Mediene ber politikerne vurdere Facebook-skatt

I kampen mot Facebook og Google ber mediebedriftene Stortinget vurdere å innføre en særskatt for gigantene etter britisk modell.

SKATT: Mediebedriftenes Landsforening (MBL) viser til Storbritannia, som har innført en skatt på 25 prosent på overskudd som overføres til selskaper uten reell omsetning.
Publisert: Publisert:

To tredeler av de norske avishusenes annonseinntekter er blitt borte på ti år, ifølge en rapport fra Medietilsynet, og mye av pengene havner i stedet hos globale giganter som Facebook og Google, skriver Klassekampen.

I flere høringsuttalelser krever mediehusene like konkurransevilkår, og at aktører som opptrer på tvers av landegrensene, skattlegges i Norge for norske inntekter. Mediebedriftenes Landsforening (MBL) viser til Storbritannia, som har innført en skatt på 25 prosent på overskudd som overføres til selskaper uten reell omsetning. Ifølge MBL vil det gi britene rundt 4 milliarder kroner i skatteinntekter i år. Overført til norske forhold, skulle det tilsi en skatteinngang på rundt 400 millioner. I fjor betalte Facebook 469.000 kroner i skatt til Norge.

– Vi går ut fra at det vil være fullt mulig å innføre samme type særskatt i Norge som i Storbritannia, som sannsynligvis er bundet av de samme forpliktelsene og skattemessige avtalene som Norge, sier Bjørn Wisted, som er fagsjef for næringspolitikk i MBL.

Skatten vil langt på vei kunne finansiere det mediebransjen ønsker seg og Mediemangfoldsutvalget har foreslått: et tidsbestemt fritak for arbeidsgiveravgift.

Les også

Folk flest avspist med skattesmuler

Les også

Sverige vil senke selskapsskatten igjen

Publisert: