EU-domstolen sier nei til datautveksling med USA

EUs avtale med USA om utveksling av personlig informasjon fra nettbruk er ugyldig, konkluderer EU-domstolen.

UGYLDIG: EU sier nei til utveksling av data med USA.

Francois Lenoir
Publisert:,

Den såkalte trygg havn-avtalen skal sørge for at innsamling av data fra folk bosatt i Europa skjer i tråd med EUs personvernlover.

Tusenvis av selskaper, fra Facebook til flyselskaper, bruker trygg havn-avtalen til å overføre opplysninger.

Facebook

EU-domstolens behandling av saken var et resultat av at den østerrikske jusstudenten Maximillian Schrems (27) varslet at han vil føre saken for en irsk domstol. Schrems ønsker å ta Facebooks innsamling av informasjon om brukerne til retten.

– Personlig informasjon om EU-borgere blir overført uten at borgerne får god juridisk beskyttelse, sa generaladvokat Yves Bot.

Privatliv

EU-domstolen konstaterer at EU-kommisjonens beslutning den 26. juli 2000 fratar de nasjonale tilsynsmyndighetenes muligheter til å fatte vedtak i samsvar med beskyttelse av privatliv, individuelle friheter og grunnleggende rettigheter.

– EU-domstolen anser det slik at EU-kommisjonen ikke hadde mulighet til å innskrenke de nasjonale tilsynsmyndighetenes muligheter på den måten det er blitt gjort, skriver domstolen i dommen.

Domstolen skriver videre at avgjørelsen tirsdag får som følge at den irske tilsynsmyndigheten må utrede Schrems anmeldelse og betale alle omkostninger for å få hans sak behandlet i rettsapparatet.

Les også

Han blir ny Twitter-sjef

Les også

– Vi selger ikke til en dårlig pris

Les også

Regjeringen vil bruke en milliard på digitalisering