Staten krever taushet i alle PR-kontrakter

Kommunikasjonsbransjen reagerer på at staten selv ønsker taushet i samtlige kontrakter de har med PR-bransjen.

FRA LOBBY TIL REGJERING: Landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP) har jobbet for blant andre Rema, senest etter valget via First House. Overgangen har vakt oppsikt.
Publisert: Publisert:

Det er ikke bare privat næringsliv som hyrer inn PR- og lobbyspesialister. Også offentlige aktører fra fylkeskommuner til den hardt pressede sykehusdirektøren i Ahus har benyttet seg av ekstern kommunikasjonskompetanse, fra blant andre First House og Burson-Marsteller.

I standardkontrakten (ekstern lenke) fra offentlige virksomheter til norske lobby- og PR-selskaper krever staten at partene signerer på en taushetserklæring.

Det får administrerende direktør i Burson-Marsteller til å reagere. I kjølvannet av kritikken mot Sylvi Listhaug foreslår Morten Pettersen at staten snur praksisen til at åpenhet blir gjeldende standard.

- Offentlige oppdrag representerer trolig den største kunden samlet sett for norsk PR-bransje. I Burson-Marsteller mener vi at åpenhet bør være regelen, og at taushetsplikt og hemmelighold heller må vurderes i de tilfellene der det er nødvendig, sier han til E24.

Pettersen har selv jobbet for Arbeiderpartiet, da han var politisk rådgiver for AP-statsrådene Gudmund Hernes og Reidar Sandal på 1990-tallet.

BAKGRUNN: Staten bruker 75 millioner på PR-byråer

Martin Kolberg

Kolberg: Han har misforstått

Arbeiderpartiet har vært største parti i flertallsregjering siden 2005. En av partiets mest mektige er tidligere partisekretær Martin Kolberg.

Han har denne uken bedt om en ny lov i forbindelse med Listhaugs overgang fra lobbyvirksomhet til regjeringsmedlem.

Kolberg mener PR-toppens ønske om at staten slutter å kreve taushet som fast standard er et sidespor.

- Vedkommende har misforstått hva dette handler om. Sakens kjerne er at når personer går fra påvirkningsbyråer til myndighetsstillinger så må man vite hva de har gjort, sier Kolberg til E24.

- Kunne ikke i det minste offentlige aktører være åpne da, og ta vekk taushetsklausulen som er permanent inne i standardkontraktene, og heller vurdere behovet for taushetsplikt fra gang til gang?

- Jeg har ingen kommentarer til det. Men det er ikke slik at jeg mener at alt som foregår i offentlig forvaltning skal være åpent.

Morten Pettesen

BAKGRUNN: Solberg vil ha ny vurdering av Listhaugs kundelister

Utfordrer Kolberg

Morten Pettersen sår tvil om Kolberg har en politiske agenda annet enn å kritisere partiene som nå er i posisjon.

- Jeg mener Kolbergs kritikk av PR-bransjen er helt urimelig, og jeg tviler på at han har en politisk agenda bak utspillene. I så fall bør han være den første i Stortinget som får Arbeiderpartiet til å gå inn for et lobbyregister, og ikke motarbeide forslaget slik partiet hittil har gjort, sier han.

Dette avviser Kolberg på det sterkeste.

- Mitt politiske anliggende er å sørge for at politikkens legitimitet blir ivaretatt. Det er viktig at vi nå ikke ser begynnelsen på en kommersialisering av norsk politikk som vi hittil har vært heldige å slippe, sier Martin Kolberg.

Difi: - Mindre egnet

Administrasjonsdepartementet under Jan Tore Sanner (H) ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Der mener man at et omvendt praktisering av taushetsklausulen er lite praktisk.

- Slike standardformuleringer har som formål å sikre overholdelse av lover og forskrifter. Hvis man kun skulle bruke taushetsklausul i enkelttilfeller, ville dette gjøre standardkontrakter mindre egnet som standardkontrakter, skriver kommunikasjonsdirektør Eirik Andersen til E24 i en epost.

- Unødvendig mye hemmelighold for staten

Burson-Marsteller-toppen får støtte fra kommunikasjonsbransjens egen forening.

- Vi er positive til alle tiltak og endringer som kan bidra til åpenhetskultur i kommunikasjonsbransjen. Jeg ser heller ingen grunn til at den klausulen skal være der som standard, sier Nils Petter Strømmen, styreleder i Kommunikasjonsforeningen.

- For oss er det viktig at vi bygger åpenhetskultur for å unngå diskusjoner som vi ser den siste tiden i forbindelse med Listhaug. Det minste vi kan gjøre er å sørge for at vi ikke avtaler oss inn i situasjoner som kunne vært unngått, sier Strømmen.

Han representerer 4.000 informasjonsarbeidere, hvorav 46 prosent jobber i stat, fylke eller kommune, 5 prosent av medlemmene er ansatt i et PR-byrå.

Oppdragene fra offentlig forvalting er gjerne klassisk opplysningsarbeid og holdningskampanjer, forteller Pettersen.

Han mener offentlige virksomheter bør gå foran å være mer åpne enn resten av norsk næringsliv.

- Det er veldig mye av det vi gjør for staten som ikke er naturlig å holde hemmelig, sier han.

STANDARDKONTRAKTEN: Staten bruker en slik for alle innkjøp av PR-tjenester.

LES MER:

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om