- Hemmelig avtale skulle sikre Adresseavisen

Et internt notat fra SR-Bank antyder at Terje Roll Danielsen kun var mellommann i en større plan for å sikre lokalt eierskap til Adresseavisen.

MELLOMMANN? Terje Roll Danielsen lånte 300 millioner kroner i SR-Bank, ifølge et notat fra banken, skulle han kun eie aksjene en kort periode.
Publisert:

Det er Adresseavisen selv som skriver om notatet fra SR-Bank. Notatet er merket «Beslutningssak Styremøte September 2006»

Notatet skal ha vært benyttet i forbindelse med behandlingen av Terje Roll Danielsens lånesøknad på 300 millioner kroner.

I notatet beskrives det som fremstår som en plan for å sikre at aksjeposten til Orkla ikke ble kjøpt av investorer utenfor landsdelen.

Kun mellommann?

Ifølge notatet skulle aksjene selges videre fra Terje Roll Danielsen til et selskap eid av Sparebanken Midt-Norge, Adresseavisen og Roll Danielsen.

«Mellomfinansieringen forventes innfridd ved at det planlegges etablert et nytt selskap hvor Adresseavisen (egne aksjer 4,33 prosent), Sparebanken Midt-Norge (4,68 prosent) og Roll Sverein AS (3,18 prosent legger inn sine nåværende eierposter i Adresseavisen, som da skal overta aksjeposten».

Habilitetskonflikt

Årsaken til aksjene først skulle innom Roll Danielsen forklares på følgende vis:

«Bakgrunnen for denne totrinnsprosessen er at det er utfordringer knyttet til at adm. dir. Per Axel Koch i Adresseavisen er styreformann i Sparebanken Midt-Norge, samt at Terje Roll Danielsen er styremedlem både i Sparebanken Midt-Norge og i Adresseavisen.»

Roll Danielsen vil ikke svare på spørsmål om dokumentet, utover:

- Det eneste jeg vil si er at jeg har forholdt meg til forutsetningene i notatet. Jeg har forholdt meg til at prosessen skulle skjer slik den er beskrevet.

- Ukjent

Nåværende konsernsjef i Polaris Media, Per Axel Koch, var i 2006 administrerende direktør i Adresseavisen og styreformann i Sparebanken Midt-Norge.

På spørsmål fra journalisten i Adresseavisen svarer Koch at han ikke kjenner til planen som er omtalt i notatet.

- Hadde det eksistert slike planer, ville det klart vært en sak for styret i Adresseavisen. Det har det aldri vært, sier Koch.

Daværende styreleder i Adresseavisen, Kaaare Gisvold, sier han heller ikke har hørt om planen.

Her kan du lese saken til Adresseavisen.

Publisert: