DIGITALISERING AV INDUSTRIEN: Norge kan bli en sentral brikke i digitaliseringen av industrien – om vi griper muligheten, skriver kronikkforfatterne.

Kommentar: Slik gjør vi Norge til en digital industrinasjon

Digitalisering er en forutsetning for norsk konkurransekraft, men dette krever at regjeringen bruker ressursene der de har størst verdi. Norge har en unik mulighet til å bli et «Silicon Valley» for digitalisering av komplekse industriprosjekter.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Av: Ann Christin Andersen, Chief Digital Officer, TechnipFMC, Anne Marit Panengstuen, konsernsjef Siemens, Jørn Eggum, leder Fellesforbundet og Stein Lier-Hansen, adm.dir. Norsk Industri
Denne uken kommer næringsministeren til Kongsberg for å diskutere hvordan norske industribedrifter kan etterfølge anbefalingene fra regjeringens digitale ekspertutvalg, Digital21.

Hovedbudskapet fra industrien til næringsministeren er at vi må bygge sterk digital kompetanse og bruke virkemiddelapparatet der disse har størst verdi for Norge.
Topplederforum for digitalisering i industrien, som blant annet består av kronikkforfatterne, mener Digital21-rapporten foreslår gode tiltak som vil styrke den digitale grunnmuren for hele det norske næringslivet.

Det lå ikke i utvalgets mandat å gå inn i spesifikke næringer, men rapporten peker på at forutsetningene for å lykkes er spesielt gode der det er kobling mellom flere sterke teknologibedrifter og høy bransjekompetanse, for eksempel i maritim sektor.
Det er særlig viktig at det tas strategiske grep knyttet til digitalisering for å utnytte Norges fortrinn i spesifikke næringer til havs og på land. Samtidig som vi ser behovet for å sikre digitalisering av små og mellomstore bedrifter, på tvers av bransjer, må vi samle oss om initiativ for å fremme digitalisering i industrier hvor Norge har spesielle fortrinn.

Les også

Solberg om CO₂-fangst: Vil ikke skrive blankosjekk

Norge i en særstilling

Norge har en gyllen mulighet til å bli et globalt vertsland for digitalisering av store og komplekse industriprosjekter, på samme måte som Silicon Valley har blitt et senter for digitalisering av produkter og tjenester for forbrukere.

Det er ambisiøst for lille Norge å hevde seg i den globale konkurransen, men vi har faktisk forutsetninger for å lykkes med nettopp dette. Internasjonale selskaper som TechnipFMC, Siemens og ABB bruker allerede Norge og norsk sokkel som «testlaboratorium» for nye digitale løsninger.

Det er det gode grunner til:

  • En stor, kompetent og tilpasningsdyktig arbeidsstyrke, samt godt utbygd digital infrastruktur, gjør at Norge havner på en sterk sjetteplass i IMDs globale kåring av digital konkurranseevne.
  • Norge har en stor petroleums- og maritim sektor som gir tilgang på mange komplekse industriprosjekter.
  • Norsk tillitskapital og tradisjon for deling og samarbeid er suksessfaktorer når konkurrenter og leverandører skal dele data og digitale løsninger med hverandre.

Konkurransen tiltar

Utfordringene forbundet med digitalisering av komplekse industriprosjekter er i stor grad de samme på tvers av land og næringer – enten det er snakk om olje og gass, havvind, fiskeri og havbruk, maritim industri eller kraftprosjekter, i Norge eller utlandet. Hvis Norge lykkes i å ta en lederposisjon på dette området vil det derfor åpne seg et stort eksportmarked. Dette vil igjen tiltrekke nyinvesteringer og vekst, høykompetansearbeidsplasser og bidra til å omstille norsk økonomi til å bli smartere, grønnere og mer nyskapende.
Men den internasjonale konkurransen om å bli et globalt digitalt kompetansesenter tiltar og muligheten er nå. For eksempel blir det globale leverandørselskapet TechnipFMC hyppig kontaktet av representanter fra land som ønsker å hente hovedkontoret for digitalisering bort fra Kongsberg. Virkemiddelapparatet i land som Singapore og Nederland er aktivt søkende etter flere etableringer av «digitale senter», mens Brasil pålegger olje- og gasselskaper å reinvestere én prosent av omsetningen i FoU lokalt. Dette tiltrekker leverandørbedrifter som ellers kunne lagt aktiviteten til Norge.

Må spisse oss for å vinne

Skal vi lykkes i å omsette Norges fortrinn i verdiskaping og gripe muligheten som ligger der for norsk industri, må vi rette digital-satsingen mot områder hvor vi har forutsetninger for å ta ledertrøya og potensialet for verdiskapning er størst. Våre mest konkurransedyktige industrier må styrkes ved å anvende og videreutvikle digital teknologi i dybden på industrielle problemstillinger og i komplekse prosjekter.

Da kan næringsministerens varslede gjennomgang av virkemiddelapparatet for forskning, utvikling og innovasjon bidra til å styrke teknologiområder hvor Norge har forutsetninger for å vinne.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om