Disse teknologiske revolusjonene ligger lengre frem i tid enn det du tror

Hvordan kan vi utnytte blokkjedeteknologien i hverdagen, og kan roboter erstatte mennesker på en arbeidsplass?

Colourbox

De teknologiske nyhetene står i kø, men de virkelige store gjennombruddene kommer ikke med det første.

Blokkjede kan ende opp med å bli løsningen på det hele.