©Beatles ut på dato

Beatles kan miste rettighetene til sine første store hits fra begynnelsen av 1960-tallet allerede i 2012 eller 2013. Kampen om opphavsretten foregår på flere arenaer.

"Love Me Do", sang de fire ungguttene fra Liverpool tidlig på 60-tallet. Men det spørs om kjærlighet, fred og fordragelighet er den rette beskrivelsen for hitene fra denne perioden akkurat nå.

Flere saker på E24.

For opphavsretten løper snart ut. Og da kan britiske radiostasjoner spille Beatles-topper uten vederlag.


Debuterte for tidlig

Kjente artister som U2s Bono, Sir Cliff Richard og Simply Reds Mick Hucknall kjemper i motvind for å sikre artistenes rettigheter så godt som mulig. De er i ferd med å lide nederlag i bestrebelsene på å forlenge den opphavsrettslige beskyttelsen for deres sanger fra 50 år til 95 år. Richard slo gjennom i 1958, og Beatles fikk sine første listetopper i 1962-1963.

Det fremgår av flere lekkasjer i Storbritannia de siste dager om arbeidet i den sentrale Gowers-komiteen, som skal vurdere opphavsrettslige reformer i Storbritannia. Andrew Gowers, tidligere redaktør i Financial Times, leder arbeidet.

Sprik mellom land

Britiske artister vil gjerne ha forlenget opphavsretten med 45 år, slik at den kommer på linje med reglene i USA. Også i mange andre land, som Norge, er copyright-bestemmelsene adskillig lengre, for eksempel på 70 år.

Ibsen og Kagge

I Norge har omfanget av opphavsretten vært til dels sterkt omdiskutert. De begrensede virkningene av det juridiske forsvarsverket kom for dagen da forlegger Erling Kagge for snart ti år siden solgte Henrik Ibsen på Rimi.

Også Norge bør se på sin vernetid for åndsverk, mener Kagge. - Arvingers ønsker om penger og annet bør vike for samfunnets øvrige behov etter 50 år, og ikke etter 70 eller 95 år, sier Kagge i en e-post.

Forkjemperne for lengre vernetid bruker på sin side økningen i levealderen som argument. 50 år holder ikke lenger, mener de. Også ærverdige British Library ønsker lengre vernetid for bøker og skriftlige arbeider til "livsløp pluss 70 år".

De møter motbør hos akademikere og tenketanker som gjerne plasseres et stykke til venstre på den politiske skala, nær dagens Labour-regjering. De vil ha spredning av kunnskaper og god tilgang til kunst, fremfor bedre beskyttelse av kunstneres åndsverk.

Det britiske finansdepartementet skal være skeptisk til endringer som forlenger opphavsretten.

Jurister og kunstnerorganisasjoner i hele Europa følger debatten i Storbritannia. Den britiske linjen kan få stor betydning når EU skal drøfte saken fremover mot 2008, da en felles holdning til opphavsretten står på dagsordenen.

MySpace

Internett-revolusjonen har satt opphavsretten under stadig press. Mediegiganten Universal ligger for tiden i strid med nettstedet MySpace. Produsentene steiler blant annet over at den siste videoen til rapartisten Jay-Z er lagt ut på nettstedet uten at hverken artist eller produsent får noe vederlag.

Universal har varslet søksmål. Saken kan få vidtrekkende følger fordi den berører den sentrale amerikanske loven "Digital Millenium Copyright Act", som ble utformet flere år før nettsteder som MySpace og YouTube så dagens lys.

Flere saker på E24.

På forsiden nå