Solvik-Olsen: Bilistene sparer bompenger for 12 milliarder

Statlige tilskudd får ned bompengeandelen og sparer bilistene for 12 milliarder kroner de neste tiårene, ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

LAVERE TAKSTER: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) gjentar ikke partiets bompengeløfte, men lover bilistene lavere takster de nærmeste årene.
Publisert: Publisert:

– Bompengeandelen har ikke vært lavere siden 2004, sier Solvik-Olsen til NTB.

Han viser til nye beregninger fra departementet og slår fast at statlige bevilgninger som andel av nye investeringer i 2017 utgjør 70 prosent. Bompenger står for resten.

– Da vi overtok hadde bompengeandelen vokst over mange år og utgjorde over 40 prosent, sier han.

12 milliarder

Allerede i inneværende periode har bilistene spart 2 milliarder kroner i bompenger som følge av at bomstasjoner er fjernet og takster redusert, framholder Solvik-Olsen.

I tillegg er det vedtatt ekstra statlige midler til 41 bompengeprosjekter som skal redusere bompengeandelen og bomtakstene. Dette gir 9,75 milliarder kroner i besparelser, viser regnestykket fra Samferdselsdepartementet. At overføringene vil bli brukt til å kutte takstene, er statsråden trygg på.

Les også

CNBC: Ny Uber-sjef varsler børsnotering

– Det er en forutsetning at takstene skal ned, sier han.

Etter det NTB får opplyst, vil det årlig være snakk om 500 millioner kroner i besparelser, cirka 6 milliarder totalt i NTP-perioden fra 2018–2029 og ytterligere ca. 3,75 milliarder for prosjekter som strekker seg utover denne perioden.

– Kakepynt

Senterpartiets Geir Pollestad er ikke imponert over regjeringens regnestykke.

– Kakepynt, svarer han og viser til at regjeringen har satt ny norsk rekord i innkreving av bompenger i perioden.

– Stortinget har etter forslag fra Ketil Solvik-Olsen vedtatt å kreve inn 126 milliarder kroner i bompenger. At bompengeandelen skal ned og antallet bomselskaper reduseres, ble dessuten vedtatt av forrige regjering, sier Pollestad.

Sp-profilen mener at det ikke er mer enn rett og rimelig at bilistene kan komme til å spare 12 milliarder.

Les også

Spår 3.000 nye oljejobber i Nord-Norge

– Vi skal huske at pengene til bompengekutt kom som et resultat av enighet om den såkalte bilpakken og dekkes inn ved hjelp av økte drivstoffavgifter, sier Pollestad.

Ikke nytt løfte

Solvik-Olsen viser til at avgiftstrykket for bilistene har gått ned, trass i økte drivstoffutgifter.

– Årsavgiften er redusert, omregistreringsavgiften er redusert, og engangsavgiften er redusert ved blant annet å fjerne effektavgiften. Faktisk bruker det offentlige i 2017 mer penger på vei enn staten tar inn i bilrelaterte avgifter.

Men er ikke reduserte takster en mager trøst for et parti som gikk til valg på å fjerne alle landets bomstasjoner?

Les også

Pareto-topp selger villaen for 55 millioner

– Ser vi på bompenger isolert sett, så har vi dessverre tapt en del bompengeslag i Stortinget. Det koster bilistene dyrt. Men jeg tror de aller fleste merker at veisatsingen har økt betydelig under vår regjering, sier han.

På spørsmål om Frp igjen går til valg med løfte om å fjerne alle bomstasjoner, er svaret avvisende.

– Frp går til valg på lavere bompenger og økte veiinvesteringer, sier samferdselsministeren.

Les også

Så mange biler har gigantene laget

Les også

«Dieselfrykt» gir hodebry for tyske bilforhandlere

Les også

Denne storbyen er Norges beste på elbil

Publisert: