Rapport: Kutt elbil-fordeler – skattlegg bensinbiler mer

I dag legges frem en forskningsrapport som anbefaler at Norge kutter elbil-fordeler og i stedet øker avgiftene på bensin- og dieselbiler. Og som sier at kutt i norsk oljeproduksjon vil redusere global oljeproduksjon.

NORDISK RAPPORT: Postdoktor og forsker Katinka Holtsmark ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Oslo får kritikk fra Bellona.

Foto: Hallgeir Vågenes
 • Bjørn Haugan
Publisert:

Det er Nordisk ministerråds forskningssenter Nordregio som har satt 12 forskere til å gjøre opp status for den nordiske klimapolitikken. VG har fått tilgang til den.

De tar et oppgjør med manglende samordning av klimapolitikken mellom de nordiske landene og leverer klare råd til norske politikere, som på spesielt to områder krasjer kraftig med to hovedlinjer i norsk politikk:

Elbil-fordelene og videre satsing på oljeproduksjon:

 • De anbefaler skatt på det vi ikke vil ha – forurensende biler – og å være tilbakeholden med til å gi subsidier til det vi vil ha – elbiler.
 • De tilbakeviser påstandene om at norsk oljeproduksjon vil bli erstattet av oljeproduksjon fra andre land, hvis vil kutter vår produksjon.

Les også: Venstre-Raja: – Norge har ikke tatt el-bilbølgen

– Vi anbefaler at Norge vrir støttetiltakene, ved at de reduserer støtten til elbiler og øker avgiftene på biler som forurenser mer, sier postdoktor Katinka Holtsmark ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo – en av de 12 forskerne bak rapporten.

– Kan du forklare hvorfor?

– Hvis målet er å redusere klimautslippene er det mest effektive å rette tiltakene og avgiftene inn mot bilene som bidrar med de største utslippene.

Hun sier at dersom støtten til elbiler reduseres samtidig som det blir dyrere å kjøre fossile biler, kan det gjøre at mange i stedet velger andre løsninger, som kollektivtransport eller samkjøringsordninger.

Les på E24+

Med denne elbilen tar giganten opp kampen med Tesla

– Subsidier til folk som ikke trenger det

– Eller sykkel, hvis avstanden er kortere. Du oppnår ikke en slik overgang hvis du bare støtter elbiler. Det du oppnår er bare å subsidiere flere elbiler – og å gi store subsidier til folk som ikke trenger det.

– Tesla-segmentet?

– Ikke bare det; i realiteten tar man penger fra andre områder, som eksempelvis kunne hjulpet syke eller andre svake grupper.

– Subsidiene til elbilene må bort og avgiftene på bensinbiler kraftig opp?

– Vi sier ikke at de bør kutte alle subsidier til elbilene, men at det vil være mer fornuftig å vri deler av virkemidlene over til dem som bidrar mest til utslippene.

I presentasjonen blir det fremholdt at Holtsmark har studert forsyningssiden av oljeindustrien, spesielt Norges olje fra Nordsjøen, som selges på det internasjonale markedet.

– Mulig å begynne med små steg

Hun tar til orde for å kutte i norsk produksjon, dersom Norge ønsker å øke ambisjonene i klimapolitikken.

– Det vil ikke bedre det norske klimaregnskapet, men det vil kutte de globale utslippene.

I rapporten fremholder hun at «når olje tas ut av verdensmarkedet, vil ikke alt erstattes av olje fra andre produserende land. Forskningen antyder at om lag to tredjedeler av oljen tatt ut av markedet blir erstattet, mens en tredjedel forsvinner».

Les også

Går mot ny lov for elbileiere i borettslag: Skal få rett til å lade

– Du tilbakeviser argumentet om at et kutt i norsk oljeproduksjon vil bli erstattet i oljemarkedet av andre oljeleverandører?

– Jeg viser til en studie som bestrider at oljen i helhet vil bli erstattet.

– Det er ikke politisk realistisk at Norge skal kutte ut oljeproduksjonen?

– Det forsøker jeg ikke å svare på. Men det er mulig å begynne med små steg, gjennom å tilby færre letelisenser og ikke å utvinne mindre felt. Slike kutt over tid i norsk oljevirksomhet vil bidra til verdifulle kutt i Co₂ globalt. Jeg mener det ville vært et effektivt klimatiltak for å begrense mengden olje på verdensmarkedet.

Grønn satsing

I rapporten pekes det på at Norden er en av verdens regioner med mest ambisiøs klimapolitikk og at vi på grunn av teknologiske fortrinn kan lede an innen utviklingen av grønne teknologier, som vind, vann og sol.

– Her har de private nordiske selskapene kommet langt, men dersom vi opprettet et rammeverk for forsknings- og utviklingssamarbeid på tvers av bedrifter og land, kan vi bli enda bedre. Teknologien vi utvikler kan
eksporteres globalt, til fordel for klimainnsats i andre regioner, sier professor Mads Greaker ved Oslo Met, som er en annen av de 12 nordiske forskerne.

Siv Jensens svar

Frp-leder Siv Jensen sier hun ikke har sett rapporten og derfor ikke kan kommentere anbefalingene derfra nå.

– Når det gjelder bilavgiftene fremover, står det i Granavolden-plattformen at vi vil starte arbeidet med et bilavgiftssystem som er bærekraftig etter 2025. Jeg blir glad når jeg ser nybilsalget går opp. Jeg vil at flere skal få råd til en sikrere, nyere og mer miljøvennlig bil, enten den går på strøm, bensin, diesel eller hydrogen. Engangsavgiften på en bil er nå i snitt 40.000 kr lavere enn i 2013.

Finansminister Siv Jensen

Foto: Ole Berg-rusten NTB scanpix

– Så er jeg enig med lederen for FNs klimapanel som sier: "Det er fullt mulig å drive norsk olje- og gassvirksomhet og samtidig ta hensyn til klima". Det er ikke grunnlag for å påstå at en politisk bestemt begrensning av produksjonen av olje fra norsk sokkel vil bidra til lavere globale utslipp, sier hun og legger til:

– Oljenæringen bidrar med hvert femte skattekrone i Norge, dersom vi ikke hadde disse pengene ville hver familie vært nødt å betale 175.000 kroner mer i skatt hvert eneste år for å finansiere velferden vår.

Les på E24+

En elbil-boble til en verdi av 18 milliarder dollar er i ferd med å sprekke

– Vi må skattlegge det vi ikke vil ha, men vi må også kunne gi fordeler til løsninger som krever en ekstra dytt, der det trengs et teknologiskift. Det ville ikke blitt noen elbilrevolusjon uten fordelene vi har. Det er på tide at også økonomene begynner å forstå hvordan verden faktisk fungerer, utenfor modellverktøyene deres, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han sier Norden bør kunne enes om et nullutslippsmål innen 2040.

– Store muligheter åpner seg hvis vi sammen kan satse på teknologiutvikling og industribygging og trekke på hverandres kompetanse. Et perfekt eksempel er karbonfangst og – lagring, hvor et felles nordisk marked kan dra EU med seg.

1. nestleder Marie Sneve Martinussen Rødt er glad:

– Her får vi igjen bekreftet at kutt i oljeproduksjonen er et klimatiltak som virkelig vil monne, både nasjonalt og internasjonalt. Det er dobbeltmoralsk å investere milliarder i mer oljeutvinning og samtidig skryte av vi er et foregangsland for klimaet, fordi vi har elbilfordeler.

Her kan du lese mer om

 1. Elbil
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. SSB: Klimakutt kan koste husholdninger og selskaper 7,6 milliarder kroner i 2030

 2. Venter på regjeringens klimatiltak: Uklart om det blir dyrere bensin og kjøtt

 3. Bensin- og dieselsalget stuper – staten taper halv milliard i år

 4. Annonsørinnhold

 5. Zero frykter at klimakuttene tar for lang tid: – Vi må ha ny politikk

 6. Betalt innhold

  Norsk industri vil tjene på strengere klimakrav, ifølge ny rapport