Krever lovendring etter årelang TV-strid

Norweco strakk våpen i konflikten med Riks-TV, men vil nå jobbe for lovendring for å sikre at skuespillere og filmprodusenter sikres inntekter fra filmer og serier som vises via det digitale bakkenettet.

LETTET: - Vi er fornøyde med at Norwaco har trukket anken. Det er imidlertid synd at saken måtte gå i rettsapparatet over så mange år før det ble fastslått at vårt syn var riktig, sier administrerende direktør Christian Birkeland i RiksTV om den langvarige opphavsstriden med rettighetsorganisasjonen.
Publisert: Publisert:

Tidligere denne uken ble det kjent at opphavsrettighetsorganisasjonen Norwaco setter punktum for flere års kamp i rettsapparatet, og trekker ankesaken mot RiksTV.

Norwaco jobber for å sikre opphavsretten til innholdsprodusenter innen film og TV. De gikk til sak mot RiksTV, fordi de mente sistnevnte «videredistribuerer» TV i strid med åndsverkloven.

Med videresending mener Norweco at det eksisterer en selvstendig og ny utnyttelse av de opphavsrettslige vernede produkter.

Norweco mente derfor at deres medlemmer, som innbefatter produsenter og skuespillere, skulle kunne kreve seg betalt for denne «videreformidlingen».

Etter å ha tapt i Oslo tingrett i vår, anket Norweco.

Denne uken snudde de, og trakk anken tilbake.

- Vi så at denne rettssaken ikke ville bidratt til å sikre en varig og trygg rettstilstand for rettighetshavere og kunstnerne, sier Cathrine Nagell i Norweco til E24 om hvorfor de trakk anken.

- Det Norwaco er opptatt av, er å få på plass en rettstilstand som sikrer rettighetshavere og kunstnere rettmessig vederlag når andre bruker deres åndsverk. Dagens lovverk er utdatert, og det er behov for klargjøringer i åndsverksloven, sier hun.

Hvilke klargjøringer venter dere på?

- Den teknologiske utviklingen utfordrer åndsverksloven. Det er viktig at Stortinget støtter kunstnerne og sørger for endringer i åndsverksloven som tydelig fastsetter at all bruk av åndsverk skal honoreres kunstnerne. Det er avgjørende at vi får en rettstilstand som sikrer rettighetshavere og kunstnere rettmessig vederlag når andre bruker deres åndsverk.

- Ikke grunnlag for vederlag

RiksTV startet sendinger i 2007, med distribusjon av TV via det digitale bakkenettet.

- Vi har hele tiden betalt vederlag til rettighetshaverne for sendingene vi distribuerer via kringkasterne – slik at rettighetshaverne har fått det de har krav på, sier administrerende direktør Christian Birkeland i RiksTV.

- Når kringkasterne allerede har kjøpt rettigheter for sin primærdistribusjon, inkludert bakkenettet, kan ikke rettighetshaverne få betaling en gang til gjennom Norwaco, mener Riks-TV-sjefen.

- Det har derfor aldri foreligget noe krav om samtykke fra Norwaco, eller noe som helst grunnlag for vederlag til samme organisasjon, sier han.

Nagell sier at ankefrafallelsen ikke endrer det faktum at rettighetshaverne har krav på rettmessig vederlag når åndsverket deres blir brukt, og at det fremkommer i dommen at det er enkelte rettigheter som ikke er klarert.

- Overdriver

Birkeland mener dommen legger ganske klart opp til at det heretter er kringkasterne rettighetshaverne må kreve penger fra, og at det ikke kan kreves penger av distributører som RiksTV hvis dette ikke er på plass.

- Jeg synes kanskje Norwaco overdriver betydningen av det punktet. Uansett sier dommen at eventuelle mangler i klareringen må rettes av den som benytter åndsverket, det vil si kringkasteren. Det betyr at rettighetshaver må henvende seg til kringkaster om de mener klarering mangler. RiksTV er distributør og er derfor ikke part i dette, sier han til E24.

RiksTV ble tilkjent saksomkostningene på 3,2 millioner kroner i dommen som nå blir stående.

Norwaco sitter dermed igjen med en skyhøy regning for både egne og RiksTVs sakomkostninger. Nagell vil ikke kommentere hvordan dette påvirker Norwacos økonomi.

Les også:

Kraftig fall i piratkopiering i NorgeRiksTV tredoblet overskuddetTV Norge-sjef tjente 17,9 millioner i fjorNorsk selskap bak den fancy VM-grafikken

Publisert:

Her kan du lese mer om