Robot tar drittjobben

Skåner operatører for støy.

UBEHAGELIG: Ved manuell sandblåsing utsettes operatøren for 110 dB støy én meter fra flaten som renses.
Publisert: Publisert:

Støyproblemer ved mange operasjoner på olje­plattformer og i leverandørindustrien, er utgangspunkt for prosjektet «Støy i petroleumsindustrien».

Petroleumstilsynet har vært på nakken til aktørene i bransjen og krevd tiltak.

I 2011 satte Norsk olje og gass, Norsk Industri og NHOs Arbeidsmiljøfond i gang et toårig prosjekt for å bøte på problemene.

Resultatene begynner å komme:

Seks delprosjekter med hver sine arbeidsgrupper er nedsatt for å komme med forslag og innspill til industrien og myndigheter. Industrien og oljeselskapene deltar i arbeidsgruppene og er med på finansie­ringen.

Les også: Industriroboter skal revolusjonere oljebransjen

Pilotprosjekt

I arbeidsgruppen som ser på «Egenprodusert støy», det vil som regel si fra håndholdt verktøy, er det så langt endt opp i et pilotprosjekt.

Sandblåsing er en av de verste operasjonene både offshore og i landbasert industri.

Det er helt nødvendig å fjerne gammel maling og rust før overflatebehandling. I demoleringsbransjen er det også nødvendig før skjærebrenning og kapping.

Rundt 3000 arbeidere er i dag eksponert for svært mye støy fra slikt arbeid.

Les også: Roboter kan redde norsk industri

Tilpassing

Kaefer Energy jobbet med fjernstyring av arbeidsoperasjoner. En robotisert ultrahøytrykks sandblåser er nå utviklet og testet i et pilotprosjekt.

Utgangspunktet er en velprøvd robot, Brokk, brukt i over 30 år i andre industrier. Kaefer Energy har brukt Brokk i tre år til meisling av dekk på oljeplattformer. Nå ville de også se på andre bruksområder.

Pilotprosjektet ble startet høsten 2012 med Kaefer Energy i spissen, og Beerenberg og BIS Industrier i ryggen. Testene med pilotroboten, som fjernstyres av en operatør med et konsoll som ligner det ungdommen er kjent med fra spill, viser betydelige fordeler.

Operatøren kan stå så langt unna at støynivået blir akseptabelt. Under det manuelle arbeidet er støynivået på 110 dB.

Mannskapet slipper også å bruke 20 minutter på å ta på seg beskyttelsesutstyr. I tillegg viste testen av den fjernstyrte roboten blåste vekk 1,68 m² maling på 23 minutter. Manuell operasjon fjernet 1,61 m² maling på 28 minutter.

Dermed blir det ikke bare et positivt HMS-tiltak, men også et økonomisk fortrinn.

Beregningene gjort i prosjektet viser at man ved fjernstyring kan øke arbeidstiden med tre til 10 ganger, avhengig av avstand og hørselvern.

Norsk olje og gass ser også store gevinster når det skal sandblåses offshore. Bruk av roboter betyr mindre press på lugarkapasitet, forpleining og persontransport offshore.

Les også: Packbot skal passe på paven

Vinn-vinn

Prosjektleder for Støy i petroleumssektoren, Reidulf Klovning fra Norsk olje og gass (NOG), ser et stort potensial for roboten.

– Det er et stort potensial for denne roboten også i landbasert industri, sier han.

Han mener det er en vinn-vinn-løsning.

– Operatøren kan jobbe mye lenger i et normalt støymiljø der vanlig hørselvern kan brukes. I dag er slikt arbeid ikke tillatt mer enn to timer. Vi ser for oss at arbeidstidsbegrensningene kan endres ved bruk av robot, sier Klovning.

Les også:

Apple, Samsung og Microsoft vil ha norsk teknologi

Smart produksjon kan gjøre norsk industri konkurransedyktig

Roboter kan redde norsk industri

Styrer roboten med tankene

Saken ble opprinnelig publisert på tu.no

Publisert: