Slutt med opsjoner i Tandberg

Videokonferanseselskapet Tandberg vedtok nylig å avvikle opsjonsordningen i selskapet. Gratisaksjer og bonuser er de nye gulrøttene for ansatte.

Publisert: Publisert:

- Ja, vi har beveget oss bort fra opsjoner. Vi har gått over til en kontantbasert belønning av ansatte. Det vil si at de får gratis aksjer i stedet for opsjoner, sier Amund Skarholt, nestleder i Tandberg TAA styret og ansvarlig for incentivordningen.

Ifølge Skarholt er det tre elementer som avgjør hvor mange gratisaksjer den enkelte ansatte får. Det er i hvilken grad den enkelte når sine personlige mål, i hvilken grad bedriften når sine mål og hvordan aksjekursen utvikler seg. Selskapet har kjøpt tilbake et stort antall aksjer for å kunne gjennomføre dette.

-Passer ikke store bedrifter

-Opsjoner er en bra insentivordning for små og nystartede bedrifter. Men for bedrifter som har vokst seg store og går for egen kjøl, så mener vi dette er en langt bedre ordning, sier Skarholt.

Mange næringslivstopper har kunnet notere seg for solide gevinster på sine aksjeopsjoner den siste tiden. Men det gjelder ikke sjefene i Tandberg. Årsaken er kraftig kursnedgang.

Tandberg-ansatte i ble i fjor tildelt 1,7 millioner aksjeopsjoner med en gjennomsnittelig utøvingskurs på 74,20 kroner. Disse er nå verdiløse, til tross for solid kursoppgang i år.

Hverken konsernsjef Fredrik Halvorsen eller andre i Tandberg-ledelsen notere seg papirgevinster på opsjonene de fikk i fjor.

Ut med opsjoner i Tomra

Amund Skarholt, som til daglig er konsernsjef i flaskepantselskapet Tomra, har innført en lignende ordning også i dette selskapet.

I Tomra vil det heller ikke bli igangsatt nye opsjonsprogrammer i 2006. De ansatte får i stedet kontantbaserte ordninger. Det er innført en langsiktig incentivordning for 40 ledere får bonus ut ifra årlig vekst og resultatene i de lokale enhetene. I 2006 er den maksimale utbetalingen satt til 26 millioner kroner, hvorav konsernsjefens andel er 2 millioner kroner, heter det i Tomras årsmelding.

Andre ansatte for også lignende ordninger.

-Ansatte får belønningsordninger som står i forhold til lønn, påvirkningsmulighet og ansvar, sier Skarholt

Skarholt har i lang tid skydd opsjoner som pesten. Da han var sjef i Securitas sa han nei til opsjoner og ble betraktet som en sær. Han har tidligere uttalt at motstanden mot opsjoner har å gjør med risikoaversjon og frykt for å gamble med privatøkonomien.

Publisert:

Her kan du lese mer om