Lettere å få riktig pris på bilverkstedet

Nå blir det lettere å sammenlikne prisen på bilreparasjoner. Verkstedene skal skjerpe prisinformasjonen til kundene.

RIKTIG PRIS: Den nye prisopplysningsmalen skal komme kunden til gode. Foto: Geir Carlsson
Publisert:

En ny prisopplysningsmal, utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerombudet, skal nå gjøre det lettere for kunden og finne prisen på verkstedsreparasjoner.

Oppfyller sin plikt

Bilverkstedene som tar i bruk den nye malen, oppfyller dermed plikten om å gi prisopplysninger som står i «Forskrift om prisopplysning for tjenester». Alle verksteder som er medlemmer hos Norges Bilbransjeforbund (NBF) skal bruke den nye malen.

Tilpasset Håndverkertjenesteloven

Den viktigste endringen i den nye malen at den inneholder en forbrukerorientering om sentrale bestemmelser i "Forretningsvilkår ved bilreparasjoner", som er tilpasset Håndverkertjenesteloven.

Forskrift om prisopplysning for tjenester

sier bl.a. i §3:
«Så langt det er praktisk mulig, skal den ervervsdrivende opplyse om prisene for de tjenestene som utføres. Prisinformasjonen skal gis ved prisoppslag eller ved at prisliste er utlagt på det stedet der tjenesten vanligvis bestilles, slik at informasjonen er lett synlig for kunden.»
I dag er det mange verksteder som ikke oppfyller plikten.

Blir kontrollert

Forbrukerombudet oppfordrer alle verksteder til å bruke den nye malen så fort som mulig, og senest 1.mai 2006. Ombudet vil legge den nye malen til grunn når de fører tilsyn av bilverkstedenes prisinformasjon. Verksteder som ikke er medlem hos NBF vil også bli kontrollert.

Publisert:

Her kan du lese mer om