Velge firmabil eller privatbil?

Vurderer du å si ja takk til firmabil? Spør om du kan få mer lønn istedet. Det lønner seg for mange. Med Dine Pengers firmabilkalkulator ser du hva som lønner seg for deg.

Kan du velge mellom firmabil eller privatbil? Sjekk hva som lønner seg for deg. Foto: Scanpix
Publisert:

Skal du begynne i ny jobb og har fått tilbud om firmabil? Eller skal du reforhandle firmabilavtalen? Valget mellom firmabil og privatbil er først og fremst et spørsmål om penger. Først når du vet hva du betaler for de to alternativene, kan du vurdere hva som er smartest å velge.
Mer lønn?
Dersom du har valget mellom firmabil eller høyere lønn, vil det ofte lønne seg å bruke din egen bil som firmabil. Men lønnskompensasjonen må være høy nok. Det kan du regne ut med Dine Pengers kalkulator.
Dersom du likevel ønsker å kjøpe deg en helt ny bil, vil det høyst sannsynlig lønne seg å si ja takk til firmabil. Det skal svært mye til før egen ny bil blir like gunstig.
Regn ut!
Med Dine Pengers kalkulator kan du sjekke hva som lønner seg - firmabil eller privateiet bil.
Kalkulator:Firmabil eller privatbil 2008?
Dette gir kalkulatoren svar på:
Kostnaden ved å eie bilen selv de tre første årene. Kostnaden ved å ha firmabil i tre år. Og sist hva en kombinasjon av kjøregodtgjørelse og høyere lønn vil bety skattemessig for deg.
Med firmabilkalkulatoren kan du for eksempel sjekke hva en nypris på firmabilen opp eller ned med noen titusener betyr for deg.
Når du har sjekket om du bør velge firmabil eller privateiet bil, må du ta stilling til når det blir lønnsomt for deg å registrere firmabilen. Når du bør registrere firmabilen, påvirkes av aldersfradraget.
Dersom du registrerer firmabilen i år (i stedet for neste år), vil du få aldersfradrag tidligere (gitt at du beholder firmabilen inntil du får aldersfradrag). Firmabiler eldre enn tre år gir 25% skatterabatt.
Kan forlenge leasingavtalen
De fleste firmabilbrukere bytter bil hvert tredje år - siden leasingavtalene normalt er tre år. Men det er ikke noe i veien for å forlenge til et fjerde, femte eller sjette år. Sjekk med bedriften din og leasingselskapet om dette er greit, og hva den nye leasingleien blir for firmaet.
Svært mange firmabilbrukere tjener over toppskattegrensen. Dersom vi legger marginalskatten på 44,8% på inntekter mellom 420.000 og 682.500 kroner til grunn og nyprisen på firmabilen er 350.000 kroner, sparer du 8.214 kroner årlig på å kjøre en eldre bil.
Dersom vi legger marginalskatten på 47,8% på inntekter over 682.500 kroner til grunn og nyprisen på firmabilen er 750.000 kroner, sparer du 17.975 kroner årlig på å kjøre en eldre bil.
Bør registreres sent på året
For å få skatterabatten må firmabilen være tre år ved inngangen til inntektsåret. Kort fortalt betyr det at dersom bilen registreres i januar, får du ikke skatterabatten før etter nesten fire år.
For å optimalisere aldersfradraget, bør bilen registreres senest mulig i året. Hvis din nye firmabil registreres i desember i år, får du rabatten fra og med 2012. Når skatten beregnes er det listeprisen som skal reduseres med 25%.
Jo tidligere i året bilen er registrert, desto lengre går det før du får aldersrabatt. Hvis du registrerer bilen 2. januar 2009, vil du ikke få skatterabatt i det hele tatt i det fjerde året du kjører bilen. Først det femte året (2013) vil du få full skatterabatt.
Kan miste bonus
Merk at du kan miste oppspart bonus på bilforsikringen dersom du ikke har bilforsikringen aktiv i løpet av en treårsperiode. For å være på den sikre siden, bør du ta kontakt med ditt forsikringsselskap og sjekke om du mister bonus eller ikke ved å kjøre firmabil i noen år. Husk at du kan bytte forsikringsselskap når du vil!
Bør du føre kjørebok?
Dine Penger anbefaler personer som mottar kjøregodtgjørelse, kjører arbeidsgivers bil i jobben og selvstendige næringsdrivende til å føre kjørebok. I tillegg bør kjørebok føres av de som har firmabil og kjører over 40.000 kilometer i yrket årlig. De får nemlig 25% «rabatt» når firmabilskatten beregnes. Selvstendige næringsdrivende kan lese mer om kjørebok her.
Om du bare vil regne ut firmabilskatten for 2008, kan du gjøre det med kalkulatoren Firmabilskatt 2008.
Slik regner du ut firmabilskatten
For firmabiler med listepris under 249.600 kroner, får du et årlig inntektspåslag på 30% av bilens verdi. Hvis bilen er verdt over 249.600 kroner, synker påslaget til 20% av verdien over 249.600 kroner.
Kjører du over 40.000 kilometer i året i jobb, verdsettes bilen til 75% av bilens listepris. Dersom firmabilen er eldre enn tre år, skal listeprisen reduseres 25%.
Kjører du over 40.000 kilometer i året i jobb i en firmabil som er eldre enn tre år, skal 56,25% av listeprisen legges til grunn.
Husk: Får du firmabil i løpet av året, skal du bare beskattes for perioden du har disponert bilen. Det samme gjelder hvis du går fra firmabil til privatbil i løpet av året.
Eksempel: Nybilpris 350.000 kroner og inntekt over 420.000 kroner (44,8% marginalskatt).
249.600 x 30% = 74.880
70.400 x 20% = 14.080
Påslag i inntekten = 88.960
44,8% marginalskatt (88.960 x 0,448)
Firmabilskatt = 39.854

Publisert:

Her kan du lese mer om