En av tre svarer at de ikke har nok IT-kompetanse: – Det haster

Ferske tall viser at nær halvparten av nordmenn over 55 år opplever at deres digitale ferdigheter er utilstrekkelige i jobben de innehar. Nå slår organisasjonslivet alarm.

VIL HA FART: Abelia-sjef Håkon Haugli (fra venstre), IKT-Norge-sjef Heidi Austlid, Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg og NITO-president Trond Markussen mener Norge må få fart på digitaliseringen om vi skal få et godt næringsliv i fremtiden.
Publisert: Publisert:

– Det er interessant at de selv erkjenner det, sier NITO-president Trond Markussen.

Han, Abelia-sjef Håkon Haugli, IKT-Norge-direktør Heidi Austlid og Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg møter E24 utenfor Stortinget, med en fersk undersøkelse i hendene.

En undersøkelse som bekrefter deres bekymringer.

Den viser blant annet at 44 prosent av spurte over 55 år opplever at deres digitale ferdigheter er utilstrekkelige i jobbene de har, ifølge undersøkelsen utført av Respons Analysen på oppdrag fra de fire organisasjonene.

For aldersgruppen mellom 45 og 55 år er tilsvarende tall 39 prosent.

Undersøkelsen viser også at en av tre arbeidstagere opplever at de har utilstrekkelige digitale ferdigheter i jobben sin i dag.

– Haster

Nå roper en samlet teknologibransje varsku.

– Og der er særlig menn som svarer slik. De skjønner at de trenger kompetanseheving, sier IKT-Norge-sjef Heidi Austlid.

– Det haster, skyter Abelia-sjef Håkon Haugli inn.

– Vi må slutte å tenke at man bare tar en grad på universitetet, og så er du ferdig. Vi må tenke mer på et arbeidslivsløp, der man går inn og ut av næringslivet og inn og ut av utdanningsinstitusjoner, forklarer Haugli

– Du er ferdig om du tror du er ferdig utlært, sier Austlid.

De viser til at de gruppene som oftest finnes i styrerommene og lederstillinger også sier at de oftest mangler digitalkompetanse.

Les også

Fersk rapport: Norge har enormt potensial innen fintech

– Det er mange som ansetter ett eller flere «digitalhoder», og tror at det er nok. Det er først når styret, ledergruppen og faglederne skjønner nok at en bedrift kan være trygg, sier Austlid.

IT-skandaler

Tekna-president Randeberg viser til IT-skandalen i Sverige i sommer for å understreke viktigheten av å forstå it-avgjørelsene man tar som leder.

– Nå styrer datamaskiner vanntilgang, bilen din, oljeraffinerier og stadig flere nye ting. Som leder trenger du forståelse av hva det er som skjer for at bedriften skal kunne ta gode valg, sier Randeberg.

Skandalen i Sverige, som førte til at statsråder måtte gå av, skjedde i Transportstyrelsen. En outsourcing av IT-driften kan ha ført til at store mengder sensitiv informasjon kom på avveie.

Dettes skal ha skjedd da infrastrukturminister Anna Johansson godkjente overflyttingen av informasjon til de nye serverne før runden med sikkerhetsklareringen var ferdig.

– Om ledelsen ikke skjønner hva det er som skjer, eller informasjonen ikke når frem, så skjer det som skjedde i Sverige flere ganger, sier Markussen.

De fire toppsjefene tror at tiltakene de etterlyser vil gi arbeidsplasser og verdiskapning i årene som kommer.

– Vi er ett av verdens mest digitaliserte land og nyter høy tillit i verdenssamfunnet. Det bør vi utnytte når tillitsbasert teknologi kommer til å påvirke både vårt og andre samfunn massivt de neste årene. Norske selskaper burde ligge meget godt an til å ta ledende posisjoner fremover, sier Haugli.

Les også

Digitalisering og robotisering – noen av mulighetene den fjerde industrielle revolusjonen gir oss

Les også

Dette er Norges mest attraktive studium

Les også

«Digitalt ekspresstog til hele landet»

Publisert: