Telenor forbereder neste sparepakke: Vurderer å selge ut mobilmaster

Telenor satte i 2017 i gang en ny runde med effektiviseringer, og så langt har selskapet overgått sine egne målsettinger. I neste effektiviseringsrunde vil selskapet kvitte seg med alle de gamle kobberlinjene og muligens selge mobilmaster.

Konsernsjef Sigve Brekke (t.v.) i Telenor presenterte kvartalsresultatene for 4. kvartal med finansdirektør Jørgen A. Rostrup under en pressekonferanse på Telenor Expo onsdag morgen.
Publisert: Publisert:

– Vi vil bli et slankere og raskere Telenor, sa konsernsjef Sigve Brekke fra scenen da telegiganten onsdag la frem resultatene for fjerde kvartal.

Der kom selskapet også noen nyheter om retningen selskapet nå går i:

  • For det første skal selskapets gjeldsgrad økes. Ved nyttår lå den på 0,9 ganger (netto gjeld mot brutto driftsresultat), men i årene fremover sikter man mot å ha mer gjeld relativt sett, slik at faktoren ender mellom 1,5 og 2,0.
  • For det andre varslet selskapet også i år økte utbytter og et tilbakekjøpsprogram av aksjer.
  • For de tredje varslet selskapet at de nå er i gang med å se på nye måter å kutte kostnader.

Dagens effektiviseringsplan ble lansert i starten av 2017 og sier at man skal kutte de årlige driftskostnadene (kostnadsbasen) med én til tre prosent. Telenor trodde ikke de skulle klare noe det første året, men kuttet 3,3 prosent. I fjor kuttet man 3,0 prosent (justert for valutakurs).

Gitt at driftskostnadene til Telenor i fjor falt fra 40,4 til 38,8 milliarder, utgjør prosentene fort store milliardbeløp.

Så langt er kostnader kuttet gjennom å forenkle prosesser og fjerne ineffektivitet på tvers av selskapet, men i årene fremover mener Telenor-ledelsen man i økende grad skal gå dypere og mer strukturelt til verks for å klare å kutte kostnader.

– Vi har nå begynt å se på kostnadsforbedringer etter 2020 og vi ser på strukturelle grep som skal gi kostnadskutt mot 2023. I høst etablerte vi et eget strategisk kostnadsprogram og i hver forretningsenhet har ledelsen nå identifisert til sammen 40 spesifikke tiltak, sa finansdirektør Jørgen A. Rostrup under presentasjonen.

Telenor mener de kan klare å redusere kostnadene i rundt halvparten av kostnadsbasen sin, men akkurat hvor mange av de rundt 20 milliarder kronene i årlige utgifter de mener de kan redusere vil de foreløpig ikke konkretisere.

Finansdirektøren viste frem noe av det selskapet har funnet av kommende tiltak. Bare her mener selskapet de kan spare 2,5 til 3,5 milliarder:


Nedleggelsen av kobbernettet, som innen 2023 skal erstattes med fiber eller mobilt bredbånd. Kobbernettet koster rundt 1,2 milliarder i drift årlig
Gjennom å øke digitalt salg og distribusjon mener Telenor de kan kutte 500 millioner
Innen IT og nettverk mener Telenor det er opp til en milliard å spare
På kundeservice i Skandinavia mener de at de kan spare 500 millioner til
– Fordeler man totalen i denne pakken over tre år ender man jo med omtrent samme årlige kostnadskutt som dere har hatt som mål siden 2017. Legger dere opp til samme takt men nye typer tiltak nå?

– Akkurat nivået hvert år vil jo svinge avhengig av når man gjennomfører og realiserer effektene. Takten i forbedringsprogrammet har vært veldig høy de siste to årene, nesten tre milliarder kroner talt. Det vi viser her tilsier et noe lavere tempo, men det er bare noen av tiltakene vi ser for oss, sier Jørgen Rostrup og fortsetter:

– Vi skal også ta mer generelle grep på tvers av hele konsernet.

Les også

Telenor-tallene skuffer i fjerde kvartal, men selskapet vil drysser mer penger over aksjonærene

Mobilmaster kan bli leid ut

Et av tiltakene som også vurderes er om man skal skille ut mobilmastene i Telenor. Dette handler vel så mye om å frigjøre kapital som å spare penger.

Telenor opplyser at de har om lag 90.000 mobilmaster i landene de opererer. 50.000 av disse eies av Telenor, og rundt to av tre av disse befinner seg i Asia. De siste 40.000 eies av andre eller i partnerskap med Telenor.

Sigve Brekke forteller at Telenor i fjor høst satte ned en egen prosjektgruppe for en mulig utskilling av mobilmastene. Telia har allerede skilt ut en egen virksomhet for mobilmaster i Norge, slik Inside Telecom omtalte i desember (krever innlogging).

– Er det aktuelt å skille ut master i Norge også, og hva er fordelene?

– Vi ser på om vi skal dele infrastrukturen mer, slik at andre aktører også kan bruke den, og om vi dermed kan drive den bedre. I både Malaysia og Myanmar jobber vi allerede med dette, men det er for tidlig å si noe om hva vi vil konkludere med og det er store forskjeller mellom markedene vi opererer i, sier Brekke.

– Telenor sine tårn er en potensiell kilde til å frigjøre kontanter. Mulige markeder som Telenor kunne gjort noe her er Norge, Bangladesh og Pakistan. I resterende markeder blir det mer komplekst å gjøre endringer da Telenor samarbeider med andre rundt infrastrukturen, sier Arctic Securities-analytiker Henriette Trondsen.

Hun viser til meglerhusets analyser som viser at rene tårnselskaper (mobilmaster) prises mange ganger høyere enn teleselskapene, hvis man ser på aksjekurs mot inntjening.

Les også

Slik rigger Telia og Get seg for å møte konkurrentene

Kobbernettet skal røskes opp

Et annet tiltak som Telenor er i gang med er avviklingen av kobbernettet. De utallige milene med kobberledninger som strekker seg landet over ble opprinnelig lagt for opp til 100 år siden for fasttelefonen. Med årene har teknologien utviklet seg slik at de etter hvert kunne brukes til bredbånd.

Men selv om man har fått mye ut av dem begynner tidens tann å prege de gamle kobberledningene, sentralene og koblingsboksene som hører til. Nettet er både dyrt å drive og vil i økende slite med å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Samtidig blir det stadig færre kunder på fasttelefoni.

– Nedgang i fastnett trekker ned konsernets vekst med nesten én prosent, påpekte finansdirektør Rostrup.

Telenor planlegger nå hvordan de skal overføre alle kundene på kobbernettet over på fiber eller mobile bredbåndsløsninger. Selskapet tester nå ut trådløse bredbåndsløsninger der det er for dyrt å legge fiber.

I 2019 regner Telenor med å overføre 30.000 kobber-kunder til andre løsninger.

– Vi er i en moderniseringsfase som skal sikre at Norge har et nettverk som er raskt, pålitelig og bygd for fremtiden, sier fungerende Telenor Norge-sjef, Bjørn Ivar Moen.

Han lover at investeringene i fiber, 4G og etter hvert 5G bare vil fortsette.

Telenor har over flere år rullet ut stadig mer fiber og hadde i fjerde kvartal rekordmange nye kundeoppkoblinger. 15.000 nye kom inn slik at det totale antallet fiberkunder økte til 232.000.

– Har dere noe anslag på hva nedleggelsen av kobbernettet vil koste sammenlignet med den gevinsten dere vil få?

– Vi sier at kobbernettet har en adresserbar kostnadsbase på 1,2 milliarder kroner per år, men hva omleggingen vil koste sier vi ikke noe om nå. Det vil bli en kostnad, men den må vi komme tilbake til, sier fungerende Telenor Norge-sjef Bjørn Ivar Moen.

– Dette er heller ikke et prosjekt for å kutte kostnader, men for å bedre nettet vårt og for å kunne imøtekomme forventningene kundene har og vil ha til oss i fremtiden, sier Brekke om kobbernedleggingen.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som fører tilsyn med bransjen, sier at nedleggelsen av kobbernettet er en stor teknologisk overgang. Det vil blant annet kreve at Telenor må sørge for at alle som i dag har fasttelefon også har en god mobildekning innendørs etter omleggingen.

De sier i en uttalelse at de vil følge opp prosessen tett:

– Nkom vil følge opp at Telenor tilbyr telefoni til alle husstander slik selskapet er forpliktet til, når kobbernettet fases ut innen utløpet av 2022, skriver Nkom.

Les også

Telia mister kunder i Norge, men vokste takket være Get-kjøpet

– Vi er supersolide

At Telenor i tillegg til kostnadskuttene og så vil øke gjeldsgraden, fattet både journalistenes og analytikernes interesse onsdag.

Telenors finansdirektør fikk blant annet spørsmål om selskapet har følt seg presset til å gjøre noe med den solide balansen og lave gjelden:

– Nei. Det er ingen tilfeldighet at vi gjør dette nå og det er i hvert fall ikke på grunn av et nylig sendt brev, sier Rostrup.

Brevet han referer til er det omtalte brevet fra det norske fondet Constructive Capital, som er Telenor-aksjonær og krevde en økt gjeldsgrad og at Telenor burde skille ut mobilmastene i en egen virksomhet. At Telenor kom med nyheter om begge disse tingene noen dager senere er tilfeldig, bedyrer Jørgen A. Rostrup:

– Vi er raske, men ikke så raske, spøker han og fortsetter:

– Det overrasket oss at balansen skulle bli så sterk så raskt, for vi tok ned risikoen og styrket balansen raskt gjennom nedsalget i India, Sentral- og Øst-Europa og det pågående nedsalget i Veon (tidligere Vimpelcom, journ.anm.).

E24 skrev i mars i fjor hvordan krigskassen til Telenor este ut takket være salget i Øst-Europa, blant annet.

– Den gang sa du at dere både ønsket å betale mer utbytte, men også beholde en del kapital for å kunne gripe sjanser som dukket opp. Er det mangel på slike sjanser som gjør at dere vil øke gjeldsgraden?

– Vi har fortsatt tatt hensyn til dette og har kapasitet til å gjøre oppkjøp hvis vi skulle ønske det, sier Rostrup, som under presentasjonen sa at oppkjøp ikke står øverst på agendaen i ledelsen i Telenor.

Sigve Brekke påpekte under presentasjonen av Telenor primært ønsker å vokse der de er, gjennom å kapre flere kunder i flere av de asiatiske landene de er i, og gjennom å få kundene til å bruke mer tjenester.

Telenor-sjefen peker blant annet på at det er store deler av befolkningen i land som Pakistan og Bangladesh som ennå ikke har mobil. I land som Myanmar, Thailand og ikke minst Skandinavia er markedet imidlertid så å si mettet.

– Men vi har hele tiden øynene og ørene åpne for det som skjer i geografien der vi er: Sørøst-Asia og Skandinavia. Men da snakker jeg om innenfor de geografiske områdene og de forretningsområdene vi driver i dag, sier Brekke, og fortsetter:

– Jeg vil også si at vi vil være et veldig solid selskap, med en solid balanse. Mange av våre konkurrenter i Europa har en mye høyere gjeldsgrad og det betaler de for nå. Vi er supersolide, sier Brekke.

Les også

– Forberedelsene av 5G-utrullingen går foreløpig som planlagt

Les også

– Dere MÅ bli digitale

Les også

– Jeg burde kanskje ha gått litt før

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om