Konkurransetilsynet vurderer å stanse oppkjøpet av Tele 2

Konkurransetilsynet vurderer å stanse TeliaSoneras oppkjøp av Tele 2 i Norge. Det nye selskapet vil få en markedsandel på rundt 40 prosent i Norge.

VURDERER STOPP: Konkurransetilsynet har kommet til en foreløpig konklusjon og vil si nei til TeliaSoneras kjøp av Tele 2. Til venstre Tele2-sjef Arild Hustad og Netcom-sjef August Baumann gratulerer hverandre med kjøpet i sommer.
Publisert:

Konkurransetilsynet varsler mandag at de vurderer å stanse TeliaSoneras overtagelse av Tele2, et oppkjøp som betyr sammenslåing av to av de tre største aktørene innenfor mobiltelefoni. Tilsynet varslet for tre uker siden at de trengte mer tid til saken.

Med kjøpet vil TeliaSonera (Netcom) overta 1,1 millioner Tele 2-kunder og sikre seg rundt 40 prosent av det norske mobilmarkedet. Telenor og TeliaSonera vil dermed ha nærmest totalkontroll over markedet.

– Mobilmarkedet er allerede sterkt konsentrert. Vi frykter at prisene for forbrukerne vil bli høyere og kvaliteten på tjenestene lavere med dette oppkjøpet. Derfor varsler Konkurransetilsynet en mulig stans av sammenslåingen, sier konkurransedirektør Christine Meyer i pressemeldingen.

Det var i starten av juli at TeliaSonera og Tele 2 varslet at Netcom-eier TeliaSonera skulle kjøpe den norske virksomheten til Tele 2 for 4,6 milliarder kroner.

Det skjedde etter at staten hadde auksjonert ut mobilfrekvenser i en hemmelig auksjon, der Tele 2 ble stående igjen uten frekvenser, og dermed et i realiteten ubrukelig nett.

– Vi og Konkurransetilsynet ser tydeligvis ulikt på dette. Det er imidlertid viktig å understreke at dette er et varsel og ikke et endelig vedtak. Vi vil nå bruke tiden frem til fristen, 22. desember, til å gå gjennom varselet og komme med svar til Konkurransetilsynet, sier Severin Roald, kommunikasjonsdirektør i TeliaSonera Norge, til E24.

TeliaSonera peker på at de gjennom oppkjøpet virkelig vil kunne utfordre den store elefanten i rommet – Telenor:

Kommunikasjonsdirektør Severin Roald i TeliaSonera (Netcom)

– Om oppkjøpet går gjennom vil vi sikre 4G-dekning for 98 prosent av Norges befolkning innen utgangen av 2016. Vi mener at fusjonen ikke er til hinder for økt konkurranse, vi ønsker med dette å utfordre markedslederen (Telenor journ.anm.).

Telias «tiltak» var ikke gode nok

TeliaSonera har kommet med forslag til tiltak for å møte Konkurransetilsynet, men tilsynet har kommet frem til at de ikke holdt. Ingen har foreløpig ville sagt hva disse tiltakene er, men denne typen tiltak kan for eksempel være at man sier seg villig til å selge visse virksomheter for å ikke få en for stor markedsandel.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet forteller til E24 at tilsynet har vurdert hvilken konkurransesituasjon norske forbrukere vil oppleve hvis dette oppkjøpet går gjennom.

– Vi har gjort en vurdering av oppkjøpet, inkludert forslagene til avhjelpende tiltak som TeliaSonera har lagt på bordet. Vår vurdering er at oppkjøpet innebærer at vi går fra tre til to tilbydere av mobiltelefoni med eget mobilnett i Norge.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet

Nese vil ikke gå inn på hva TeliaSonera har tilbudt av tiltak for å få gjennom oppkjøpet, og om det inkluderer eventuelle salg av mindre virksomheter for å begrense markedsandelen de ville fått.

– Vi er ikke enig i Konkurransetilsynets vurdering. Vi har belyst alle sider av saken i dialogen med tilsynet, samtidig som vi har tilbudt en rekke avhjelpende tiltak i tråd med lignende saker i EU, sier Tele 2s Norgessjef Arild Hustad, i en pressemelding.

Det er nå hektisk møtevirksomhet hos Tele 2, og selskapet opplyser til E24 at de først vil gi ytterligere kommentarer mandag ettermiddag.

NetCom og Telenor får en konkurrent

Selv om Konkurransetilsynet mener at TeliaSoneras kjøp av Tele 2 betyr at vi går fra tre til to mobilnett her i landet, er det en aktør som kommer til å endre på dette bildet.

E24 skrev den 13. november om at ICE skal starte med taletjenester neste år. Selskapet har i dag et landsdekkende datanett med god dekning, spesielt i grisgrendte strøk. Dermed får Telenor og NetCom en reell nettkonkurrent.

Dagens nett er imidlertid basert på den aldrende CDMA-teknologien, som tidligere har vært populær i blant annet Nord-Amerika. I 2015 skal nettet imidlertid få et stort løft over til LTE-teknologien med utstyr fra franske Alcatel. Det er den samme teknologien som Telenor og NetCom bruker, og teknologien er mer kjent som 4G.

Eivind Helgaker, administrerende direktør i ICE Norge, skal lansere taletjenester i sitt nett i 2015

Ice sikret seg i fjor en stor pakke med mobilfrekvenser, de frekvensene som glapp for Tele 2, og kan dermed tilby tale og mobildata til hele Norge. Teknologien som skal brukes til tale er VoLTE (Voice over LTE), som også Telenor skal rulle ut neste år. Teknologien er allerede tatt i bruk i USA.

Hos Konkurransetilsynet svarer de slik når E24 spør om de har tatt hensyn til at det faktisk blir tre nett med både tale- og datatjenester neste år:

– Det som er viktig for tilsynet er å sørge for at vi har en virksom og sunn konkurranse til det beste for norske mobilkunder. Vår vurdering er at det er veldig viktig for konkurransen i mobilmarkedet at vi har tre aktører med egne nett som tilbyr mobiltelefoni, og at dette oppkjøpet reduserer mulighetene for dette, sier Gjermund Nese.

Han forteller at de også vurderer hvordan utviklingen i markedet vil bli i fremtiden, men at man legger dagens situasjon til grunn.

– Har dere vært i kontakt med andre aktører i markedet i denne prosessen?

– Ja, det har vært en omfattende saksbehandling i denne saken og det har blir gjennomført en omfattende innhenting av informasjon fra mange parter, både skriftlig og i møter, sier Nese.

Avdelingsdirektøren forteller til E24 at dette er å anse som en foreløpig konklusjon fra tilsynet, og at partene har 15 arbeidsdager på å komme med et tilsvar. Deretter har tilsynet like mange arbeidsdager på å komme med sin konklusjon i saken.

– Vil følge nøye med

Fagleder for IKT i Forbrukerombudet, Bente Øverli, sier de tar Konkurransetilsynets varslede inngripen til etterretning.

– Det viktigste for oss er hvordan de eksisterende Tele2-kundene blir informert. Dersom overtagelsen blir gyldig, kommer vi til å følge nøye med på hvordan disse kundene overføres. Det er viktig at konsekvensene går klart frem, særlig om det skulle bli snakk om overføring til avtaler med dårligere betingelser, sier Øverli til E24.

Les også:

Neste år får Telenor og Netcom en skikkelig konkurrent å bryne seg på«Ekspertgruppe» skal hindre ny mobilkollapsHer tester konsernsjefene mobilbetalingVIP-nett brøt sammen under Telenor-kollapsenTelenor: Har aldri hatt høyere inntekter

Publisert:

Her kan du lese mer om