Telekom

En finne og en danske tar lederrollen i Telenor Norden

Telenor-sjef Sigve Brekke krymper sin egen konsernledelse igjen. Etter at landene i Asia nylig ble samlet under én direktør skal det samme nå skje i Norden. Målet er å samle kreftene for å få til mer vekst og bedre produktutvikling.

Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor. Arkivbilde.
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor iverksetter nå en ny endring i toppen av telegiganten.

Selskapet har nylig slått sammen de to gruppene av asiatiske Telenor-land til én enhet, som ledes av tidligere finansdirektør Jørgen A. Rostrup.

Nå skjer noe av det samme i Norden. Norden-sjef Jukka Leinonen får nemlig ansvaret for det som kalles «Nordic Hub» i Telenor, i tillegg til å fortsette som sjef for det finske teleselskapet DNA som Telenor eier.

Med seg på «Norden-laget» får han Jesper Hansen som driftsdirektør. Han kommer fra jobben som sjef for Telenor Danmark.

– Med en sterk tilstedeværelse i de fire nordiske markedene jakter vi videre vekstmuligheter i hele regionen, gjennom å dele erfaringer, ressurser og gjennom å skalere innovative produkter og løsninger, sier Norden-sjef Leinonen i en uttalelse.

Hverken sjefen eller driftsdirektøren for Norden kommer altså fra Telenor Norge. Norge har likevel en egen plass i konsernledelsen, ved Telenors Norgessjef Petter-Børre Furberg.

Som E24 skrev i november var dette ikke tilfellet i en periode i fjor, men siden november har Furberg sittet i konsernledelsen og han vil fortsette med det.

Den nye ledelsesstrukturen trer i kraft 1. juni for fullt og i den nye konsernledelsen er kvinneandelen oppe i 43 prosent, mot Telenors eget mål på 35 prosent, påpeker konsernsjef Sigve Brekke.

Samtidig reduseres konsernledelsen til Telenor fra ni til syv medlemmer. De som ryker ut er:

 • Lars Thomsen. Han er i dag fungerende konserndirektør for markedsføring og kommersiell virksomhet og skal nå lede Telenor Danmark.
 • Anne Kvam. Hun er i dag konserndirektør for Corporate Affairs (stab og støttefunksjoner, journ.anm.) og går over til å lede arbeidet med Telenors nylanserte klimaplan.
Telenors første kvinnelige «finansminister» – E24-podden med Lorentzen & Co
Jukka Leinonen, sjef i det finske teleselskapet DNA og Norden-sjef i Telenor
Les også

Telenor posisjonerer seg for fusjoner i Asia: – Nå tenker mange som vi tenkte i fjor

Vil ha en nordisk «kraftsamling»

Da Telenor i mars annonserte at man skulle slå sammen de «fremvoksende» og «modne» landene i Asia i én enhet under ledelse av tidligere finansdirektør Jørgen A. Rostrup var det flere viktige faktorer som bidro.

Det ene var at Telenor-ledelsen mener det vil skje mer konsolidering (fusjoner og oppkjøp) i Asia fremover, at de asiatiske markedene deres blir stadig likere på mange områder og at man så muligheter for å hente ut mer effektiviseringsfordeler.

Tanken bak den nye nordiske enheten er noe av det samme, forklarer konsernsjef Sigve Brekke til E24:

– Etter at vi fikk inn Finland har vi nå en veldig slagkraftig posisjon i Norden, sier Brekke, med referanse til gigantoppkjøpet av DNA i fjor.

– Vi ser muligheter for å gjøre mer på tvers av de fire nordiske landene våre, både for å lære mer av hverandre og for å hente ut synergier, men kanskje først å fremst ser vi muligheter for å kunne fokusere på vekstinitiativer på tvers av landene, fortsetter han.

Brekke vil nemlig ha en «kraftsamling» for å skape en nordisk enhet som kan slå fra seg i konkurransen når både utviklingen av det nye mobilnettet 5G, IoT (tingenes internett) og kunstig intelligens slår inn for fullt i årene fremover.

– Vi skal ha produktutvikling i en felles enhet på nordisk nivå, med et miljø som ikke bare utvikler produkter, men som også har kompetansen samlet. For å lykkes med dette må man ha volum og størrelse, og det er vanskeligere å få til land for land, sier Brekke.

Les også

Alexandra Reich og Kristin Muri Møller forlater Telenor

Han trekker frem Telenors satsing på sikkerhetsløsninger som et eksempel på hva Telenor har satset på og som denne enheten skal jobbe videre med. Telenor har opplevd kraftig vekst i dette segmentet, både i privat- og bedriftsmarkedet.

BaneNor er en av de store sikkerhetskundene Telenor har sikret seg i bedriftsmarkedet, påpeker Brekke.

– Norge har jo alltid vært lokomotivet på produkt- og teknologiutvikling, men Telenor Norge-sjefen leder ikke denne nordiske enheten. Hvorfor det?

– Alle de fire nordiske sjefene vil sitte i ledergruppen til denne enheten, som skal ledes av Jukka Leinonen. På det andre nivået i den nordiske enheten vil både teknologi- og markedsdirektører fra de fire landene bidra til å utvikle samarbeidet, sier Brekke.

Driftsdirektør Jesper Hansen vil ifølge Brekke ha en liten stab som får ansvaret for å gjennomføre produktutviklingen og effektivisering i Norden.

– Med en egen sjef og driftsdirektør ser det nesten ut som Norden blir satt opp som et eget selskap i Telenor og at dere har et eget selskap i Asia?

– Jeg vil ikke kalle det et selskap, men en enhet. Det vi forsøker å gjør er å sitte tettere på kundene i de to regionene. På grunn av avstanden har vi valgt å ha en egen Asia-sjef som ikke er landsjef også, sier Brekke.

Les også

Telenor i gang med nytt strategiarbeid: Planlegger for verden etter corona

Store utskiftninger de siste årene

Etter at Sigve Brekke overtok som konsernsjef i Telenor i 2015 har han gjort flere endringer i ledelsen, både i oppsettet og i persongalleriet.

Brekke innførte først en ordning der alle Telenors ulike landsjefer var representert, men etter hvert gikk man over til en ny struktur. Man samlet heller landene i såkalte «clustere»: Skandinavia/Norden, fremvoksende markeder i Asia og modne markeder i Asia.

I tillegg har selvfølgelig sentrale funksjoner som finans, HR/stab og lignende hatt sine plasser i konsernledelsen hele veien.

Ser man på den nye ledelsen er det Brekke og fire andre direktører som fortsatt sitter i Telenors konsernledelse sammenlignet med for tre år siden (markert i fet skrift):

 • Konsernsjef Sigve Brekke
 • Tone H. Bachke, finansdirektør (startet 1. mai)
 • Cecilie B. Heuch, konserndirektør HR og bærekraft
 • Ruza Sabanovic, konserndirektør for teknologi
 • Jørgen A. Rostrup, konserndirektør for Asia (fra 1. mai) og tidligere finansdirektør
 • Jukka Leinonen, konserndirektør for Norden og DNA-sjef
 • Petter-Børre Furberg, konserndirektør og sjef for Telenor Norge

Personer som Svein Henning Kirkeng, Morten Karlsen Sørby, Berit Svendsen, Wenche Agerup og Alexandra Reich er blant personene som er ute.

At det ikke sitter noen asiatiske medlemmer i konsernledelsen lenger mener Brekke ikke gjør at han mister kontakten med Telenors største markeder, med mest vekstpotensial:

– Nei, på ingen måte og det er jo slik at en ledelse alltid forandres over tid. Når det gjelder mangfold har jo det blitt viktigere og viktigere for oss. Da tenker jeg både på mangfold i form av kjønn, kompetanse og kultur, sier Brekke og peker på at kjønnsbalansen i konsernledelsen nå er kraftig forbedret.

– Nå har vi kjønnsmangfoldet på plass og vi har tre nasjonaliteter i konsernledelsen. Det er det ikke så mange andre norske selskap som har. I tillegg har vi et bredt mangfold i kompetanse. Asia representeres av Jørgen Rostrup.

Les også

Telenor beholder utbyttemål og skal gjøre store klimakutt

Petter-Børre Furberg er sjef for Telenor Norge og har fortsatt en egen plass i konsernledelsen.
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Telekom
 2. Telekom
 3. Telenor
 4. Sigve Brekke
 5. Jørgen Rostrup
 6. Asia
 7. Danmark

Flere artikler

 1. På innsiden av Telenor: Slik styres et gigakonsern i krisetider

 2. Telenors Norden-sjef dropper «dagjobben» i Finland

 3. Telenor blir utfordret av Vipps og jakter nye inntekter

 4. Telenor har fått 90.000 kunder på trådløst bredbånd: – Norge går som en kule

 5. Telenors massive teknologiskift skyter fart: Inntektene vokser raskere enn «kobber-fallet»