DN får ny PFU-klage

Den islandske banken Kaupthing beskylder Dagens Næringsliv for slett håndverk.

Publisert:

Sjefredaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv (DN) har ikke bare den høyprofilerte PFU-klagen og søksmålet fra investoren Arne Fredly å slite med.

Nå har også den islandske banken Kaupthing klaget avisen han leder inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU), ifølge Journalisten.

Banken mener at avisen 10. mai slo opp saken om at "Kundene rømmer" fra banken mot bedre vitende. I oppslaget ble det hevdet at bankens kunder i løpet av tre apriluker tok ut 235 millioner kroner fra banken.

- Dagens Næringsliv var forut for artikkelen meget godt kjent med at de omtalte en historisk hendelse som var skapt gjennom medias publisering av feilaktige påstander om manglende banksikring, sier informasjonsdirektør Jonas Sigurgeirsson i Kaupthing.

- Ingen kommentar

Djuve har derimot ikke hørt noe.

- Det er første gang jeg hører om dette og jeg får avvente klagen før jeg kommenterer den, sier Djuve til Journalisten.

Kaupthing mener Dagens Næringsliv har begått et presseetisk overtramp gjennom det banken karakteriserer som forvrengning av meningsinnholdet ved valg av overskrift.

- I stedet for å presisere at kundenes uttak av midler var en kortvarig og avsluttet konsekvens av feilaktige medieoppslag, presterer Dagens Næringsliv å slå stort opp at kunder rømmer banken. Å bruke presensformen om en historisk hendelse er misvisende og skadelig for banken. Dagens Næringsliv søker å skape en panikkstemning som ikke eksisterer. Det gjør ikke saken bedre at avisen angir frykt for manglende banksikring som årsak til kundeflukten, uten å nevne at denne frykten er ubegrunnet og bygger på usanne oppslag i media, sier bankens advokat, Kyrre Eggen, i en pressemelding.

Les flere økonominyheter på E24.

Publisert: