Yara selger «dieselrens» som aldri før: – Jeg er nok pensjonist når denne teknologien fases ut

Til tross for økende dieselskepsis blant mange politikere i Europa frykter ikke Yara-sjefen for salget av selskapets «dieselrens». Forløpig vokser salget kraftig.

SER BEDRING I SIKTE: Yara-sjef Torgeir Kvidal mener Yara vil ha en positiv utvikling fremover og mener nedgangen i Brasil kan hente seg inn igjen.

Audun Braastad
  • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

Det tok mange år for Europa å ta etter USA og skjerpe kravene mot dieselbiler. I lang tid har europeiske produsenter måtte utstyre bilene sine med en såkalt AdBlue-rensing for å få lov til å selge dieselbiler i USA.

Det har de lenge sluppet å gjøre på personbiler i Europa, fordi kravene til utslipp av partikler og nitrogenoksider ikke har vært like strenge. Dette har imidlertid endret seg i senere tid etter krav fra EU.

Den norske kunstgjødselgiganten Yara er ikke bare en gigant innen gjødsel til landbruket, men også innen renseprodukter for utslipp fra kjøretøy på land og fartøy til havs. Deres salg av AdBlue-produkter har økt kraftig de siste årene.

AdBlue-væsken er et urea-basert produkt som renser eksosen fra en dieselmotor ekstra godt, slik at utslippene av partikler kommer ned på nivåer man finner i bensinmotorer.

I andre kvartal 2010 solgte selskapet drøye 100.000 tonn. I samme periode i år endte salget på rundt 375.000 tonn. Bare det siste året har salget økt med hele 30 prosent.

– USA og Frankrike står for det meste av økningen, fortalte fungerende Yara-sjef Torgeir Kvidal under en kvartalspresentasjon tirsdag.

Selskapet opplyser ikke hvor mye de selger AdBlue for, men segmentet der AdBlue-salget rapporteres under omsatte for 401 millioner i andre kvartal, en økning fra 328 millioner for ett år siden. AdBlue er én av produktene Yara har satset på de siste årene som gjør at selskapet er mindre avhengig av svingende gjødselpriser.

Selskapet leverte i andre kvartal et resultat som lå noe over det analytikerne i snitt hadde ventet. Siden i fjor har selskapets resultater forbedret seg kraftig, blant annet på grunn av en sterk dollar og fallende energipriser.

Yara-aksjen falt etter at Børsen åpnet tirsdag og var tirsdag formiddag ned rundt 2,4 prosent på det meste. Utover dagen har aksjen hentet seg inn igjen, og aksjen går mot en avslutning på rundt 0,75 prosent i pluss.

Frykter ikke dieselskepsisen

Selv om utbredelsen av AdBlue-teknologien nå brer om seg i Europa, ser dieselandelen ut til å ha nådd toppen for lengst. I tillegg til dette har politikere både i Norge, Frankrike og i andre land begynt å ytre skepsis mot dieselbilene, nettopp på grunn av problemene med lokal forurensning som plager mange europeiske byer.

Dieselandelen i Vest-Europa lå i 2000 på 32,1 prosent. Deretter økte den jevnt og trutt til toppen i 2011 da andelen var 55,7 prosent. Deretter har andelen falt, og de siste tallene for 2014 viser en andel på 53,1 prosent, ifølge data fra den bilprodusentenes bransjeforening ACEA.

– Kan AdBlue-markedet forsvinne litt for dere hvis dieselskepsisen brer om seg i Europa?

– De (politikerne, journ.anm.) er skeptiske til diesel på grunn av problemene som AdBlue løser. En bensinbil er ikke noe bedre enn en dieselbil, bare dieselbilen går på AdBlue, sier Yara-sjef Torgeir Kvidal til E24.

Kvidal mener at forbrenningsmotorer generelt kan bli erstattet av andre ting på sikt, men at det vil ta tid.

– På sikt vil nok også denne teknologien utfases, men det vil ta lang tid. Jeg er nok pensjonist når det skjer, sier Kvidal.

Han peker på at det fortsatt er en økning i AdBlue-markedet fordi etter hvert som gamle biler uten teknologien blir skrapet, erstattes de av nye biler med AdBlue.

– Man startet i USA og deretter Europa, og nå Latin-Amerika. Så utenfor USA er vi veldig tidlig i denne fasen, sier Kvidal om utrullingen av AdBlue-teknologien.

Kvidal forteller at han selv nylig byttet bil og at han nå kjører med AdBlue.

– Vi burde jo sette store AdBlue-logoer på alle bilene vi har, sier Kvidal til kommunikasjonsdirektør Bernhard Stormyr.

Kvidal viser til at Oslo-politikerne, med Venstres samferdselsbyråd Guri Melby i spissen, nå har varslet at det vil bli dieselforbud i Oslo på de mest forurensede dagene på vinteren.

– Men dette gjelder ikke dieselbiler som kjører på Euro 6 (EUs siste utslippskrav, journ.anm.) og disse kjører på AdBlue. Så dette får man kjøpt nå, sier han om teknologien.

Salget økte – takket være oppkjøp

Yara opplevde i andre kvartal at leveransene av kunstgjødsel falt med to prosent fra egenproduksjonen. Takket være oppkjøpene av OFD i Colombia og Galvani i Brasil endte selskapet samlet sett opp seks prosent.

Yara-sjefen forklarer at det i all hovedsak er nedgangen i det brasilianske markedet som forklarer nedgangen av Yaras egen produksjon.

– Det var flatt i Europa totalt sett og det er Brasil som var ned. Nord-Amerika, Afrika, Asia og resten av Latin-Amerika var opp.

– Vi har valgt å ligge litt etter markedet, og i tillegg er vi størst i Sør-Brasil der man er mer eksponert mot kornprisene. Der ser vi også at salget tar seg opp, sier Kvidal videre.

– Betyr dette at du i sum ser en positiv utvikling for Yara fremover?

– Ja, i sum ser vi en positiv utvikling, med en mulig innhenting i Brasil. Vi ser at det har strammet seg noe til i Kina, men det gjenstår å se hvordan utviklingen vil bli, sier Kvidal.

Han trekker også frem at Yara har anslått at gassprisene vil fortsette å falle noe i Europa, og selskapet anslår selv en besparelse i andre kvartal på rundt 400 millioner.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Yara

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Dieselskandalen kan bli Yaras nye gullgruve

  2. Dette mener forskerne kan redde dieselbilen

  3. Gror kraftig på sterk dollar og billigere energi

  4. Annonsørinnhold

  5. Derfor senker Yara utbyttet

  6. Volkswagen kaller tilbake 147.139 biler i Norge