidende.

Målet er rekruttering til Forsvarets lærlingordning og Forsvarets lederutdanning samt omdømmebygging.

– Det er omdømmebygging i den grad at vi ønsker å fortelle befolkningen hva vi driver med. Jeg kan ikke kalle det noe annet. Vi har vunnet flere priser for reklamene og er veldig fornøyde. Men mest av alt ser vi i den store innbyggerundersøkelsen vi gjør hvert år at det gir veldig gode resultater.

– Vi har ønsket å tydeliggjøre Forsvaret. Vi har gått gjennom antall presseklipp som handler om Forsvaret, og det er enormt mange. Men samtidig kan helhetsbildet falle bort, i og med at det kun er deler av Forsvaret som blir omtalt i mediene. For eksempel fikk Afghanistan ekstremt mye oppmerksomhet. Det er veldig lite av det Forsvaret faktisk gjør, som kommer fram, sier Ovind.

Publisert:

Her kan du lese mer om