Norge dårligst på IT i Norden

Vi er mindre modne for den digitaliserte verden enn våre nordiske naboer.

Publisert:

Economist Intelligence Unit og IBM

NYSE

IBM

er ute med en rykende fersk undersøkelse som handler om hvor godt rustet vi er som nasjon på nettbruk og digitale tjenester.

Stuper på rangering

Av 68 land har nå Norge sunket fra en 6. plass for to å siden til en 9. plass i fjor. Norge er nå nede på 11. plass. Alle våre nordiske naboer er inne blant de 10 beste. Danmark er helt på topp.

Topp-ti-listen domineres av europeiske land. Men også USA, Australia, Canada og Hong Kong er foran Norge. Det er målt etter en rekke parametre. Det handler om tilgang til bredbånd, forbrukeres og bedrifters IT-adferd, utbredelse av s-tjenester, llover og regelverk, det politiske og samfunnsmessige miljøet.

Nordmenn er blant de aller beste til å ta ny teknologi i bruk. Vi scorer også bra når det gjelde e-services.

Svak på bredbånd

Men Norge får dårlig karakter i forhold til en rekke andre land når det gjelder tilgang til bredbånd. Norge er også litt i bakevja når det gjelder det offentliges utrulling av elektroniske tjenester. Her gjør Danmark og Sverige det veldig bra.

Undesøkelsen viser også at alle landene nærmer seg hverandre i utvikling og at det teknologiske gapet mellom nasjonene er i ferd med å bli borte.

Publisert: