Tilsyn sendte Telenor-avtale i retur: Får ny refs for behandlingen av konkurrentene

Når «fri fart»-kampanjen går ut i februar vil Telenor la egne kunder fortsette å suse videre, mens konkurrentene som bruker deres nett må betale ekstra. Telenor vurderer å droppe ekstrabetalingen, men tilsynsmyndighetene har flere innvendinger mot Telenors vilkår.

I SØKELYSET: Telenor Norge-sjef Berit Svendsen må håndtere Konkurransetilsynet og ESAs undersøkelser av selskapets opptreden i markedet. Nå får selskapet også refs for de nye grossistavtalene de vil tilby de mindre konkurrentene. Arkivbilde.

Foto: Jon Olav Nesvold NTB scanpix
  • Marius Lorentzen
Publisert:,

Samtidig som Telenor fikk servert et varsel fra Konkurransetilsynet om en bot på 906 millioner kroner for misbruk av markedsmakt, har det parallelt pågått en annen konflikt i kulissene mellom Telenor, norske tilsynsmyndigheter og konkurrentene som leier seg inn i Telenors mobilnett.

Per i dag må slike konkurrenter, som ikke har eget nett, leie nettilgang hos Telenor eller Telia.

I et 26 siders langt brev til Telenor krever nemlig Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom – tidligere Post- og teletilsynet) en rekke svar og presiseringer angående en ny grossistavtale fra Telenor.

Avtalen er den Telenor tilbyr konkurrenter som vil leie nettilgang hos dem. Tilsynet mener avtalen har en rekke vage formuleringer som gir Telenor for mye manøvreringsrom, og konkluderer foreløpig med at «de nye standardavtalene på flere punkter ikke oppfyller kravene» som gjelder for Telenor.

Avtalen ble sendt ut som et resultat av tilsynet i sommer strammet inn reguleringen av Telenor som dominerende aktør.

Noe av det som er strammet inn, med hensikt å bedre konkurransen i markedet, er at myndighetene har bedt Telenor gå vekk fra faste priser og over til kun variabel prising. Det betyr at konkurrentene ikke må betale mer til Telenor enn det deres kunder faktisk bruker.

Telenor sendte ut den nye avtalen til en del av kundene (såkalte MVNO-operatører) den 15. september og de andre kundene (tjenesteleverandører) 1. november. Deretter kom det en oppdatering 24. november.

Selv mener Telenor de nå har justert avtalene for å etterleve myndighetenes innskjerpede krav. Regelverket Nkom nå kritiserer Telenor for å bryte, ble vedtatt av tilsynet i sommer, men er påklaget og ligger fortsatt til behandling i Samferdselsdepartementet.

I mellomtiden endrer Telenor avtalene for å etterleve de foreløpig skjerpede kravene.

Frykter innsyn

I brevet sitt skriver Nkom-tilsynet at de mener Telenor går over grensene de må operere innenfor, blant annet når det kommer til kravene og vilkårene knyttet til eksklusivitet (forbud mot å samtidig inngå kontrakter med andre nettleverandører).

Telenor har i avtalene for eksempel satt en rekke krav til at grossistkundene skal kunne kontrolleres, både når det gjelder teknisk utstyr og for å sjekke om de etterlever Telenors krav og vilkår.

Her mener tilsynet at Telenor går altfor langt, og man er bekymret for at Telenor skal få innsyn i data fra konkurrenter de ikke skal ha innsyn i:

«For tilgangsselgere og øvrige tredjeparter vil Telenors vide rett til informasjon også kunne oppfattes som en potensiell og vedvarende risiko for at Telenor får innblikk i konfidensiell informasjon. Dette gjelder selv om kontroller mv. skal skje ved «uavhengig» representant utpekt av Telenor», skriver tilsynet.

Telenor mener det er helt nødvendig for den tekniske driften av mobilnettet å kunne ha en slik kontrollmulighet, og også ha muligheten til å sjekke at en grossistkunde ikke selger sine abonnenter tilgang til både Telenor og et konkurrerende mobilnett samtidig, slik at konkurrenter kan tilby en slags superdekning.

Telenor hevder de heller ikke har benyttet seg av kontrollmuligheten.

Samtidig kritiserer de selskapet for i realiteten å ha opprettholdt og økt den såkalte simkortavgiften – en avgift som egentlig skulle fjernes etter de nye reglene fordi man skulle gå bort fra fastpriser.

På grunn av Telenors størrelse i markedet må de sende alle avtaler til Nkom.

Tilsynet har satt en rekke krav til Telenor, som blant annet går ut på at de ikke kan nekte en legitim søknad fra en konkurrent som vil leie nettilgang, at de ikke kan forskjellsbehandle konkurrenter og at de må tilby priser som gjør det mulig å drive en konkurrerende virksomhet (forbud mot marginskvis).

Ikke alle får fri fart – foreløpig

En annen faktor som får tilsynet til å reagere på Telenors nye grossistavtaler er farten i nettet.

I høst har konkurransen i mobilmarkedet i stor grad handlet om nettopp fart. Både Telia og Telenor lanserte kampanjer der de ga alle kunder fri fart frem til nyttår. Dette gjaldt også grossistkundene som leier tilgang og konkurrerer med de to store. I bransjen har debatten rast, og i oktober skrev E24 hvordan mobiltoppene var rykende uenige om hvor nyttig fri fart faktisk er.

I midten av november annonserte Telenor at deres kunder ville få fri fart også etter nyttår. Tilbudet gjelder imidlertid ikke grossistkundene i Telenor-nettet eller kundene i Telenors datterselskaper Djuice, Dipper og Talkmore, som foreløpig vil få fartssperrer på sine abonnement fra 1. februar.

Egentlig skulle kampanjen vare til nyttår, men Telenor utvidet i høst tilbudet med én måned for grossistkunder og egne datterselskaper.

Såfremt ikke Telenor ombestemmer seg har teleselskapet planlagt å kreve ekstra betalt av konkurrentene som leier nettilgang hos dem hvis de ønsker fri fart etter 1. februar, slik de også har gjort tidligere. Det kravet kjøper ikke teletilsynet i sitt svar.

Der skriver Nkom at deres vurdering er at «prismodellen for datahastighet» som Telenor vil tilby konkurrentene «er i konflikt» med forbudet Telenor har mot å diskriminere mellom sine egne mobilselskaper og konkurrentene som leier nettilgang.

Mens Telia vant både hastighetstester og mediehuset Teks nasjonale dekningstest tidligere i år, kunne Telenor Norge-sjef Berit Svendsen kontre med nye målinger for få dager siden. Til Dagens Næringsliv viste hun i forrige uke frem nye testmålinger som viser at det er Telenor som nå har Norges raskeste mobilnett.

På mandag i forrige uke annonserte Telia at de viderefører fri fart, både til sine egne kunder og kundene til konkurrenter som leier tilgang hos dem. Telia-ledelsen begrunnet beslutningen sin slik på et pressetreff i forrige uke:

– Vi tror ikke lenger det er riktig å differensiere på hastighet. Vi synes samtidig det er problematisk å fortelle at noen kunder kan få en bestemt hastighet mens andre får en annen når det egentlig er en rekke ulike faktorer som avgjør hvilken hastighet kunden til enhver tid får, sa Svein Henning Kirkeng, markedsføringsdirektør i Telia Norge.

Vurderer å snu

E24 har fått opplyst fra flere kilder med innsyn i forhandlingene at Telenor først krevde ekstra betaling av grossistkundene hvis de ønsket fri fart etter at kampanjen går ut. I forrige uke skal det imidlertid ha kommet nye signaler fra Telenor, og selskapet skal ha bedt om mer tid.

En kilde opplyser at saken skal ha gått helt til toppen av Telenors konsernledelse for en nærmere vurdering. En annen kilde mener Telias beslutning om å slippe farten løs for konkurrentene i sitt nett har lagt et press på Telenor. Tidligere har prising av fart vært sett på som en viktig inntektskilde, men dette ser nå ut til å forsvinne.

Telenor bekrefter nå offentlig at de vurderer å gi fri fart til konkurrentene som leier nettilgang hos dem, slik som Telia annonserte i forrige uke.

– Åpningen av fri fart har blitt veldig godt mottatt av kundene våre, og det stemmer at vi vurderer om superfarten også skal åpnes for datterselskaper og grossistkunder, sier kommunikasjonsdirektør Torild Uribarri i Telenor Norge til E24.

Kommunikasjonsdirektør Torild Uribarri i Telenor Norge

Marius Lorentzen/E24

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet avventer nå Telenors høringssvar i saken som selskapet må komme med innen 20. desember. Tilsynet opplyser at deres innvendinger ikke hindrer Telenor fra å bruke den nye avtalen i grossistmarkedet inntil videre:

– Telenor kan inngå avtaler basert på standardavtalen som vi har vurdert. Vi har gjort en foreløpig vurdering og bedt Telenor besvare enkelte spørsmål knyttet til implementeringen av vårt vedtak. Vi har også bedt aktører som per i dag kjøper tilgang hos Telenor om deres vurderinger av den nye avtalen. Dersom vi etter å ha innhentet og vurdert denne informasjonen, konkluderer med at avtalen ikke er i samsvar med reguleringen vil vi varsle pålegg om retting, sier Marit Mathisen, seniorrådgiver i Nkom til E24.

– I tråd med reguleringen

Telenor selv mener de opptrer i henhold til regelverket som gjelder og den reguleringen som

Selskapet har påklaget den innskjerpingen som Nkom gjorde i sommer. Denne klagen er nå til behandling i Samferdselsdepartementet.

Når det gjelder grossistavtalen generelt, sier Uribarri at Telenor mener den er i tråd med reguleringen:

– Vi noterer oss at de har sendt en foreløpig vurdering som konkluderer annerledes. Vi skal svare på dette innen fristen. Vi ønsker forutsigbarhet og tydelighet i reguleringene. Den foreløpige vurderingen fra Nkom på 26 sider er vel et tegn på at reguleringen er et stykke unna forutsigbar, sier Torild Uribarri i Telenor.

– Tilsynet konkluderer foreløpig med at avtalen strider mot reguleringen dere må etterleve og at dere går utover de tillatte rammene på flere punkter, inkludert mulighet for å ensidig kunne si opp kundeavtalen. Strekker dere strikken for langt i det avtaleoppsettet dere har sendt ut?

– Vi mener at de nye avtalene er i tråd med reguleringen, sier Uribarri.

Kritikken om at tilsynet opptrer uforutsigbart til tider er ikke Telenor alene om.

Da Konkurransetilsynet og europeiske konkurransemyndigheter (ESA) gikk til aksjon desember 2012 ble det påpekt at Nkom hele tiden hadde hatt innsikt i Telenors grossistavtaler mot konkurrenter som ville leie tilgang i nettet, og at de derfor kunne ha sovet i timen.

Nkom har siden den gang langt på vei erkjent at reguleringen av Telenor ikke var streng nok, og at det var deler av årsaken til at man strammet inn i sommer.

I nyere tid har Nkom og norske myndigheter fått kritikk for måten man har avholdt frekvensauksjoner på, altså når mobilselskapene skal sikre seg de nødvendige frekvensene som trengs for å drive et mobilnett.

På dette feltet har også flere sentrale aktører i mobilbransjen uttrykt seg kritisk til forutsigbarheten.

Da Nkom før julen 2013 arrangerte den forrige store auksjonen, var ikke anbudene som ble gitt offentlige. Mobilselskapene visste dermed ikke hva konkurrentene var villige til å betale. Det hele endte med at Telenor og Telia sikret seg hver sin pakke, mens Tele2 ble slått ut av Ice.

Tele2 sto dermed igjen med et mobilnett som de ikke ville ha frekvenstillatelser til lenger, mens Ice klarte å sikre seg frekvenser som har gjort det mulig for dem å bygge ut et nytt mobilnett basert på 4G.

Les også

– Dette er litt som keisernes nye klær

Les også

– Har problemer med å ha en fornuftig inntjening

Les også

Konkurransetilsynet vil gi Telenor 906 mill. i bot

Her kan du lese mer om

  1. Telenor
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Telenor må kutte leieprisene til konkurrentene

  2. – Har problemer med å ha en fornuftig inntjening

  3. Fikk nei i departementet: Skal fortsatt detaljreguleres

  4. Annonsørinnhold

  5. Telenor kuttet leieprisene til konkurrenter: Får grønt lys av myndighetene

  6. Derfor ble Telenor-boten så stor: – Tar hensyn til alvorligheten av misbruket