TV-adelen casher inn

På fem år har selskapene til Fredrik Skavlan, Espen Eckbo, Atle Antonsen og Thomas Giertsen hatt inntekter på 100 millioner og 70 millioner kroner i overskudd.

72 MILLIONER TIL SAMMEN: Fredrik Skavlan er god for 15 millioner kroner, Espen Eckbo er god for 15 millioner kroner og Atle Antonsen er god for 11 millioner kroner. Thomas Giertsen er med sine 32 millioner kroner den ubestridte tv-kongen av tv-adelen.
Publisert:

Underholdning på TV gir penger i kassa.

Mer enn noensinne, faktisk, om du genererer høye seertall, produserer selv og dermed beholder mest mulig av verdiskapningen.

Dette gjelder blant andre Ylvis, Thomas Numme, Harald Rønneberg, Harald Eia og Bård Tufte Johansen.

Men øverst i hierarkiet av TV-underholdere troner Thomas Giertsen, Fredrik Skavlan, Espen Eckbo og Atle Antonsen.

- Hvis det er det jeg gjør, så har jeg ikke noe å utsette på den følelsen. Det viktigste er at man har større mulighet til å realisere de prosjektene man brenner for, bemerker Eckbo.

Til sammen representerer de private selskapene til Giertsen, Skavlan, Eckbo og Antonsen, verdier for 72 millioner kroner.

Beløpet omfatter ikke verdiene i andre tilknyttede produksjonsselskap de har bygget opp, driver og eier, enten alene eller sammen med andre aktører.

Eckbos millioner

- Jeg har alltid forholdt meg mest til kommersielle TV-kanaler, og de er avhengige av å få levert ferdige programmer på døren. I stedet for å lage programmene hos etablerte produksjonsselskaper, ble det naturlig å ta ansvaret for å levere programmene selv, forklarer Eckbo.

- Det blir litt mer å holde styr på, men fordelen er at man får mer kreativ og økonomisk kontroll over det man lager. Noen ganger er det lønnsomt, andre ganger skulle man ønske det var noen andres penger man sløste bort, tilføyer han.

- Hva fikk deg til å innse at det lønnet seg å opprette et holdingselskap?

- Det begynte vel med at jeg leste noen tips og illustrasjoner i tabloidavisene om hvordan man best kunne ordne seg økonomisk, minnes komikeren, som ikke ønsker å kommentere selve regnskapet.

Gjennom EAE Holding AS kan Eckbo vise til solide konsernbidrag og utbytte på overskudd fra de andre selskapene han eier.

Dette er penger som ikke må beskattes før de eventuelt tas ut som utbytte av aksjonæren Eckbo (se egen sak på).

I 2011 kom det inn 4,7 millioner fra datterselskapet Andersen Multivisjon AS og de tilknyttede selskapene Seefood TV og Mic Mav AS.

Holdingselskapet til Eckbo, som er gjeldfritt, satt igjen med nesten 3,9 millioner etter skatt - et beløp som i sin helhet gikk med til å styrke egenkapitalen fra 10,6 til nesten 15 millioner.

Selskapet har også snust på aksjer og fond på Oslo Børs, men den opprinnelige investeringen på 1,5 millioner ble mer enn halvert i verdi i løpet av fjoråret.

Av årsregnskapet fremkommer det at Eckbo har lånt 9,3 millioner av eget selskap med pant i egen eiendom.

I årsberetningen skriver Eckbo at selskapet sysler med deltagelse i andre virksomheter, samt kjøp, salg og utleie av eiendom.

- Det er nok ikke mer spennende enn at pengene er gått med til hus og hytte. Den første leiligheten jeg kjøpte, har jeg beholdt. Jeg leier den ut i håp om å kanskje kunne flytte tilbake når jeg blir gammel og grå, sier Eckbo.

Giertsens millioner

På topp finner vi Giertsen som har utestående krav, aksjer og bankinnskudd, til en samlet verdi av 32,5 millioner i selskapet Egeberg Holding AS, hvorav egenkapitalen utgjør drøyt 30,3 millioner.

I 2010 solgte komikeren og produsenten seg ned fra en eierandel på 74 prosent til 34,6 prosent i Feelgood Scene Film og TV AS, som han hadde bygget opp til en veritabel pengemaskin siden 2004.

Kjøper var giganten Sony Music som ifølge Finansavisen betalte 16 millioner til Giertsens holdingselskap for å få kontroll over selskapet, hvor også Fredrik Skavlan og Atle Antonsen hadde mindre eierandeler.

Fordi Egeberg Holding solgte aksjer i et datterselskap, slapp Giertsen å betale skatt. Pengene er isteden blitt lånt videre og reinvestert.

Egeberg Holding har knapt gjeld. Giertsen, som er eneste eier, bevilget seg et utbytte på to millioner. Dette beløpet må beskattes - dog ikke med mer enn 28 prosent.

Giertsens selskap investerte opprinnelig 18,3 millioner i aksjer og fond på Oslo Børs.

Der ligger også eventuell risiko. Hitttil har selskapet hatt en urealisert gevinst på 136 000 og et urealisert tap på 924 000. Bokført markedsverdi er 17,5 millioner.

Selskapet har lånt ut 10,4 millioner til Giertsen med pant i fast eiendom.

For øvrig står det drøyt 3 millioner på konto.

Egeberg Holdings eierandeler i Feelgood Scene Film og TV, samt datterselskapet Feelgood Scene, er neppe blitt mindre verdt.

Morselskapet økte i 2011 driftsinntektene med nesten 30 millioner til 76,7 millioner, fremla et resultat på 11 millioner og har realiserbare verdier for 32,6 millioner.

Datterselskapet hadde nesten 12 millioner i driftsinntekter, et resultat på 1,7 millioner og 7,1 millioner i realiserbare verdier.

Giertsen ønsker ikke å gi noen kommentar.

Skavlans millioner

Etter at Skandinavias talkshowkonge, Fredrik Skavlan, overtok produksjonen av eget TV-program i 2010 har inntektene og overskuddene eksplodert.

På toppen av pyramiden finnes Fredrik Skavlan AS som eier 75 prosent av produksjonsselskapet Monkberry AS og 100 prosent av Fredrik Skavlan AB i Stockholm.

I motsetning til Giertsen er Skavlan en konservativ mann når det gjelder investeringer i verdipapirer og aksjer.

2011-regnskapene til virksomhetene i Skavlans univers viser at overskuddene brukes til å betale ned gjeld og styrke egenkapitalen.

Drøyt 60 millioner til sammen i Norge og 5,7 millioner i Sverige, er inntekter Skavlan kan være bekjent av.

Hans personlige selskap, Fredrik Skavlan AS, hadde driftsinntekter på åtte millioner, et resultat på seks millioner og eiendeler for 9,2 millioner, hvorav 5,8 millioner på bok.

Selskapet i Sverige, som eies i sin helhet av Skavlan, har ikke gjeld og seks millioner svenske kroner - 5,2 millioner norske kroner - i banken.

- Fredrik er en tydelig profil for NRK, men etter hvert også for SVT. Det var overgangen til en to-nasjonal produksjon som gjorde det hensiktsmessig å produsere programmet i et to-nasjonalt selskap. Dessuten har han en langsiktig ambisjon om å bygge videre på det unike tv-journalistiske miljøet «Skavlan» springer ut av, slik Monkberry for eksempel nå gjør med Anne-Kat. Hærlands kommende talkshow, sier advokat Ole Johan Prytz på vegne av Skavlan.

Antonsens millioner

Atle Antonsen har en minoritetsandel i Feelgood Scene, Film og TV AS. I fjor investerte han i Hurramann AS, et produksjonsselskap i hjembyen Lillehammer.

I 2011 kunne Panface AS, selskapet til Antonsen, vise til 4 millioner i driftsinntekter og resultat på 2,4 millioner etter skatt. Av dette ble 700.000 avsatt til utbytte. Resten gikk tilbake i selskapet og styrket egenkapitalen som er på 8,5 millioner. Og i banken står det 5,1 millioner.

Atle Antonsen er god for nesten 11 millioner. Også han har lånt penger av eget selskap, nærmere bestemt 5,1 millioner, fremgår det av notene til regnskapet.

Antonsen ønsker ikke å kommentere tallene, men skriver til VG:

«Ungene skal gå på college».

LES OGSÅ:

Publisert:

Her kan du lese mer om