Eksperter: Aller Medias karaktersetting er en dårlig løsning

Aller Media setter karakter på de ansatte for å se hvem som bør gå. Det kritiseres fra alle kanter.

FÅR KRITIKK: Administrerende direktør i Aller Media, Roger Hansen,skaper blest når han nå gir ansatte poeng for å se hvilke 27 personer selskapet skal kvitte seg med.
Publisert:

Det ble denne uken kjent at ukebladkonsernet skal kutte 70 millioner kroner, og at halvparten av kuttene skal gjøres på personalsiden.

Hittil har de sagt opp 17 ansatte, og snart må ytterligere 27 ansatte gå. Dette skal skje gjennom en rangering, hvor selskapets ansatte blir gitt en karakter på en skala fra én til ni.

Daglig leder Tim Rosenkilde i Jobbprat mener dette er en svært dårlig løsning.

- Karakterer vil forsure miljøet, både for de som blir værende og de som må gå. Få av oss liker å bli satt i bås, sier han til E24.

Les også: Aller Media kutter 70 millioner

Advarer mot splittelse

Rosenkilde mener dette skaper et a- og b-lag av de gjenværende, og et c- og d-lag som mister jobben.

- De som må gå vil dessuten gjøre det med en flau smak i munnen og føle at de ikke er gode nok, noe som selvsagt påvirker selvtilliten, legger han til.

Til Dagens Næringsliv sier konsernsjef Roger Hansen at de vil definere bedriftens behov for kompetanse, for derigjennom å kunne løse nåværende og fremtidige oppgaver.

- I henhold til gjeldende regler og avtaler vil kompetanse sammen med ansiennitet, alder og særlige sosiale forhold, skape en totalvurdering, og danne grunnlaget for de beslutninger som skal tas, sier Hansen til avisen.

Rosenkilde mener det uansett blir for konkret å stemple hver ansatt med en karakter.

Daglig leder Tim Rosenkilde i Jobbprat

- Det blir på en måte slik at denne karakteren framstår som en nøytral vurdering av kompetanse eller egenhet, hvilket er feil. En del av karakteren vil som regel være basert på synsing og en subjektiv vurdering, spesielt innen yrker som ikke er lett målbare, sier han.

- Utilstrekkelig middel

Advokat Jan Roald Heiberg Finansforbundet har tidligere uttalt seg om lignende saker, blant annet da Sparebanken Hedmark skulle bruke en lignende metode for å nedbemanne.

Han mener en karaktersetting alene er et utilstrekkelig middel for å foreta en utvelgelse av overtallige i en nedbemanningssituasjon.

- Dette fordi karaktergivningen ofte er et utslag av nærmeste leders subjektive oppfatning av arbeidstakeren, sier han.

- Dessuten er eventuelle negative karakteristikker av arbeidstakeren sjelden kommunisert til vedkommende tidligere, og dermed vil en dårlig score på karaktersettingen komme som lyn fra klar himmel på arbeidstakeren, sier Heiberg til E24.

Han mener metoden også er problematisk fordi de ansatte ikke helt vet hva arbeidsgiver bygger skalaen på.

Advokat Jan Roald Heiberg i Finansforbundet

- Arbeidstakeren kan ha en annen oppfatning, blant annet fordi det kan ha vært misforståelser i forhold til de momentene som nærmeste leder har lagt vekt på. Da blir det en mismatch mellom de to partene. Hvis man er uenige i karaktersettingen, blir spørsmålet hva man skal ta hensyn til, sier Heiberg.

Frykter «trynefaktoren»

Ifølge klubbleder Tore Østvold skaper elimineringsmetoden dårlig stemning blant de ansatte.

- Vi mener dette åpner for synsing og bruk av trynefaktoren, sier Østvold.

Også leder i Oslo Journalistklubb Martin Riber Sparre i er kritisk og advare nå Aller Media mot å bruke kompetanse fremfor ansiennitet som prinsipp i den forestående nedbemanningsprosessen, skriver Journalisten.no onsdag.

– Alle kan akseptere at de mister jobben ut fra at de kom sist inn. Det er fordi det ikke sier noe om dine evner som journalist. Kostnaden er ikke så høy da, sier Sparre, som også er leder DN Nye Medier (DNNM).

Gikk rettens vei

I 2009 skulle DN nedbemanne fire årsverk og gjennomførte en lignende prosess. Det endte med rettssak.

De samme kriteriene ble lagt til grunn og de fire som skåret lavest måtte gå. Tre av disse aksepterte tilbudet om sluttpakke, men fjerdemann Bente Bjørndal tok saken til retten - og vant.

Arbeidsgiver anket da til lagmannsretten, som forkastet anken. Begrunnelsen var at DNNM hadde lagt for stor vekt på kompetanse og ikke tok nok hensyn til ansiennitet, skriver Journalisten.no.

Sparre sier til nettstedet at en slik nedbemmaningsprosess er som «gift i et arbeidsmiljø».

- Det ødelegger tillitsforholdet mellom ansatte og ledere. Er det noe de er villige til å spille rulett med? Hos oss takket tre av de fire ja til pakker. Men flere gråt da de gikk ut døra. Det gjorde også mange ansatte som ble igjen. Det var en jævlig prosess, sier Sparre til Journalisten.no.

Aller: - Feil og ensidig

E24 var onsdag ettermiddag i kontakt med administrerende direktør Roger Hansen i Aller Media. Han sier at han kun ønsker å kommentere nedbemanningen på generelt grunnlag, og mener det som så langt har kommet frem i saken, er delvis feil og ensidig.

- I forbindelse med den kommende nedbemanningen vil det være en totalvurdering, der både kompetanse, ansiennitet, alder og særlige sosiale forhold vil inngå i vurderingsgrunnlaget, sier han.

Les også:


- Det blir for konkret å stemple en karakter i pannen på hver enkelt ansatt. Det blir på en måte slik at denne karakteren framstår som en nøytral vurdering av kompetanse eller egenhet, hvilket er feil. En del av karakterenvil som regel være basert på synsing og en subjektiv vurdering, spesielt innen yrker som ikke er lett målbare.

Publisert: