IKKE ET FRITT MARKED: Taxiforbundets påstand om at drosjemonopolet i Oslo ble opphevet i 1998 er en bevisst og målrettet løgn, skriver kronikkforfatter.

Foto: Espen Braata VG

Kommentar: Det har begynt å lekke guffe ut av Taxiforbundet

«Laug-trollet» er kanskje i ferd med å sprekke?

 • Roger Dørum Pettersen
  Roger Dørum Pettersen
  Daglig leder i Økotaxi AS
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Gunnar Stavrum i Nettavisen har blitt tilgriset. Han kom i skade for å uttale seg positivt om regjeringens forslag til lovendringer for drosje. Så ble Gard Michalsen i E24 tilgriset.

For å sitere redaktøren i Norges Taxiforbund ordrett, så har Stavrum og Michalsen skylapper, de er kunnskapsløse og tar lettvint på ting, samt at de er fanatisk økonomisk liberalistiske og mikrofonstativer for Uber. Videre hevder redaktøren at Stavrum og Michalsen har mistet sin journalistiske nysgjerrighet. Ifølge redaktøren gidder de ikke å undersøke noe, er arrogante, -hever seg over alle og, ikke minst, er de for et løsarbeidersamfunn og sosial dumping.

Til slutt skvetter taxiforbundet litt guffe på øvrige medier, med følgende konklusjon:

«Drosjenæringen (les: Taxiforbundets medlemmer) har blitt kasteball i et ideologisk spill. Det hadde vært en fordel for debattnivået om norske medier hadde brukt litt mer krefter på kritisk journalistikk, og litt mindre på ukvalifisert synsing.»

Ovenstående er likevel ikke det mest gufne. Taxiforbundets forsøk på å føre mediene -og politikerne bak lyset, med spredning av løgner og desinformasjon, er verre.

Les også

Gard. L. Michalsen: «Uber back? Endelig ser vi slutten på drosjemonopolet»

Taxiforbundets påstand om at drosjemonopolet i Oslo ble opphevet i 1998 er en bevisst og målrettet løgn. Sannheten er at drosjemarkedet i Oslo har blitt styrt av 1.780 kommersielt profittdrevne drosjeeiere helt siden 1998. Alle som har søkt om drosjeløyver for å lansere nye og mer markedstilpassede drosjekonsepter har fått avslag av Oslo kommune.

Å kalle 1.780 selvstendig næringsdrivende drosjeeiere for et monopol er ikke helt presist, selv om de oppfører seg monopolistisk. Det mest nærliggende er å kalle Taxiforbundet et Laugsvesen og de 1.780 drosjeeierne for laugsmedlemmer. Formålet og funksjonen er proteksjonisme og opprettholdelse av lokalt monopol for medlemmene. Lauget er preget av samarbeid om kontroll over markedet, herunder å hindre at «utenforstående» får adgang til laugsmedlemmenes marked.

En rekke nye drosjesentraler har riktignok fått tillatelse til å etablere seg i Oslo etter 1999, men de konkurrerer ikke om drosjekundene. Sentralenes kunder er drosjeeierne.

Les også

Kommentar: Drosjedebattens uendelige letthet

De 14 sentralene som Taxiforbundet refererer til, konkurrerer om å lokke til seg drosjeeiere, mens Oslos 1.780 drosjeeierne fritt kan velge hvilken sentral de vil være tilsluttet. Drosjeeierne ønsker mest mulig individuell frihet, minst mulig ansvar og forpliktelser -og høyest mulig taksameterpriser. Drosjeeiere flest velger derfor å tilslutte seg den sentralen som tilbyr høyest taksameterpriser og mest mulig frihet til å gjøre som de selv lyster.

Med fritt sentralvalg, utøver Oslos 1780 drosjeeiere forbrukermakt over sentralene. Sentralene tvinges dermed til å fastsette taksameterpriser i tråd med drosjeeiernes ønske om betaling fra sine passasjerer, noe som har drevet drosjeprisene i Oslo til himmels.

Konkurransen er falsk, råtten og egnet til å forlede folk til å tro at markedet består av ulike drosjeselskaper som konkurrerer om dem, mens sentralene i realiteten kun konkurrerer om drosjeeiere, og da med økende overpriser til taxikundene som lokkemat for drosjeeiere.

Les også

Regjeringen foreslår nye drosjeregler: Vil liberalisere og fjerne løyvetaket

Taxiforbundets påståtte konkurranse -og frislipp i 1998 er altså til større ulempe for forbrukerne enn det som det gamle monopolet var kjent for å være.

Likevel slår taxiforbundet fast at politikernes konkurransepolitikk var mislykket og legger dette til grunn som argument mot det nye lovforslaget om reelt frislipp av drosjeløyver.

Taxiforbundet virker dessuten preget av sitt lange opphold i monopoltåken, når det skriver: «Jo flere som skal dele på et marked, jo lavere blir inntjeningen per løyve».

Taxiforbundet har ikke lært at markeder er dynamiske. Redaktøren vet rett og slett ikke at markeder kan vokse eller krympe, alt ettersom hvordan tilbyderne i markedet pleier det.

Og det til tross for at medlemmenes prisgalopp har ført til at drosjemarkedet i Oslo har krympet til det halve på knappe 10 år, ifølge SSBs drosjestatistikker.

Les også

Drosjedebattens uendelige letthet

Les også

Ubers sjef i Norge slutter: Sier motstanden mot Uber bidro til byttet

Les også

«Uber back? Endelig ser vi slutten på drosjemonopolet»

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Uber

Flere artikler

 1. Drosjedebattens uendelige letthet

 2. «E24 har ikke forstått drosjemarkedene»

 3. Uber varsler retur - taxinæringen vil utsette: Omkamp om omstridt frislipp

 4. Oslo kommune – Prai: 1–0

 5. Betalt innhold

  Uber er tilbake: Dette bør du vite