IEA venter elbilvekst, men: For tidlig å skrive oljens nekrolog

Antallet elbiler vil skyte fart i årene som kommer, tror Det internasjonale energibyrået (IEA). Men likevel skal oljeetterspørselen vokse til 105 millioner fat per dag i 2040.

I FREMVEKST: Nesten halvparten av alle bilene som selges i Kina i 2040 vil gå på strøm, tror IEA. Likevel venter byrået at oljeetterspørselen vil øke.
  • Anders Park Framstad
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

«Verdens forbrukere er enda ikke klare for å si farvel til oljeæraen», skriver Det internasjonale energibyrået i sin rapport World Energy Outlook.

I rapporten tar byrået blant annet for seg fremveksten av elektriske kjøretøy, og hva dette vil ha å si for den globale etterspørselen etter fossilt drivstoff.

IEA venter i sitt hovedscenario at antallet elbiler vil øke med mer enn 50 prosent hvert år frem til 2020. I 2025 vil det da være nesten 50 millioner elektriske biler på veiene.

Les også

IEA: Historisk boom i USA gir lavere oljepriser enn tidligere anslått

Videre tror byrået at antallet elbiler vil øke videre til rundt 280 millioner i 2040, tilsvarende omtrent 15 prosent av den globale bilparken.

Dette er en betydelig oppjustering av anslaget i fjorårets rapport, som lød på 150 millioner biler ved utløpet av samme tidsperiode.

« ... (dette) reflekterer det økende antallet lover som utformes for å promotere elektriske biler eller redusere bruken av konvensjonelle biler, med mål om å adressere luftforurensing og for å redusere karbondioksidutslipp, både på nasjonale og lokale nivåer», skriver IEA i rapporten.

Kina leder an

Kina er lederen innenfor omstillingen mot elbiler. I 2040 ventes det at nesten 50 prosent av alle bilene som selges i kjempelandet, går på strøm.

Land som Frankrike, Nederland og Storbritannia ønsker også å fase ut fossilbilene, hvilket leder til forventninger om at elbiler vil stå for 40 prosent av nybilsalget i EU på samme tidspunkt.

I India har myndighetene annonsert en ambisjon om at 100 prosent av nybilsalget skal være elektrisk innen 2030.

– Vi skal gjøre elbilene lønnsomme. Planen er at innen 2030 skal ikke en eneste bensin- eller dieselbil bli solgt i landet, sa landets energiminister Piyush Goyal tidligere i år.

Saken fortsetter under bildet ...

SATSER PÅ ELBIL: Indias energiminister Piyush Goyal vil fase ut nye bensinbiler innen 2030.

Venter fortsatt oljevekst

Elbilenes fremvekst er imidlertid fortsatt ventet å gi begrenset effekt på oljeetterspørselen, i hvert fall på kort sikt.

Frem mot 2025 tror IEA at etterspørselsreduksjonen blir på mindre enn 0,7 millioner fat per dag. Effekten vil kunne øke til 2,5 millioner fat per dag frem mot 2040.

minE24 gir deg alle økonominyhetene på ett sted. Les mer og last ned her!

Dette er imidlertid bakt inn i hovedscenario, der oljeetterspørselen er ventet å stige til 105 millioner fat per dag innen 2040.

Det som vil holde den samlede oljeetterspørselen oppe frem mot 2040, er påvirkning fra sektorer som produksjon av petrokjemiske produkter, etterfulgt av økt forbruk i lastebiler, luftfart og shipping.

Innen luftfarten anslås oljeforbruket å øke med tre millioner fat per dag mellom 2016 og 2040 grunnet sterk økning i folks reisevaner, spesielt i Asia. Etterspørselen innen shipping er ventet å øke med 1,4 millioner fat per dag.

Kan ramme oljeprisen

I IEAs lavprisscenario er raskere vekst i den globale elektriske bilparken et av nøkkelelementene, sammen med blant annet betydelig økte anslag for de amerikanske skiferoljereservene.

For elbilfremvekstens del legges det til grunn at antallet elbiler øker til rundt 900 millioner innen 2040.

«Sammen med en gunstig antagelse om at de største oljeproduserende regionene vil stå av stormen med lavere hydrokarboninntekter, er dette nok til holde prisene innenfor et intervall på mellom 50 og 70 dollar per fat til 2040», skriver IEA.

I hovedscenarioet når oljeprisen 111 dollar i samme tidsperiode.

Det understrekes imidlertid at dette ikke er nok til å føre til noe betydelig omslag i oljemarkedet.

«Selv med rask transformering av passasjerbilflåten, vil det å nå en topp i den globale etterspørselen kreve sterkere politiske grep i andre sektorer. I motsatt fall vil konsumentene ha færre økonomiske incentiver til å gjøre skiftet bort fra olje, eller til å bruke den mer effektivt, i en verden med lavere oljepriser», skriver byrået.

Les også

CO2-utslippene stiger igjen etter flere stabile år

Les også

Tar oppgjør med «kokkeliko» prognoser

Les også

Regjeringen slaktes for å bryte elbilløftet: Disse bilene rammes av «Tesla-avgiften»

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Elbil
  2. Det internasjonale energibyrået (IEA)
  3. Olje og gass

Flere artikler

  1. Ferskt IEA-scenario: Slik kan elbilbruken skyte i været

  2. Solid hopp i det globale elbilsalget

  3. Tar oppgjør med «kokkeliko» prognoser

  4. IEA: Historisk boom i USA gir lavere oljepriser enn tidligere anslått

  5. IEA jekker opp anslagene igjen: Venter 330 millioner elbiler i 2040