Fikk full CO2-fangst

- Et gledelig gjennom-brudd at G-8 nå vil satse på rensing av CO2 fra kraftverk og industri, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Dette bekrefter det jeg visste fra før, at ledere som Angela Merkel (Tysklands forbundskansler) og Tony Blair (Storbritannias statsminister) er sterkt for at rensing av CO2 er en måte å løse klimaproblemene på som virkelig monner, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Han er storfornøyd med vedtaket i Heiligendamm, der lederne for verdens fremste industriland har vedtatt at CO2-fangst er en god måte å redusere utslippene av klimagasser på.

- Betyr dette at du nå tror EU vil legge bort sin motstand mot statsstøtte til rensing av gasskraftverk?

- Ja, absolutt. Blair og Merkel er engasjerte tilhengere av denne teknologien, det betyr helt sikkert at de vil legge til rette for statsstøtte, sier statsministeren, som skal møte de to EU-lederne i begynnelsen av juli. Da skal han fremme det norske synet, som er at det er nødvendig med støtte for å utvikle renseteknologi. Men det skal ikke bety subsidiering av kraftproduksjon.

G-8, vedtaket, det er punkt 72 i erklæringen, betyr også at CO2-fangst nå kan komme med som en måte å redusere klimagassutslippene på. Det står det ikke noe om i Kyoto-avtalen.

Men selv om vi i Norge regner rensing av gasskraft som det viktigste, er det rene kullkraftverk som virkelig vil gi de store resultater, sier Stoltenberg. I Kina er det allerede funnet geologiske strukturer på land der det er mulig å pumpe ned CO2, sier han.

Selvfølgelig må man sikre seg at disse lagrene ikke vil lekke, akkurat som på kontinentalsokkelen der Norge etter planen skal plassere sin CO2, etter hvert. Men siden gassen vi i dag utvinner, har holdt seg der i millioner av år, skulle det vel ikke være vanskelig å få sikre lagre der, sier Stoltenberg.

På forsiden nå