Elbil-eiere sparer 78 millioner i bompenger

Bompengefritaket sparte elbil-eiere for 78 millioner kroner i fjor. Det utgjør om lag 1 prosent av de samlede bompengeinntektene.

FRITATT FOR BOMPENGER. Her en Nissan Leaf og en Buddy elbil i kollektivfeltet på Mosseveien E18 i Oslo.
Publisert: Publisert:

Regnestykket framgår i et svar fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

Bompengefritaket for miljøvennlige kjøretøy omfatter også hydrogenbiler, men disse utgjør en marginal andel. Samferdselsministeren tar høyde for at inntektsbortfallet kan være noe overvurdert, all den tid regnestykket forutsetter at elbil-eierne ville ha reist også uten et bompengefritak.

– Det er imidlertid vanskelig å vite om de ville reist med egen bil, kollektivt eller som passasjer i bil. Dette gjelder spesielt i de største byområdene hvor kollektivtransport kan være et konkurransedyktig alternativ til bil på mange strekninger. Det er også sannsynlig at det totale reiseomfanget til disse bilistene hadde vært noe lavere uten fritak, anfører Solvik-Olsen.

Les også:

Mercedes med Porsche 911-konkurrentMusk: - Ikke overrasket om det blir inngått en betydelig avtale mellom Toyota og TeslaAP: - Kollektivtransport viktigere enn elbilerPolitikere varsler slutt på elbiler i kollektivfelteneElbilutspill skaper harnisk i miljøbevegelsen

Publisert:
Gå til e24.no