Lånekassen vil bruke kunstig intelligens for mer effektiv saksbehandling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal åpne digital markedsplass for skytjenester. Lånekassen vil benytte seg av den nye teknologien. 

FRA VENSTRE: Kimbely Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge, digitaliseringsminister Nikolai Astrup og Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.
Publisert: Publisert:

Siste halvdel av 2019 åpner Microsoft to datasenter regioner med skytjenester.

Digitaliseringsminister, Nikolai Astrup, forteller at offentlig sektor er på vei over i skyen, og tar i bruk datasentre for sikker lagring av data.

Lånekassen er en av de offentlige tjenestene som tar i bruk Microsoft sine nye datasentre.

Målrettet kontroll

– I Lånekassen har vi lenge hatt fokus på bruk av ny teknologi for å forvalte studiestøtteordningene på best mulig måte. Når vi nå flytter kjerneløsningene våre over i skyen, er det for å gi oss økte muligheter for innovasjon, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.

Hun forteller at de allerede har benyttet seg av kunstig intelligens og regnekraften tilgjengelig i skyen til bokontrollen de gjennomførte i 2018.

Ved å bruke maskinlæring til å skille ut de studentene som mest sannsynlig ikke bor hjemme, kunne lånekassen gjennomføre en mer målrettet kontroll av studenters bosituasjon.

Les også

Bruker studenter til å løse fremtidens utfordringer

– Maskinlæring legger til rette for mer effektiv kunde- og saksbehandling, og vi gleder oss til å se på nye anvendelsesområder når vi er på plass i skyen, sier Funnemark.

Funnemark understreker at med ny teknologi kan de målrette tjenestene sine enda mer.

– Det er bra for kundene, og effektivt for oss, legger hun til.

- Norge bør være en global aktør

Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kimbely Lein-Mathisen, forteller at vi har hatt datasentre i landet allerede en stund, men at disse datasentrene har primært har bestått av maskinvare.

– Våre nye datasentre har en programvare som gir mye større muligheter. Det er denne programvaren som åpner for at alle virksomheter, store som små, nå enkelt kan ta i bruk av kunstig intelligens, maskinlæring og kognitive tjenester, sier Lein-Mathisen.

Digitaliseringsministeren får teste ut noen av mulighetene som ligger i Microsoft sine datasenter og skytjenester.

Lein-Mathisen mener Norge bør tenke stort i sin satsing på datasenter.

– Norge har et stort konkurransefortrinn i fornybar energi, noe som gjør enda mer attraktive i et globalt marked for datalagring og skytjenester, sier hun.

Les også

Spacemaker AI vil bygge byer med kunstig intelligens

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup er enig med Lein-Mathisen at Norge alt ligger til rette for at Norge kan være en global aktør i dette markedet.

– Norge har alle forutsetninger for å bli en ledende datasenternasjon i Europa. Vi har en offensiv datasenterstrategi, ren kraft og gode rammebetingelser, sier digitaliseringsministeren.

Han poengterer at det er dette begynner å bære frukter ved at flere norske prosjekter realiseres og skaleres opp, og ved at internasjonale aktører som Microsoft legger datasentre til Norge.

Les også

Kommentar: «Er AI’en til å stole på? Fire etiske dilemmaer vi må takle»

– Digital samhandling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal opprette en digital markedsplass for skytjenester som skal gjøre det enklere for offentlige virksomheter å kjøpe sikre og kostnadseffektive skytjenester.

– Digital samhandling mellom offentlig og privat sektor er i ferd med å skyte fart, forteller ministeren.

Han legger til at samarbeid på tvers mellom både offentlige aktører og med private, bidrar til å realisere prosjekter som har flere titalls milliarder kroner i samfunnsøkonomisk nytteverdi, målt over 10 år.

– Digitalisering handler om å kunne tilby innbyggerne bedre tjenester, bruke offentlige kroner mer effektivt og legge til rette for verdiskaping og nye arbeidsplasser, sier Astrup.

Publisert: