Ikke gå glipp av 7000 kroner

Nå haster det å registrere din nye firmabil! Når bilen blir tre år får du nemlig 25% skatterabatt. Venter du til januar, får du ikke rabatten før etter nesten fire år. Du går dermed glipp av mer enn 7.000 kroner.

VÆR KJAPP: Registreres firmabilen i januar, får du ikke skatterabatten før etter nesten fire år. Foto: Scanpix.
Publisert:

Skal du ha ny firmabil, bør du registrere den så fort som mulig, og i hvert fall før nyttår. Da oppnår du aldersabatt på skatten allerede etter tre år.
Venter du med å registrere bilen til januar, går det fire år før du får skatterabatten. Du kan gå glipp av over 7.000 kroner.

Kan forlenge leasingavtalen

De fleste firmabilbrukere bytter bil hvert tredje år - siden leasingavtalene normalt er tre år. Men det er ikke noe i veien for å forlenge til et fjerde, femte eller sjette år.
Hvis du i såfall vil ha skatterabatten tidligst mulig, må du altså registrere den nye firmabilen før nyttår.

Mer enn tre år = skatterabatt

I skatteloven står det: «For biler eldre enn 3 år pr. 1. januar i inntektsåret, regnes det bare med 75 prosent av bilens listepris».
Bilen må altså være eldre enn tre år før 1. januar i inntektsåret for at man skal få aldersrabatt.

Eksempel 1 - optimaliserer rabatten:

For å optimalisere aldersfradraget, bør bilen registreres senest mulig i året. Hvis din nye firmabil registreres i desember i år, får du skatterabatten fra og med 2010. Når skatten beregnes er det listeprisen (nybilprisen) som skal reduseres med 25%.

Eksempel 2 - registreringsfelle:

Jo tidligere i året bilen er registrert, desto lengre går det før du får aldersrabatt. I verst tenkelige fall, dersom bilen registreres 2. januar 2007, vil du ikke få skatterabatt i det hele tatt i det fjerde året du kjører bilen (2010). Først det femte året (2011) vil du få full skatterabatt.

Sparer minst 7.000 kroner

Besparelsen på 7.000 kroner nevnt ovenfor forutsetter at du tjener over toppskattgrensen. Noe svært mange firmabilbrukere gjør. Helt nøyaktig er besparelsen 7.056 kroner med skattesatsene for 2007. Da er marginalskatten på 44,8% på inntekt over 400.000 kroner lagt til grunn.

Nye satser i 2007

Innslagspunktet i firmabilreglene indeksreguleres fra 239.100 kroner til 243.400 neste år. For 2007 får altså lønnen til firmabilbruker et tillegg på 30% av bilens verdi inntil 243.400 kr, og 20% over 243.400 kroner.

OBS:

Husk å sjekke med bedriften din og leasingselskapet om det er greit å forlenge leasingavtalen, og hva den nye leasingleien blir for firmaet.

NB:

Kjører du over 40.000 kilometer i jobben i året, får du ytterligere 25% rabatt på listeprisen.

Publisert:

Her kan du lese mer om