Zuckerberg tar to måneder pappapermisjon: – USA ligger flere tiår bak oss

En rekke teknologiselskaper tilbyr foreldrepermisjon. Selv tar Facebook-toppsjefen Mark Zuckerberg ut to måneder når hans førstefødte melder sin ankomst.

VENTER BARN: Facebook-sjef Mark Zuckerberg og hans kone Priscilla Chan har holdt følge siden 2003, og giftet seg i 2012. Nå venter paret sitt første barn.

VENTER BARN: Facebook-sjef Mark Zuckerberg og hans kone Priscilla Chan har holdt følge siden 2003, og giftet seg i 2012. Nå venter paret sitt første barn.

Rick Wilking
Publisert:

Facebook-gründer Mark Zuckerberg og hans kone Priscilla Chan venter en liten jente på nyåret.

I forbindelse med familieforøkelsen vil Zuckerberg ta ut to måneder pappapermisjon, melder han i en Facebook-post.

– Studier viser at det er bra for barn og familie når yrkesaktive foreldre tar seg tid til å være sammen med sine nyfødte, skriver han.

Les også

NHO vil ha kortere foreldrepermisjon

– USA og Skandinavia motpoler

Det er langt fra vanlig at mannlige amerikanske toppledere velger å ta ut foreldrepermisjon. BI-professor Jon H. Fiva har forsket på fedrepermisjon og likestilling. Han mener det er positivt at profilerte personer tar ut pappapermisjon.

– Det spiller en rolle hva profilerte samfunnsaktører gjør. Men skal man virkelig få til endringer, må man gjøre noe med de økonomiske incentivene. Jeg har større tro på det, enn den positive effekten av rollemodeller, sier han til E24.

Professor Jon H. Fiva ved institutt for samfunnsøkonomi, BI.

Mens norske menn og kvinner har opptil 49 ukers kompensert foreldrepermisjon til deling, forutsatt at kvinnen har opptjente permisjonsrettigheter, har amerikanske småbarnsforeldre ikke krav på en eneste betalt permisjonsdag. Amerikanerne har imidlertid krav på 12 uker fri.

Annonsørinnhold

– USA og Skandinavia er slik sett to motpoler, hvor den skandinaviske løsninger med opptil ett års foreldrepermisjon er helt kontra USA, som er på null. De fleste vestlige land ligger et sted imellom.

Allerede i 1977 ble det for første gang sikret 18 uker betalt permisjon.

– USA ligger flere tiår bak oss i utvikling. Det å innføre pappapermisjon vil i en del amerikanske kretser fremstå som kuriøs politikk, ettersom de ikke har permisjonsordninger i dag, sier Fiva.

Les også

Røe Isaksen går ut mot holdninger mot pappaperm

Gode ordninger gir flere pappapermisjoner

Amerikanere flest sliter med å ta ut ønsket mengde foreldrepermisjon, uten at det går på bekostning av privatøkonomien.

Zuckerberg vil neppe få problemer med å betale regningene med sin gigantiske formue. I tillegg betaler Facebook opptil fire måneder permisjon for sine ansatte, i likhet med en rekke andre store amerikanske teknologiselskaper.

Fiva mener det sender et positivt signal at bedrifter tilbyr foreldrepermisjon.

– Det er stor grunn til å tro at signalene man får av arbeidsgiver vil påvirke menns beslutning om å ta ut pappapermisjon. Store bedrifter som innfører slike ordninger, vil bidra til at menn i bedriften tar ut pappapermisjon, sier han.

I 1993 innført Norge fire ukers fedrekvote. I løpet av kort tid tok én av fire yrkesaktive menn med opptjente permisjon ut pappaperm. Denne andelen har steget helt frem nylig. Det er ett av få virkemiddel Fiva med sikkerhet kan si fungerer for å få menn ut i pappapermisjon.

– Hver gang kvoten har blitt utvidet, har det påvirket menns beslutning om å ta ut pappapermisjon, sier han.

Les også

Høyre vil gi pappa perm, selv om mor ikke jobber

Bidrar nødvendigvis ikke til likestilling

Fiva mener det er lite hold i forskning for at den norske fedrekvoten fører til likestilling. Selv har han studert effekten av far og mors arbeidstilbud etter at far tar ut permisjon. Kvinner ser ikke ut til å jobbe mer av den grunn.

– Det ser ut til at far jobber noe mindre i fremtiden. Men vi finner ikke at dette påvirker mors arbeidstilbud, eller at det bidrar til å utjevne lønninger mellom menn og kvinner, noe som var en av intensjonene med pappakvoten, sier han.

– Når det er sagt, er det et aspekt som ikke er fanget opp i studier. Det er hvordan arbeidsgiver reagerer på pappapermisjon. Det kan hende arbeidsgiver blir mer positivt innstilt til å ansette kvinner i starten av 30-årene, som en konsekvens av at det nødvendigvis ikke bare er kvinnen som tar fri. Det å innføre pappapermisjon kan bidra til å jevne ut lønningene, men man har ikke forskning nok til å si noe sikkert om det. Det er spekulasjon, sier han.

Les også

Gir støtte til Haudemann-Andersen

Les også

- De tror meg ikke i Sveits

Les også

Finans-pappaene tar mest permisjon

Her kan du lese mer om

Annonsørinnhold