Telenor og Telia kan realisere milliardverdier ved tårnsalg: – Kan vel trygt si at interessen er veldig sterk

Telia jakter åpent på investorer som vil kjøpe seg inn i selskapets tårnvirksomhet. Det kan utløse milliardverdier, spår DNB Markets. Telenor jobber med samme grep over hele Norden, men er ikke klare til å invitere andre inn helt ennå.

Allison Kirby, konsernsjef i Telia Company.
Publisert: Publisert:

Helt siden den moderne mobilbransjen begynte å vokse frem på slutten av 80-tallet og utover 90-tallet har det blitt investert enorme summer for å gi oss de nettene vi både er vant med og avhengige av.

Dekningen har stadig blitt utvidet og infrastrukturen har i flere omganger blitt oppgradert for å holde tritt med økende bruk og krav – vi har gått fra 2G til 3G og over på 4G.

Samtidig som mobilbransjen nå ruller ut neste generasjons 5G-nettverk for fullt, jobbes det også flere steder med finansielle grep som kan få stor økonomisk betydning.

Bransjen ser nemlig at de sitter på enorme verdier i infrastrukturen sin, som de både kan drifte bedre, synliggjøre bedre i regnskapene og potensielt frigjøre kapital fra.

Dette skjer ved at hele eller deler av infrastrukturen legges over i egne selskap.

En måte å frigjøre kapital er å få inn investorer som kjøper seg inn i disse infrastrukturselskapene.

I Europa, USA og andre regioner har trenden allerede pågått en stund, men gjennom det siste året har Telenor og Telia for alvor kommet på banen.

Les også

Telenor skriver ned hele Myanmar-investeringen på 6,5 mrd.

Telenor har frem til nå understreket at deres arbeid ikke i første omgang ikke handler om å få inn medeiere, men å effektivisere driften.

Konkurrenten Telia har lagt seg på en langt tydeligere linje:

– Vårt innledende fokus er å finne partnere for tårnvirksomhetene i Norge og Finland. Man kan vel trygt si at interessen fra eksterne partnere er veldig sterk, sa konsernsjef Allison Kirby i Telia Company under selskapets kvartalspresentasjon i slutten av april.

Det er Andreas Ekström, ansvarlig for oppkjøp og fusjoner i Telia, som leder arbeidet.

Beholder selve basestasjonen

Ved starten av 2020 etablerte Telenor selskapet «Telenor Infra» som har overtatt all passiv infrastruktur til Telenor Norge. I etterkant har de satt i gang et lignende arbeid i de andre nordiske landene.

– Vil Telenor også søke en medinvestor for deres selskap?

– Vi har ikke bestemt oss. Strategien vår har vært å «rydde i eget hus» først, ved at vi setter opp egne selskaper med ledelse og styre, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor til E24.

Konkurrenten Telias versjon heter Telia Asset Management og ble formelt annonsert på kapitalmarkedsdagen i februar.

– Vi ville ikke ha annonsert Telia Asset Management-divisjonen hvis vi ikke hadde vært veldig forberedt på å starte en dyptgående dialog med partnere som har kontaktet oss over en lengre periode, sa Telia-sjef Allison Kirby under selskapets kvartalspresentasjon i februar.

– Vi trenger ikke tilgangen til kapital. Dette handler om å få inn ekspertise, ledende driftskompetanse og forberede oss for en verden med 5G og mer, sa hun videre

– Vi har ikke definert størrelsen på en partnerandel, men vi har skilt ut tårnvirksomheten i et eget AS i Norge og Finland. Den videre fremdriften avhenger av konsernets strategi, sier Telia Norge-sjef Stein-Erik Vellan.

Les også

Telenor og Axiata nær fusjon: Vil skape mobilgigant i Malaysia

Milliardtransaksjoner

I USA har det lenge vært slik at egne tårnselskaper drifter mobilmaster rundt i landet, mens ulike mobilselskaper leier seg inn for å sette opp basestasjonene sine.

  • I 2019 solgte Orange ut 1.500 tårn i Spania for 260 millioner euro i 2019, noe som ble omtalt av Bloomberg.
  • I januar i år annonserte Deutsche Telekom en avtale der de realiserer 250 millioner euro ved å få inn en medeier på sine tårn i Nederland.

– Går man i Norden og Telia i retning av den trenden man har sett i USA og Europa? 

– Ja, og jeg tror man vil se mer av dette. Det er ingen grunn til at ikke Norden skal følge USA og Europa her, sa Telia Norge-sjef Stein Erik Vellan til E24 i et intervju i februar.

Selv om Telia foreløpig ikke har annonsert en transaksjon ennå, har flere begynt å regne på hvilke summer det kan bli snakk om.

– Vi tror Telia trolig vil beholde en majoritetsandel i et nytt tårnselskap og estimerer at vi kan se 2,0 svenske kroner per aksje i ytterligere verdiskapning fra en slik avtale, skrev Telia-analytiker Stefan Gauffin i DNB Markets i en analyse i forkant av Telias regnskap for første kvartal.

Basert på at det totalt er utstedt 4,09 milliarder Telia-aksjer, betyr det at meglerhuset mener en transaksjon kan realisere 8,2 milliarder svenske kroner i verdier – tilsvarende 8,1 milliarder norske kroner.

– Vi ser en ganske høy sannsynlighet for at Telia annonserer en tårn-transaksjon på kort sikt, skrev Gauffin i en oppdatering etter kvartalsrapporten.

Hvor mye Telia klarer å få ut av et salg vil både avhenge av hva slags type avtale de inngår og hvilken eierandel den nye investoren eller investorene får.

Les også

Lavere resultat i Telia Company: Flere kunder og høyere margin i Norge

Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor.

Telenor rigger om i flere land

Totalt eier Telenor om lag 32.000 tårn i Norden, enten direkte eller gjennom felleseide selskap i Sverige og Danmark.

Finansdirektør Tone H. Bachke og Sigve Brekke forteller at Telenor nå har satt opp egne tårnselskap i Norge og Sverige, og at man har en plan for å gjøre det samme i Finland og Danmark.

– Så vi ønsker å være klare til å gjøre det samme der som vi har gjort i Norge, sier hun.

– Når man har gjort det og fått til de kostnadssynergiene vi ser, så er man på et tidspunkt der vi vil vurdere om vi skal ta med andre investorer. Vi synes ikke det er fornuftig å gjøre det før vi har fått strukturen på plass, sier Brekke videre.

Telenor-sjefen peker på at han ikke kan gi et konkret tidspunkt for når prosessen skal være ferdig, blant annet fordi man i Sverige, Danmark og Finland eier og driver nettverket sammen med andre aktører som Tele2 og Telia.

– Men vi ønsker å gjennomføre restruktureringen så fort som mulig, sier Brekke.

Les også

Ice fortsetter å vokse: Har passert 650.000 mobilkunder

– Et betydelig verdipotensial

Finansdirektøren i Telenor ønsker ikke å kommentere hva en potensiell transaksjon kan utgjøre for Telenor.

– Men vi tror det er et betydelig verdipotensial i å synliggjøre de eiendelene vi har på dette området. Verdien vil avhenge av hvordan man strukturer avtalen mellom selskapene, og det er noe av det vi vil jobbe med fremover, sier Bachke.

Hun sier at måten man setter opp avtalen mellom Telenors mobilselskaper og tårnselskaper i de aktuelle landene når det gjelder faktorer som kontraktslengde, størrelse og forpliktelser, er noe av det som avgjør potensiell verdi.

– Det primære målet vårt i første omgang er uansett å sikre en best mulig og mest mulig effektiv drift, sier hun.

Finansdirektør Tone H. Bachke i Telenor

Telia vurderer å ta inn fiberen også

Utskillelsen av tårnvirksomheten i Sverige, Norge og Finland er bare et av grepene som Telia har tatt.

I fjor høst annonserte Telia salget av datterselskapet Telia Carrier til fondet Polhem Infra for et beløp tilsvarende 9,8 milliarder norske kroner.

Telia Carrier sitter på nettverk, kabler og infrastruktur som brukes i Europa, Nord-Amerika og Asia for å koble tele- og datanett i 120 land sammen.

Mens Telia konkluderte med at det ikke var i deres interesse å bli sittende som eier av denne infrastrukturen, ønsker selskapet å forbli eier av tårnvirksomheten. Nøyaktig hvor stor eierandelen blir avhenger av flere faktorer.

Under kapitalmarkedsdagen i februar sa Allison Kirby at Telia «kan være villige til å ofre kontroll» i Telia Asset Management-selskapet for «den rette avtalen», altså selge seg ned til under 50 prosent.

Telia vurderer samtidig å skille ut mer av infrastrukturen sin enn bare den som er knyttet til mobilnettet:

– Vi ser at dette (Telia Asset Management, journ.anm.) kan være et verktøy vi også kan bruke for videre investeringer i fiberinfrastruktur i fremtiden. Så i tillegg til tårn vil det også være en fibermulighet der også, og vi vil søke etter den rette partneren å jobbe med, sa Kirby videre.

Publisert:
Gå til e24.no