Dette foreslår delingsøkonomiutvalget

Korttidsutleie burde skattes som kapitalinntekt, ifølge rapporten som VG og E24 har fått tilgang til.

FREMTIDEN: Løyveplikten og plikten til å være knyttet til en sentral foreslås å være opphevet i transportbransjen.
 • Sigrid Moe
 • Stella Bugge
 • Bjørn Haugan
Publisert:

I mars i fjor ble det satt sammen et utvalg som skulle undersøke delingsøkonomiens påvirkning på samfunnet i Norge, og forslag til reguleringer. Nå er rapporten lagt frem.

En av konklusjonene er at dagens reguleringer i for eksempel drosjemarkedet ikke fungerer godt nok.

Transportbransjen nevnes som et marked der delingsøkonomien er særlig merkbar, sammen med overnattingsmarkedet. Det er her internasjonale giganter som Airbnb og Uber opererer.

For privat utleie foreslår ikke utvalget endringer, bortsett fra i beskatningen, og at Statistisk sentralbyrå skal registrere overnattinger fra delingsaktørene, slik de gjør med den øvrige reiselivsbransjen

Les også

Støre om digitaliseringen: – Det blir brutalt

Skatt

Utvalget forslår at skattefritaket for utleie av egen bolig avgrenses til langtidsutleie, slik at inntektene ved korttidsutleie på under 30 dager, som ofte skjer gjennom tjenester som Airbnb, blir skattepliktige.

Dette vil da gjelde alle inntekter over 10.000 kroner, som skal beskattes som kapitalinntekt.

Om et slikt forslag blir vedtatt vil de som leier ut bolig eller fritidsbolig via for eksempel Airbnb, få inntektene skattlagt. I noen land har en slik skattlegging ført til høyere priser på tjenesten, ved at skatten blir lagt inn i plattformen.

De foreslår også at teknologien burde utnyttes bedre til rapportering, kontroll og veiledning av Skatteetaten og aktørene, slik at skatteplikten blir opprettholdt.

Dette blant annet gjennom en opplysningsplikt for dem som formidler utleie eller betalte tjenester digitalt.

Tax Justice Networks sjef i Norge synes det er noe som manglet i rapporten.

– Utvalget foreslår ingen tiltak mot de største skatteutfordringene fra delingsøkonomi-selskapene, sier Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network i Norge.

– Det er fortsatt fritt frem for delingsøkonomiselskapene å parkere profitten i skatteparadis, forklarer hun.

NHO fornøyd

NHO Reiseliv forteller at dette er i tråd med innspillene fra reiselivet.

– Obligatorisk skatteinnrapportering har vært et sentralt krav fra oss. Det er viktig med klare, nasjonale regler der nye aktører betaler skatt på samme måte som det etablerte næringslivet. Regelen må være at hvis du leier ut en leilighet via en plattform som Airbnb, må du levere statistikk til statistikkstyresmaktene og skattedata til skattestyresmaktene, sier direktør Kristin Krohn Devold.

Hun mener utvalget svarer på sentrale utfordringer ved delingsøkonomien.

– Nå er det viktig at rapporten ikke havner i en skuff, men at regjeringen følger opp og leverer raskt, sier hun.

Les også

Kommentar: Derfor kan ikke Trump skjerme USAs industriarbeidere

Drosjer

I tillegg til at løyveplikt for drosje foreslås opphevet, så mener utvalget også at plikten til å være knyttet til en sentral og maksprisregulering skal kuttes.

De ønsker at kravet til kjøreseddel skal opprettholdes, det vil si at sjåfører fremdeles må oppfylle kravene til blant annet helse og vandel.

Utvalget mener konkurransen i taxibransjen fungerer dårlig, og forslår også å fjerne plikten til å ha drosjevirksomhet som hovederverv, og vil innføre plikt til å gi forhåndspris ved bestilling.

Om disse forslagene blir vedtatt, så åpnes markedet i større grad for tjenester som Uber og Haxi. Det er brudd på transportlovgivningen sjåfører knyttet til tjenesten tidligere har blitt stilt for retten for.

Noe av det både hotellbransjen og taxibransjen mener er urettferdig i konkurransen med de nye delingstjenestene er avgiftene som i dag er knyttet til bransjene.

Dette får de langt på vei støtte ifra utvalget. De mener forskjellene er uheldige, og foreslår å revidere forskjellsbehandlingen i avgifter for personbiler som også brukes yrkesmessig.

Rettigheter

De tror også at det er behov for mer informasjon til forbrukerne, om hvilke rettigheter de har.

Dagens forbrukervern gjelder i hovedsak når næringsdrivende selger tjenester til privatpersoner, noe som ikke alltid er tilfellet i delingsøkonomien.

Derfor foreslår de en egen plattform for informasjons for myndigheter, forbrukere og aktører.

De vil også at myndigheter og selskapene bak delingsplattformer sammen skal forsøke å utvikle en bransjestandard for å ivareta forbrukernes rettigheter.

Finansminister Siv Jensen mottok rapporten under en pressekonferanse klokken 10.30 i dag. Hun forteller at rapporten raskt skal sendes ut på høring.

– Dette er et godt bidrag til å forstå hvilke reguleringer som kan være problematiske. Vi skal vurdere dette grundig. Jeg regner med at det blir mye debatt rundt flere av forslagene, sier Jensen på pressekonferansen.

Les også

Danmark og Sverige foran Norge i digitaliseringen

Les også

Solvik-Olsen tror vi har selvkjørende biler på veien om et par år

Les også

– Det juridiske rammeverket er totalt ute av kurs

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Delingsøkonomi
 2. Uber
 3. Airbnb
 4. Digitalisering
 5. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. Uber-jubel etter delingsøkonomi-rapporten

 2. Regjeringen ber om utsatt drosjefrist

 3. Sendt på høring: Jensen vil at Airbnb og Uber rapporterer til Skatteetaten

 4. Uber legger ned hovedtjenesten sin i Norge

 5. Mandag kommer delingsøkonomi-rapport: Blir Uber og Airbnbs tjenester ulovlig?