VIKTIG TEKNOLOGI: Bildet viser kunstig intelligens-roboten Sophia, som er utviklet av Hongkong-baserte Hanson Robotics.

Kommentar: Dette må til for at kunstig intelligens skal lykkes

Sterke etiske prinsipper, nye lover, arbeidslivsreformer og opplæring må på plass for at flest mulig skal få best mulig utbytte av kunstig intelligens.

 • Kimberly Mathisen
  Kimberly Mathisen er administrerende direktør i Microsoft Norge.
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Vi trenger de nye datasuperkreftene for å løse store globale utfordringer. Men superkrefter må styres.

For at hele samfunnet skal høste fordelene av kunstig intelligens, må diskusjonen om hvilken vei teknologien går, finne veien ut av datarommet og inn i samfunnsdebatten.

I Microsoft mener vi at teknologien er til for menneskene. Vi ser kunstig intelligens som et hjelpemiddel til å gjøre oss enda mer kreative, oppfinnsomme og produktive. Samtidig ser vi at verktøyene vi nå er i ferd med å skape, er så kraftige, så annerledes og så nyskapende, at de kan snu opp-ned på grunnleggende rammeverk i samfunnet. Disse endringene må styres til fellesskapets beste for at den nye teknologien skal få aksept og anvendelse i samfunnet.

I boken «The Future Computed» ser Microsoft på etiske og samfunnsmessige konsekvenser av kunstig intelligens: Hvordan sikrer vi at den utformes og anvendes på en ansvarlig måte? Hvilke etiske prinsipper trenger vi, hvordan får vi dem på plass, og hvordan skal de håndheves? Hva vil kunstig intelligens gjøre med jobbene våre, og hvordan vil det endre arbeidslivet generelt?

Det vi er helt sikre på, er at teknologiutviklingen er altfor viktig til å overlates til oss teknologer alene. Når vi kombinerer skylagring, stordata og maskinlæring, får produktet andre dimensjoner enn sekvenser av ettall og nuller. For å styre datamaskiner som ligner mer og mer på mennesker, trenger vi kunnskap og ferdigheter fra humane disipliner, som filosofi, etikk og evne til kritisk tenkning. Derfor må teknologien gå langt tettere i inngrep med andre fagfelt enn i dag. Dessuten må myndigheter, akademia, næringsliv, organisasjoner og andre bidra.

Microsoft har identifisert seks etiske prinsipper som vi mener bør ligge til grunn for utnyttelse av kunstig intelligens: Rettferdighet, pålitelighet og trygghet, personvern og sikkerhet, inkludering, åpenhet og ansvarlighet. Teknologiutviklere og brukere bør dele beste praksis for hvordan disse prinsippene kan forstås, håndheves og ivaretas i sammenhengen kunstig intelligens og nye teknologiske muligheter.

Dessuten må vi spesifikt se på hvordan kunstig intelligens påvirker arbeidslivet. Hvilke jobber blir borte, og hvilke kommer til? Hvordan vil arbeidsinnhold og -oppgaver endres?

Her er tre foreløpige konklusjoner vi alle trenger å ta inn over oss:

 • Vekst og nye arbeidsplasser basert på kunstig intelligens kommer til dem som tar teknologien i bruk, ikke til dem som kjemper imot eller utsetter å ta den i bruk. Derfor vil de landene og selskapene som omfavner kunstig intelligens og endringene den nye teknologien medfører, være de som klarer seg best.
 • Kunstig intelligens kan bidra til å løse store samfunnsproblemer, men stiller krav til kritisk sans og er ikke uten utfordringer. Sterke etiske prinsipper, nye lover, arbeidslivsreformer og opplæring må på plass for at flest mulig skal få best mulig utbytte av kunstig intelligens.
 • I utviklingen av kunstig intelligens må vi alle ta ansvar. Utviklere, næringsliv og myndigheter må arbeide sammen for å utvikle løsninger basert på kunstig intelligens som er til beste for alle i samfunnet.
Les også

– Det finnes ingen fremgangsrike tech-selskap i Europa

Les også

Amazon har fikset Alexas «skumle latter»

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Kunstig intelligens
 2. Microsoft
 3. Teknologi

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Capgemini-sjefen: – Selskapene som investerer i sosial kapital vokser raskere og er mer lønnsomme

 2. La frem strategi for kunstig intelligens: – Legger mye ansvar på andre

 3. Kommentar: Abelia-topp om kunstig intelligens: Norge bør vurdere ekspertgruppe

 4. IT-topper tror kunstig intelligens vil prege starten av tiåret

 5. Betalt innhold

  Finnes det en smartere vei til kunstig intelligens?